Hüzzam-A.Aşiran-Segâh-K.Hicazkâr-Hicaz-Uşşak ve Ferahfeza Eserler

122-A
Sunucu: Toron Karacaoğlu
1-Hacı Faik Bey Hüzzam Ağır Semai
Kurban olayım gamzene bir kez nazar eyle
2-Hacı Arif Bey Hüzzam Şarkı
Meftun olalı sen şeh-i huban-ı cihane
3-Kırım’lı Neşet Molla Hüzzam Şarkı
Gelince bezme mestane döner meclis gülistâne
4-Udi Nevres Bey Hüzzam Saz Semai
SAZ ESERİ: Cahit Peksayar (Keman), Taner Sayacıoğlu (Kanun)
Gavsi Baykara Acem aşiran Saz Semai
SOLİST: Meral Uğurlu
1-Lavtacı Hristo Segâh Şarkı
Suy-i Kağıthane de mecnun misal
2-Ahmet Rasim Bey Segâh Şarkı
Benim sen nemsin ey dilber
KORO
1-Rahmi Bey Kürdili Hicazkâr Şarkı
Söyle ey mutrıb-ı nâzende edâ
2-S. Ziya Özbekkan Kürdili Hicazkâr Şarkı
Bir gamlı hazânın seherinde ısrara ne hâcet yine bülbül
3-Münir Nurettin Selçuk Segâh Şarkı
Dönülmez akşamın ufkundayız
4-Münir Nurettin Selçuk Rast Şarkı
Erdi bahar sardı yine neş’e cihanı

122-B
Sunucu: Toron Karacaoğlu
1-Dede Efendi Hicaz Beste
Ey çeşm-i ahu hicr ile tenhalara saldın beni
2-Dede Efendi Hicaz Yürük Semai
Yine neş’e-i muhabbet dil-ü cânım etti şeydâ
SOLİST: Münip Utandı
1-Uşşak Müstezat
Hasretle bu şeb gâh uyudum gâh uyandım
2-S.Ziya Özbekkan Uşşak Şarkı
Dökülmüş zanbak gibi perişan leylak gibi
SOLİSTLER: Samim Karaca (Ud), Hacer Tısoğlu (Kanun)
Şerif Muhittin Targan Ferahfezâ Saz Semai
KORO
1-Şevki Bey Kürdili Hicazkâr Şarkı
Safvet-i aşkın bilip ey gültenim
2-Nasibin Mehmet Efendi Kürdili Hicazkâr Şarkı
Sevdiğim gözlerinin billahi ben meftunuyum
3-Rahmi Bey Kürdili Hicazkâr Şarkı
Mahrum-ı şevkim ruhum pür ahzan
4-Rahmi Bey Kürdi’li Hicazkâr Şarkı
Sana ey canımın canı efendim
5-Suphi Ezgi Kürdi’li Hicazkâr Şarkı
Birlikte bir akşam yine meynûş edelim gel

One Comment

  1. mükemmel bir hizmet teşekkür ederim

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir