İstanbul Devlet Klasik Türk Musikisi Korosu 6. Dvd

6. DVD 1. Bölüm

 • KORO
  • Hacı Faik Bey – Hüzzam Ağır Semâi : Kurban olayım gamzene bir kez nazar eyle
  • Hacı Arif Bey – Hüzzam Şarkı : Meftun olalı sen şeh-i huban-ı cihane
  • Kırım’lı Neşet Molla – Hüzzam Şarkı : Gelince bezme mestane döner meclis gülistâne
  • Udi Nevres Bey – Hüzzam Saz Semâi
 • SAZ ESERLERİ: Cahit Peksayar (Keman), Taner Sayacıoğlu (Kanun)
  • Gavsi Baykara – Acem-aşiran Saz Semâi
 • SOLİST : Meral Uğurlu
  • Lavtacı Hristo – Segâh Şarkı : Suy-i kağıthanede mecnun misal
  • Ahmet Rasim – Segâh Şarkı : Benim sen nemsin ey dilber
 • KORO
  • Rahmi Bey – Kürdili Hicazkar Şarkı : Söyle ey mutrıb-ı nâzende edâ
  • S.Ziya Özbekkan – Kürdili Hicazkar Şarkı : Bir gamlı hazânın Seherinde ısrara ne hâcet yine bülbül 
  • Münir Nurettin Selçuk – Segâh Şarkı : Dönülmez akşamın ufkundayız
  • Münir Nurettin Selçuk – Rast Şarkı : Erdi bahar sardı yine neş’e cihanı

6. DVD 2. Bölüm

 • KORO
  • Dede Efendi – Hicaz Beste : Ey çeşm-i ahu hicr ile tenhalara saldın beni
  • Dede Efendi – Hicaz Yürük Semai : Yine neş’e-i muhabbet dil-ü cânım etti şeydâ
 • SOLİST : Münip Utandı
  • Uşşak Divân : Hasretle bu şeb gâh uyudum gâh uyandım
  • S.Ziya Özbekkan – Uşşak Şarkı : Dökülmüş zanbak gibi perişan leylak gibi
 • SAZ ESERLERİ : Samim Karaca (Ud),  Hacer Tısoğlu (Kanun)
  • Şerif Muhittin Targan – Ferahfezâ Saz Semâi
 • KORO
  • Lem’i Atlı – Kürdili Hicazkar Şarkı : Safvet-i aşkın bilip ey gültenim
  • Nasibin Mehmet – Kürdili Hicazkar Şarkı : Sevdiğim gözlerini billahi ben meftunuyum
  • Rahmi Bey – Kürdili Hicazkar Şarkı : Mahrum-ı şevkim ruhum pür ahzan
  • Rahmi Bey – Kürdi’li Hicazkar Şarkı : Sana ey canımın canı efendim
  • Suphi Ezgi – Kürdi’li Hicazkar Şarkı : Birlikte bir akşam yine meynûş edelim gel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir