Görüntülü Konserler

İstanbul Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Görüntülü Konserleri

 1. Buselik-Hisarbuselik-Hicaz Eserler ve Hicaz Köçekçelerden bir Bölüm (Bu program, Devlet Korosu kurulmadan önce 1975 yılında TRT Klasik Türk Müziği Korosu olarak yapılmıştır.)
  Solistler: Münip Utandı, Serap Mutlu Akbulut
 2. K.Hicazkâr-Hicazkâr-Beyati araban ve Uşşak Eserler
  Solistler: Nesrin Körükçü, Adnan Mungan
 3. Suzinak-K.Hicazkar-Hüzzam-Mahur-Hisar Buselik ve Nihavent Eserler
  Solistler: Münip Utandı, Hülya Kocabalkan
 4. Rast-Ferahnak-K.Hicazkar-Şedd-i Araban-Hicaz ve Nihavent Eserler
  Solistler: Meral Uğurlu, Münip Utandı
 5. Beyati Araban-Hüzzam-Mahur-İsfahan-Müstear ve Hicazkar Eserler
  Solistler: Necmettin Yıldırım, Meral Uğurlu
 6. Beyati Araban-Hicaz-Ferahnak-Şedd-i Araban-Uşşak-Suzidilara-K.Hicazkar ve Hisar Buselik Eserler
  Solistler: Serap Mutlu Akbulut, Serhan Aytan, Taner Sayacıoğlu, Adnan Mungan
 7. Evcara-Bestenigar-Nihavent–Hisar Buselik-Hicaz ve Mahur Eserler
  Solistler: Meral Uğurlu, Vedat Koşar
 8. Hüzzam-Hicaz-Nihavent-Evcara-Hüseyni ve K.Hicazkar Eserler
  Solistler: Münip Utandı, Serap Mutlu Akbulut
 9. Hicaz-Hüzzam-Rast ve Nihavent Eserler
  Solist: Serap Mutlu Akbulut
 10. Ölümünün 100.ncü yılında Dede Efendi’yi Anma Konseri-Yılmaz Öztuna Konuşmaları Solistler: Ayla Büyükataman, Meral Uğurlu
 11. Ankara Cumhurbaşkanlığı Devlet Konser Salonunda, dönemin Cumhurbaşkanı Sn. Süleyman Demirel’in huzurunda ölümünün 150.nci yılında Dede Efendi’yi Anma Konseri. Solistler: Münip Utandı, Meral Uğurlu.
 12. 1989 yılı İstanbul Kültür ve Sanat Festivalinde, Süleymaniye Darüziyafe Salonunda verilen Bayati Ayin Konseri.
 13. Doğumunun 200.ncü yılında Dede Efendi’yi Anma Televizyon Konseri Sunan: Şükran Güngör

Not:141. sıradaki TV Konserleri; İstanbul Televizyonu kurulmadan önce, İstanbul Teknik Üniversitesinin Maçka Kampüsünde TV Stüdyosu haline getirilen bir mekanda kayıt edilmiştir.

Yorumlar kapatıldı.