Nota Arşivi

EserMakamBestekarPDF
Acaba şen misin kederin var mıHicazBimen ŞenTıklayınız
Açıldı bahçede güllerNihavendRıfat BeyTıklayınız
Affeyle suçum ey gül-i ter başıma kakmaHicazޞevki BeyTıklayınız
Ağlama ey aşık-ı mihnetzede gel yanımaH?seyniHacı Faik BeyTıklayınız
Ağlasam her lahza hakkım yok mudurRastG?lbenkyan EfendiTıklayınız
Ağlatırlar güldürürlerUşşakDede EfendiTıklayınız
Ağyar ile sen geşt--i güzar eyle çemendeHicazBimen ޞenTıklayınız
Ah efendim dinle gel şu nale vü feryadımıKarcığarHafız Yusuf EfendiTıklayınız
Ahteri düşkün garib ü aşık-ı avareyimNihavendHacı Arif BeyTıklayınız
Al gönlümü ayine-i manadır buArazbar-buselikHacı Sadullah AğaTıklayınız
Aldı beni aldı beni iki kaşın arasıHicazkar?orluluTıklayınız
Aldım hayal-i perçemin ey mah didemeH?zzamK?m?rc?zade Mehmet EfendiTıklayınız
Aldın dil-i naşadımıKarcığarEnderuni Ali BeyTıklayınız
Alemde ey serv-i semenHicazHacı Arif BeyTıklayınız
Aman ey gonca-i nev-res nihalimHicazRıfat BeyTıklayınız
Amed-nesim-i subh-u demRastAbdülkadir MeragıTıklayınız
Anılsın yar ile bir yerde mey-nuş etdiğim demlerHicazޞemseddin Ziya BeyTıklayınız
Anlatayım halimi dildare benRastTanburi? Ali EfendiTıklayınız
Aşık oldum yavrucağım yüzüneHicazEnderuni Ali BeyTıklayınız
Aşık-ı tü nihiâl-i hayret iâmedRastDede EfendiTıklayınız
Aşıklarının haline ey mah acımazsınHicazHacı Faik BeyTıklayınız
Aşk ateşi sinemde yine şule feşandırNihavendHacı Arif BeyTıklayınız
Ateş-i aşkın harab etdi dil-i nalanımıHicazHafız Yusuf EfendiTıklayınız
Ateş-i suzan-ı firkat yakdı cism ü canımıHicazHacı Faik BeyTıklayınız
Aya ne ola ol hilal ebruޞivenümaAbdülhalim AğaTıklayınız
Bade-i vuslat içilsin kase-i fağfurdanޞeddi-arabanTanburi Faize ErginTıklayınız
Bağlandı gönül zülfüne bir yosma civanınH?zzamSelanikli Ahmet BeyTıklayınız
Bağlanıp zülf-i hezaran-tab'ınaHicazޞevki BeyTıklayınız
Bahar olsa ?emenzar olsa alem handedar olsaHicazFahri KopuzTıklayınız
Baharın zamanı geldiHicazDede EfendiTıklayınız
Bais figan ü naleme aşk ibtilasıdır.K?rdili HicazkarHacı Arif BeyTıklayınız
Bak ne hale koydu bu baht-ı siyahHicazHacı Arif BeyTıklayınız
Bakma sakın benden yanaAcem-aşiranޞakir AğaTıklayınız
Bakmıyor çeşm-i siyah feryiâdeNihavendHacı Arif BeyTıklayınız
Bari felek ben y?z?ne s?yleyimAcem-k?rdiNikoğos AğaTıklayınız
Başıma döndükçe bezm-i meyde minalar benimTahir-buselikKüçük Mehmed AğaTıklayınız
Bekasız hüsnün güvenme anınaBayati arabanLem'i AtlıTıklayınız
Ben bi?y-i vefi? bekleriken si?y-i ?emendenNihavendHacı Arif BeyTıklayınız
Ben ezelden didenin meclubuyum bilmez misinH?seyniMısırlı Ä°brahim EfendiTıklayınız
Ben m?ptela oldum sanaFerahnakDede EfendiTıklayınız
Ben sana aşık değilimMuhayyerDede EfendiTıklayınız
Ben seni sevdim seveli kaynayıp coşdumBestenigarDede EfendiTıklayınız
Ben sözüne bağlamam belHicazkarNuman AğaTıklayınız
Beni bigane mi sandınBayati arabanSalih AğaTıklayınız
Beni ??n kendine ol serv-i revan bende bileMahurEbubekir AğaTıklayınız
Benim yarem gibi yare bulunmazSuznakLatif EfendiTıklayınız
Berdar olalı zülfüne yar fikr-ü hayalimK?rdili HicazkarHacı Arif BeyTıklayınız
Beste-i zencir-i z?lf?nd?r g?n?l ey dil-r?baG?l'izarTanburi İsakTıklayınız
Bezm-i meyde mutrıba bir nağme-i dil-cu koparSegahEnfi Hasan AğaTıklayınız
Bezm-i meyde sakiya devr eylesin m?l g?l gibiޞehnazSeyyid NuhTıklayınız
Bikes ü biçareyim ah ağlarımKarcığarAsdik AğaTıklayınız
Bileydi derd-i derunum o fitne-cu dilberG?l'izarTanburi İsakTıklayınız
Bilmedik yari ki bizden bu kadar gafil imişSuzidilTanburi? Ali EfendiTıklayınız
Bilmem ki nedendir bana sen hor bakıyorsunRastSelanikli Ahmet BeyTıklayınız
Bilmem ki safa neş'e bu ömrün neresindeKarcığarLeon HancıyanTıklayınız
Bilmezdim özüm gamzene meftun imişim benNihavendTanburi? Ali EfendiTıklayınız
Bin ci?n ile sevdim seniRastTanburi K???k Osman BeyTıklayınız
Bin cefa g?rsem ey sanem sendenAcem-aşiranZeki?i? DedeTıklayınız
Bin gül çıkarırdım sana kalbimdeki küldenNihavendLem'i AtlıTıklayınız
Bin zeban söylersin ol çeşm-i sühan perdaz ileNişaburekZiya PaşaTıklayınız
Bir afet-i meh-peyker ile n?ktelerim varMahurEbubekir AğaTıklayınız
Bir aşık-ı dil hastayı dilşad edecek yokNihavendUdi Afet EfendiTıklayınız
Bir dame düşürdü ki beni baht-ı siyahımRastHacı Faik BeyTıklayınız
Bir devlet için çerha temennadan usandıkޞehnaz-BuselikNalizade Ali DedeTıklayınız
Bir dil ki senin kakülüne beste değildirޞivenümaAbdülhalim AğaTıklayınız
Bir dilber-i nadide bir kamet-i m?stesnaFerahfezaDede EfendiTıklayınız
Bir elif ?ekti yine sineme canan bu geceMuhayyerHacı Sadullah AğaTıklayınız
Bir esmere g?n?l verdimSabaTanburi® Mustafa ÇavuşTıklayınız
Bir gamlı hazanın seherindeK?rdili HicazkarSuphi Ziya i–zbekkanTıklayınız
Bir gonca femin yaresi vardır ciğerimdeBayatiDede EfendiTıklayınız
Bir goncaya bir hare nigah eyledi b?lb?lKarcığarHacı Arif BeyTıklayınız
Bir görüşte düştü gönlüm sen gibi meh-pareyeޞivenümaAbdülhalim AğaTıklayınız
Bir gün gelecek ben gibi naçar olacaksınH?seyniBimen ޞenTıklayınız
Bir gün o güzel şad edecek ruhumu sandımNihavendMusa S?reyya BeyTıklayınız
Bir g?nah ettimse cana suznak oldum yeterSuznakSelanikli Ahmet BeyTıklayınız
Bir hoş hıram taze civan aldı gönlümüzG?l'izarTanburi İsakTıklayınız
Bir katre içen çeşme-i pür hun-i fenadanBayatiޞevki BeyTıklayınız
Bir kerre yüzün görmeyi dünyaya değişmemNişaburekÄ°smail Hakkı BeyTıklayınız
Bir melek sima peri g?rd?m der-i meyhanedeUşşakHacı Arif BeyTıklayınız
Bir nev-civana dil müpteladırޞehnazIII.SelimTıklayınız
Bir nigah et halime ey gonca-dehenHicazޞekerci Cemil BeyTıklayınız
Bir tarafdan ?z?yor g?nl?m? hicrin elemiHicazޞevki BeyTıklayınız
Bir verd-i rana etdim temaşaFerahfezaDede EfendiTıklayınız
Bir yana eğdir fesin ey nevcivanH?seyniNikoğos AğaTıklayınız
Bir yareli kuş çırpınıyor sanki telindeKarcığarKanuni Hacı Arif BeyTıklayınız
Biya ki kad-di-tü der bağ-ı can nihal-i menestSazkarİlyaTıklayınız
Biz iâli»de-i siâgiâr-ı biâdeyizRastHiâfız PostTıklayınız
Bu bi®-vefiâlığı sendenHicazkarHafız EfendiTıklayınız
Bu gece ben yine bülbülleri hamuş etdimFerahfezaNalizade Ali DedeTıklayınız
Bu imtidad-ı cevre ki bahtın şitabı varUşşakLem'i AtlıTıklayınız
Bu şeb reca-yı dil ol dilrübaya söylendiK?rdili HicazkarRıfat BeyTıklayınız
Bu yosmalık gider bu çağ değişirKarcığarHacı Arif BeyTıklayınız
Bu zevk-u safa sahn-ı çemen-zare de kalmazRastLem'i AtlıTıklayınız
Bülbül gibi pür oldu cihan nağmelerimdenHicazkarZeki?i? DedeTıklayınız
Bülbül yetişir bağrımı hun etdi figanınSegahHacı Arif BeyTıklayınız
B?lb?l-i dil ey g?l-i rana senindir sen benimBayati arabanHacı Sadullah AğaTıklayınız
Bülbül-i hoş nevaFerahfezaDede EfendiTıklayınız
Cam-ı la'lindir senin ayine-ruy-ı enverinHisarItriTıklayınız
Can hasta gözüm yaşlı gönül zar ü perişanSuznakSelanikli Ahmet BeyTıklayınız
Can ü dilimiz lutf-ı keremkar ile ma'murSultani-yegahDede EfendiTıklayınız
Cana firkatinle sinemi ben dağlarımNihavendTatyos EfendiTıklayınız
Cana rakibi handan edersinUşşakGiriftzen Asım BeyTıklayınız
Canda hassiyyet mi varİsfahanHacı Arif BeyTıklayınız
Canım gibi sevdikçe seni gönlüm ey afetUşşakޞevki BeyTıklayınız
Canım tezdir sabredememUşşakTanburi® Mustafa Çavuş>Tıklayınız
Canım yerine geldi ki cananımı gördümH?seyniEbubekir AğaTıklayınız
Çekmiş yüzüne nikb-ı işveRastReceb ?elebiTıklayınız
?ektim elimi gayri bu d?nya hevesindenH?seyniTatyos EfendiTıklayınız
Çeşm-i meygunun ki bezm-i meyde canan döndürürSegahZaharyaTıklayınız
Çeşmanı o mehveşin eladırKarcığarLem'i AtlıTıklayınız
Ceyhi»n arayan di®de-i giryiânımı görsünSuzidilTanburi? Ali EfendiTıklayınız
Çıkalım sayd-ü şikareBayatiTanburi® Mustafa ÇavuşTıklayınız
Çıkmaz derun-i dilden efendim muhabbetinBayatiTab'i Mustafa EfendiTıklayınız
Cismin gibi ruhun da g?zel zannedip ey mahK?rdili HicazkarArtaki CandanTıklayınız
Çok gördü felek şimdi beni bezm-i civandaBestenigarHacı Arif BeyTıklayınız
Çok sürmedi geçti tarab-ı şevk-i baharımBestenigarHacı Arif BeyTıklayınız
Çok zamandır gelmez oldun nevcivanım yanımaKarcığarTersaneli Ethem EfendiTıklayınız
Çözülme zülfüne ey dilrüba dil bağlayanlardanNihavendHacı Arif BeyTıklayınız
Dağdar-ı tir-i gamzendir gönül ey meh-cebinG?l'izarTanburi İsakTıklayınız
Dağlar dayanmaz eninine dil-i mahzunumunUşşakޞevki BeyTıklayınız
Değildi böyle evvel tarz-ı tavrın bi karar olduH?zzamMahmut Celaleddin PaşaTıklayınız
Dehr olmada bu sur ile ma'mur-ı meserretBuselikDede EfendiTıklayınız
Dem-i visali o şuha itabı n'eylersinޞehnazKara Ä°smail AğaTıklayınız
Denizin dalgasını bekliyorum dinliyorumޞehnazޞemseddin Ziya BeyTıklayınız
Der mevc-i perişani-i ma fasıla-i nistSegahItriTıklayınız
Derdimi arz etmeğe ol şuha bir dem bulmadımHicazEnderuni Ali BeyTıklayınız
Dest-i sakiden çekip cam-ı neşatı Cem gibiTahir-buselikKüçük Mehmed AğaTıklayınız
Didem yüzüne nazır nazır yüzüne didemޞehnazYahya Nazım EfendiTıklayınız
Dil bir g?zele meyletti heleRastDede EfendiTıklayınız
Dil seni sevmeyeni sevmede lezzet mi olurNihavendCivan AğaTıklayınız
Dil verdiğin ol çeşm-i siyah meste işitdimH?zzamZeki?i? DedeTıklayınız
Dil-besteye lutf-u keremin mahazar eyleޞevk-efzaKömürcü-zade Hafız EfendiTıklayınız
Dil-i biçare senin çün yanıyorİsfahanMahmut Celaleddin PaşaTıklayınız
Dil-i pür ıztırabım mevce-i seylabdır sensizHisarItriTıklayınız
Dil-i rübasın sevdiğim yoktur nazirin biriyaH?seyniHafız Eşref EfendiTıklayınız
Diller nice bir çah-ı zenahdanına düşsünBayati arabanHacı Sadullah AğaTıklayınız
Dinle aklın var ise pir-i muganın pendiniKarcığarHacı Arif BeyTıklayınız
Dinle s?z?m?SegahSahibi me?hulTıklayınız
Dinlendi başım dün gece bir parça dizindeFerahfezaLem'i AtlıTıklayınız
D?k z?lf?n? meydana gelHisar-buselikTanburi® Mustafa ÇavuşTıklayınız
Doldur getir ey saki-i g?l-?ehre piyaleSegahKazasker Mustafa Emin EfendiTıklayınız
Dü çeşmimden gitmez aşkın hayaliHisar-buselikTanburi® Mustafa ÇavuşTıklayınız
Durmadan aylar geçer yıllar geçer gelmez sesinH?seyniBimen ޞenTıklayınız
Düşdüm düşeli aşk oduna ruz-i ezeldenArazbarHacı Sadullah AğaTıklayınız
Düşer mi şanına ey şeh-i hubanK?rdili HicazkarHacı Arif BeyTıklayınız
Düşme ey aşık hayale yağma yokİsfahanHacı Arif BeyTıklayınız
Düştün yine bir şi»h-i sitemkiâre gönül vayMahurLiâtif AğaTıklayınız
Düşünür hep seni ruhum düşünür bipayanޞeddi-arabanޞemseddin Ziya BeyTıklayınız
Duymasın kimse yine kalbi olan feryadımıH?zzamLeyla HanımTıklayınız
Edalı bir yosma kararım aldıH?seyniAli Rıfat ÇağatayTıklayınız
Edemem kimseye halim hikayetSuznakHacı Arif BeyTıklayınız
Efzun oluyor g?nden g?ne bu hal-i melalimHicazHacı Arif BeyTıklayınız
Ehl-i aşkın neşvegahı kuşe-i meyhanedirK?rdili HicazkarTatyos EfendiTıklayınız
El benim çün seni sarmış biliyorFerahfezaDede EfendiTıklayınız
Elimdeyken senin g?l penbe destinKarcığarHristakiTıklayınız
Elmas senin y?z?n g?renNikrizTanburi® Mustafa ÇavuşTıklayınız
Emel-i meyl-i vefa sende de var bende de varBayatiޞevki BeyTıklayınız
Ermesin el o şehin şevket-i valalarınaޞevk-efzaDede EfendiTıklayınız
Esir-i zülfünüm ey yüzü mahımUşşakޞevki BeyTıklayınız
Esti nesim-i nevbahar açıldı güller subhudemRastHacı Arif BeyTıklayınız
Etdi o g?zel ahde vefa m?jdeler olsunSegahEbubekir AğaTıklayınız
Etme bi-hude figan vazge? g?n?lİsfahanRahmi BeyTıklayınız
Etmedin bir lahza ihya hatır-ı viranımıޞehnazDellal-zade İsmail EfendiTıklayınız
Ey b?t-i nev-edi?HicazDede EfendiTıklayınız
Ey ?erh-i sitemger dil-i nalana dokunmaHicazMedeni Aziz EfendiTıklayınız
Ey çeşm-i ahu hicr ile tenhalara saldın beniHicazDede EfendiTıklayınız
Ey çeşm-i ahu mehlikaAcem-aşiranNikoğos AğaTıklayınız
Ey dilber-i işvebazޞehnazRahmi BeyTıklayınız
Ey gonca dehen ah-ı seherden hazer eyleNevi?Dede EfendiTıklayınız
Ey gül ne aceb silsile-i müşk-i terin varNişaburekZiya PaşaTıklayınız
Ey gül-i bağ-ı edaH?zzamDede EfendiTıklayınız
Ey hüma-yı padişahı ber-ser-i bala-yı tüHisar-buselikDede EfendiTıklayınız
Ey kaş-ı keman tır-i müjen canıma geçdiFerahfezaDede EfendiTıklayınız
Ey verd-i rana şuh-i melek-veşŞžehnazDede EfendiTıklayınız
Fariğ olmam eylesen yüzbin cefa sevdim seniTahir-buselikHafız Cemal EfendiTıklayınız
Feryad ediyor bir gül için bülbül-i şeydaH?seyniSuphi Ziya i–zbekkanTıklayınız
Feryad ile yad eyler iken ben seni her barNihavendÄ°smail Hakkı BeyTıklayınız
Feryad ki feryadıma imdad edecek yokޞehnazTanburi Cemil BeyTıklayınız
Feryad kim feryadımı guş etmez ol simin-bedenޞehnaz-BuselikZeki?i? DedeTıklayınız
Feryada ne hacet yürü bend eyle dehanınMuhayyerTanburi? Ali EfendiTıklayınız
Firakınla zalim harab oldu canHicazޞevki BeyTıklayınız
Firkat-i canan ile nalan mı oldun ey gönülH?seyniCivan AğaTıklayınız
Firkat-i yar beni yakdı demadem ah ü zar oldumAcem-k?rdiÄ°smail Hakkı BeyTıklayınız
Fırsat bulsam yare varsamޞehnazTanburi® Mustafa ÇavuşTıklayınız
Fitneler gizlemiş mahmur gözüneRastMahmut Celaleddin PaşaTıklayınız
Gaddar felek aşık-ı nalane dokunmaK?rdili Hicazkarİbrahim EfendiTıklayınız
Gamdan azade hemen d?nyada bir meyhanedirRastRıfat BeyTıklayınız
Gayrıdan bulmaz teselli sevdiğimBestenigarMustafa İzzet EfendiTıklayınız
Geçdi zahm-ı tir-i hicrin ta dil-i naşadımaK?rdili HicazkarHacı Arif BeyTıklayınız
Geçti o gamlı eyyam-ı sermaTahir-buselikRahmi BeyTıklayınız
Gel bir daha g?l ruyini a? handeni g?sterMahurSelanikli Ahmet BeyTıklayınız
Gel ey ruh-i revan melek-simatımİsfahanHacı Arif BeyTıklayınız
Gel ey saba o gül-i hoş nümayı söyleşelimNişaburekKassam-zadeTıklayınız
Gelmiş değil böyle periSabaޞakir AğaTıklayınız
G?nl?m alamamޞehnaz-BuselikDenizlioğlu Ali BeyTıklayınız
Gönlüm yine bir ateş-i hicrane dolaştıNihavendޞeyh Edhem EfendiTıklayınız
G?nl?mle oturdum da h?z?nlendim o yerdeNihavendޞekip Memduh BeyTıklayınız
Gönlümü bir tıfl-ı dil biâzHicazkarTahir AğaTıklayınız
Gönül bezmi harab-abadı gamdırKarcığarHacı Arif BeyTıklayınız
Gönül durmaz su gibi çağlarޞehnazDede EfendiTıklayınız
Gönül düşüp ham-ı gısu-yı yare kalmıştırMuhayyerYahya Nazım ÇelebiTıklayınız
G?n?l verdim bir civaneH?zzamIII.SelimTıklayınız
Gönüller uğrusu bir yar-i bi amanı varH?seyniKara Ä°smail AğaTıklayınız
Gör halimi cana bana çeşmin neler ettiH?zzamHacı Faik BeyTıklayınız
Gördüm yine bir gonca-i nadide edayıNihavendAli Rıfat ÇağatayTıklayınız
G?ren f?tade olur h?sn-i bibahanesindeH?zzamDede EfendiTıklayınız
G?rsem seni doyunca doyunca seni g?rsemRastDede Efendi
Görülmemiş devr-i Yusuf'dan beri hiç böyle güzelޞeddi-arabanÄ°smail Hakkı BeyTıklayınız
G?r?nce ben seni ey mahKarcığarSelanikli Ahmet BeyTıklayınız
Gösterip ağyiâre li»tfun bizlere bi®giânesinMahurHacı Arif BeyTıklayınız
Gözden cemalin çün ırağ olduMuhayyerRıfat BeyTıklayınız
Gözüm hasretle giryandırH?zzamTatyos EfendiTıklayınız
G?z?mde daim hayal-i canaRastDede EfendiTıklayınız
Gözümde işve-nümadır hayal-i bi-bedeliBayati arabanAhmet Rasim BeyTıklayınız
G?z?mden g?nl?mdem hayali gitmezޞeddi-arabanDede EfendiTıklayınız
Gül yüzlülerin şevkine gelBayatiTab'i Mustafa Efendilulerin.pdf">Tıklayınız
Gül-i bi ruh-i yar hoş nebaşedMahurAbdülkadir MeragıTıklayınız
Gülbün-i ıyş midemed saki-i gül'izar kuNevi?ItriTıklayınız
G?lle hem bezm-i visaliz ger?i har olsak da bizTahir-buselikFehmi TokayTıklayınız
Güller kızarır şerm ile ol gonca gülünceHicazÄ°brahim AğaTıklayınız
Gülsen açılsan çemen gül şenlenirK?rdili HicazkarCivan AğaTıklayınız
Gülşen-i ezhar açtı her yanaMahurBasmacı Abdi EfendiTıklayınız
Gülşen-i hüsnüne kimler varıyorHicazRıfat BeyTıklayınız
Gülşende hezar nağme-i demsaz ile mahzuzHicazkarZeki?i? DedeTıklayınız
Gülşende yine ah-ü enin eyledi bülbülRastÄ°smail Hakkı BeyTıklayınız
Gülzara nazar kıldım virane-misal olmuşUşşakޞevki BeyTıklayınız
Gün doğmayacak belli bu aşkın gecesindenK?rdili HicazkarMusa S?reyya BeyTıklayınız
Günler geçiyor gönlümün ezvakı tükendiUşşakLem'i AtlıTıklayınız
Guri»b etti güneşdünya karardıK?rdili HicazkarHacı Arif Bey
G?zel g?n g?rmedi avare g?nl?mH?zzamHacı Arif BeyTıklayınız
Hab-ı gah-ı yare girdim arz için ahvalimiRastGiriftzen Asım BeyTıklayınız
Hal-i nez'imde acırsın sevdiğim dinle beniHicazޞevki BeyTıklayınız
Hal-i siyehi gerden-i nazik terindedirMuhayyerHacı Sadullah AğaTıklayınız
Hasret odu yakdı ciğerim ey ruh-i alimHicazTanburi? Ali EfendiTıklayınız
Hasretle bu şeb gah uyudum gah uyandımUşşakSahibi me?hulTıklayınız
Hastasın zannım vefa mahzunusunUşşakޞevki BeyTıklayınız
Hava güzel yine gülşende gösteriş günüdürHisarDede EfendiTıklayınız
Hayali yare değme girye dursunSaba-zemzemeRıfat BeyTıklayınız
Hemişe dilde sühan elde saz karımdırSazkarTab'i Mustafa EfendiTıklayınız
Her dilden ol meh çalmıyorRastޞakir AğaTıklayınız
Her gördüğü periye gönül müptela olurBuselikItriTıklayınız
Her kimde vardır aşk ibtilasıK?rdili HicazkarCivan AğaTıklayınız
Her zahm-ı ciğersuze devakar aranılmazHicazGiriftzen Asım BeyTıklayınız
Hicr-i lebinde yarin bir dil ki oldu nahoşHicazkarZeki?i? DedeTıklayınız
Hicran oku sinem delerH?seyniޞevki BeyTıklayınız
Hüsn-ü zatın gibi bir dilber-i simin endamޞevk-efzaKömürcü-zade Hafız EfendiTıklayınız
Idini tebrik i?in ey g?l'izarޞeddi-arabanLem'i AtlıTıklayınız
Ä°ftirakındır sebep bu nale vü feryadımaK?rdili HicazkarHacı Arif BeyTıklayınız
İlahiSegahSahibi me?hulTıklayınız
Ä°ltimas etmeye yare varınızMuhayyerHacı Arif BeyTıklayınız
Ä°ntizar-ı makdeminle rehgüzarın gözlerimAcem-k?rdiÄ°smail Hakkı BeyTıklayınız
Kaçma mecburundan ey ahu-yi vahşi ülfet etBestenigarHaşim BeyTıklayınız
Kaldı yollarda bu şeb aşıkının dideleriK?rdili HicazkarHafız Yusuf Efendibkv_pdf/Kaldi_yollarda.pdf">Tıklayınız
Kani yad-ı lebinle hun-i dil nuş ettiğim demlerSuzidilTanburi? Ali EfendiTıklayınız
KarRastAbdülkadir MeragıTıklayınız
Kar-ı MuhteşemRastAbdülkadir MeragıTıklayınız
Kar-ı sur-ı şahiBuselikDede EfendiTıklayınız
Karşıdan yar güle güleBayatiDede EfendiTıklayınız
Kasr-ı cennet havz-ı kevser ab-ı hayFerahfezaDede EfendiTıklayınız
Kendine niçin emsal ararsınHicazMedeni Aziz EfendiTıklayınız
Kerem eyle mestane kıl bir nigahH?zzamMedeni Aziz EfendiTıklayınız
Kim görse seni aşkına hasr-ı emel eylerHicazޞemseddin Ziya BeyTıklayınız
Kimseler gelmez senin feryad-ı ateş-barınaUşşakޞevki BeyTıklayınız
Kimseye etmem şikayetNihavendKemani Serkis EfendiTıklayınız
Kış geldi firak açmadadır sineme yareHicazޞevki BeyTıklayınız
K??ek?elerGerdaniyeSahibi me?hulTıklayınız
K??ek?elerHicazSahibi me?hulTıklayınız
Koklasam saçlarını bu gece ta fecre kadarNihavendArtaki CandanTıklayınız
Koparan sinemi ağyar elidirK?rdili HicazkarBimen ޞenTıklayınız
K???ksu'da g?rd?m seniޞehnaz-BuselikTanburi® Mustafa ÇavuşTıklayınız
Kudretin kafi değildir suz-i ah ü zarımaHicazHacı Arif BeyTıklayınız
Kul oldum bir cefakare cihan bağında gül-femdirޞehnaz-BuselikZeki?i? DedeTıklayınız
Kurban olayım gamzene bir kez nazar eyleH?zzamHacı Faik BeyTıklayınız
Küşade sinesi bilmem ki bir sehası mı varNişaburekEnfi Hasan AğaTıklayınız
Kuyinde figanımla acep gulgule yok muRastMandoli ArtinTıklayınız
Mahmur bakışı aşıka bin lutfa bedeldirK?rdili Hicazkarޞekerci Cemil BeyTıklayınız
Mahveder her neş'eyi üftadelik dildadelikAcem-aşiranNeyzen Rıza BeyTıklayınız
Mecnun gibi ben dağlar gezerkenUşşakޞevki BeyTıklayınız
Meram-ı andelibin vasl-ı güldürޞehnazKemani Rıza EfendiTıklayınız
Meşam-ı hatıra buy-i gül-i safa bula görAcem-aşiranDede EfendiTıklayınız
Mevlevi ayiniH?zzamDede EfendiTıklayınız
Mevlevi AyinBayatiKüçük Derviş MustafaTıklayınız
Mevsim-i nevruz erişdi geldi eyyam-ı baharArazbar-buselikHacı Sadullah AğaTıklayınız
Mey içerken düşdü aksin camımaSabaޞevki BeyTıklayınız
Mey-i lalinle dil mestane olsunRastTatyos EfendiTıklayınız
Meyhane mi bu bezm-i tarabhane-i cem miUşşakHacı Arif BeyTıklayınız
Meyl edip ağyarı aldın yanınaH?zzamKemani Rıza BeyTıklayınız
Meyl edip bir g?lizareNişaburekAli Rıfat ÇağatayTıklayınız
Misalini ne zemin ü zaman görmüşdürSultani-yegahDede EfendiTıklayınız
M?mk?n m? bulmak bu g?nl?m seniH?zzamHacı Faik BeyTıklayınız
Muntazam kamet-i bi misl-i bedelGerdaniyeEbubekir AğaTıklayınız
Muntazırım teşri®fineNevi?Tanburi® Mustafa ÇavuşTıklayınız
Muy-i julidem olubdur serde anka lanesiRastޞakir AğaTıklayınız
N'olsun bu kadar ah ? figan ah g?n?lHicazEnderuni Ali BeyTıklayınız
Na-muradım taliim avaredirNihavendHacı Faik BeyTıklayınız
Nar-ı aşkınla senin ey nevcivanNihavendRıfat BeyTıklayınız
Naz etse n'ola cihane ol g?lޞehnaz-BuselikZeki?i? DedeTıklayınız
Ne dem ki sinesi ol gül-ruhun küşade olurޞeddi-arabanHacı Sadullah AğaTıklayınız
Ne heva-yı bağ-ı sazed ne kenar-ı kişt-i maraAcem-aşiranDede EfendiTıklayınız
Ne kadar yareledi gamzelerin bak bedenimK?rdili HicazkarKanuni Hacı Arif BeyTıklayınız
Ne semtden canım bu gelişBayatiKemani Rıza EfendiTıklayınız
Nedendir bu dil-i zarın figanıRastޞevki BeyTıklayınız
Nedir a sevdiğim söyle bu halinNihavendLem'i AtlıTıklayınız
Nedir bu haletin ey meh-cemalimH?seyniޞevki BeyTıklayınız
Nedir murad-ı dil-i kuy-i yari biz bilirizޞeddi-arabanSadullah AğaTıklayınız
Nerdesin ey tatlı sözlü sevdiğimK?rdili HicazkarHacı Arif BeyTıklayınız
Nerelerde kaldın ey serv-i nazımNihavendÄ°smail Hakkkı EfendiTıklayınız
Neş-e yab-ı lutfun olsun bu ser-i şuridemizH?zzamMusullu Hafız OsmanTıklayınız
Nevbahar-ı hüsnüne ermez hazanޞeddi-arabanRahmi BeyTıklayınız
Neyleyim nicedeyim olamam bir anBayati arabanSuyolcuzade Salih EfendiTıklayınız
Nice bir aşkınla feryad edeyimBayatiDede EfendiTıklayınız
Nice bir b?lb?l-i nalan gibi feryad edeyimSazkarİlyaTıklayınız
Nice bir ey şuh-i cihan aşk ile nalan olayımArazbarHacı Sadullah AğaTıklayınız
Niçin a sevdiğim niçinHicazNikoğos AğaTıklayınız
Niçin mahzun bakarsın sen bana öyleMuhayyerHacı Arif BeyTıklayınız
Ni?in nalendesin ?yleH?zzamNikoğos AğaTıklayınız
Ni?in terkeyleyip gitdin a zalimK?rdili HicazkarHacı Arif BeyTıklayınız
Nigah-ı mestine canlar dayanmazSabaHacı Arif BeyTıklayınız
Nihan ettim seni sinemde ey meh-pare canımsınSultani-yegahDede EfendiTıklayınız
Nim nigahın katle ferman ibtisamın can alırH?zzamUdi Abdi EfendiTıklayınız
Niyaz-ı nağme-i dil yare bi-zeban okunurBuselik??mlek?izade Recep ?elebiTıklayınız
O gül endam bir al şale bürünsün yürüsünTahir-buselikHacı Sadullah AğaTıklayınız
O güzel gözlerle bakmasını bilH?seyniLem'i AtlıTıklayınız
Ok gibi hublar beni yaydan yabana attılarMuhayyerSahibi me?hulTıklayınız
Ol gülün gülzar-ı hüsnü bad-ı mihnet bulmasınBayatiZeki?i? DedeTıklayınız
Olduk yine bu şevk ile mesrur-ı meserretBuselikDede EfendiTıklayınız
Olmada diller r?bude gamze-i cadusunaHicazAbdülhalim AğaTıklayınız
Olsa alem reşk-i gülzar-ı iremH?zzamHacı Faik BeyTıklayınız
i–lse de aşık unulmaz yaresiUşşakޞevki BeyTıklayınız
i–mrümü gönlümü ruhumu sana vakfetmişkenNihavendSelanikli Ahmed EfendiTıklayınız
Padişahım lutfedip mesrur-u şad eyle beniBayati arabanHacı Sadullah AğaTıklayınız
Pek cefacusun sana yoktur bedelHicazKemani Rıza EfendiTıklayınız
Pek cüda düştüm gülümdenH?seyniSelanikli Ahmed EfendiTıklayınız
Pek ?zledim seniNihavendMuhlis SabahaddinTıklayınız
Pek sevdim efendim seni gayetle beğendimD?gahHacı Faik BeyTıklayınız
Pençe-i gamdan azad kılAcem-aşiranUsta YaniTıklayınız
PeşrevSuzidilTanburi? Ali EfendiTıklayınız
PeşrevNihavendKanuni Mehmet BeyTıklayınız
PeşrevH?zzamSeyfeddin OsmanoğluTıklayınız
PeşrevHicazVeli DedeTıklayınız
Peşrevޞehnaz-BuselikKemani Ali AğaTıklayınız
PeşrevHicazkarTanburi Cemil BeyTıklayınız
PeşrevFerahfezaZeki Mehmed AğaTıklayınız
PeşrevMuhayyerTanburi Cemil BeyTıklayınız
PeşrevH?zzamTanburi Osman BeyTıklayınız
PeşrevBayatiNayi Emin EfendiTıklayınız
PeşrevSultani-yegahKanuni Hacı Arif BeyTıklayınız
PeşrevNişaburekTanburi Osman BeyTıklayınız
PeşrevFerahfezaTanburi Cemil BeyTıklayınız
PeşrevNevi?Tanburi Cemil BeyTıklayınız
PeşrevAcem-aşiranEmin AğaTıklayınız
Peşrevޞevk-efzaTanburi Numan AğaTıklayınız
PeşrevG?l'izarTanburi İsakTıklayınız
PeşrevBuselikKemen?eci NikolakiTıklayınız
PeşrevGerdaniyeDr.Suphi EzgiTıklayınız
PeşrevSazkarKantemiroğluTıklayınız
PeşrevSegahYusuf PaşaTıklayınız
PeşrevMahurGazi Giray HanTıklayınız
PeşrevRastSahibi me?hulTıklayınız
PeşrevH?seyniLavtacı AndonTıklayınız
PeşrevBayatiSeyfeddin OsmanoğluTıklayınız
PeşrevRastBenli Hasan AğaTıklayınız
Peşrevޞeddi-arabanTanburi Cemil BeyTıklayınız
PeşrevTahir-buselikKemani Rıza EfendiTıklayınız
PeşrevBayati arabanGazi Giray HanTıklayınız
PeşrevޞehnazKemani Ali AğaTıklayınız
Pir olmada ger?i g?n?l amma civan isterޞeddi-arabanTanburi İsakTıklayınız
Pür hande çiçekler dereler şevk ile çağlarAcem-k?rdiSelanikli Ahmet BeyTıklayınız
Rakseyleyicek naz ile ol afet-i MısrıBayati arabanHacı Sadullah AğaTıklayınız
Reh-i aşkında edip kaddimi kütah gönülH?zzamDede EfendiTıklayınız
Reng-i ruhsarına gülgün dedilerUşşakޞevki BeyTıklayınız
Saçın bükümleri gönül bağıdırH?seyniHafız Yusuf EfendiTıklayınız
Saçlarına bağlanalı ey perıNihavendRahmi BeyTıklayınız
ޞadeyledi can ü dilimi şah-ı cihanımSultani-yegahDede EfendiTıklayınız
Safvet-i aşkım bilip ey gül-tenimK?rdili Hicazkarޞevki BeyTıklayınız
Sana ey canımın canı efendimK?rdili HicazkarRahmi BeyTıklayınız
Sana ey canımın canı efendimޞehnazDede EfendiTıklayınız
ޞarab iç gülfeminde güller açılsınNihavendHacı Arif BeyTıklayınız
Sarahaten acaba söylesem darılmaz mıNihavendAli Rıfat ÇağatayTıklayınız
Sarsam miyanın ey gül-i ter yasemen gibiMahurEbubekir AğaTıklayınız
Sayd eyledi bu g?nl?m? g?zleri ahuHicazHacı Arif BeyTıklayınız
Saz SemaisiH?seyniTatyos EfendiTıklayınız
Saz SemaisiNişaburekSeyyid Ahmet AğaTıklayınız
Saz SemaisiHicazVeli DedeTıklayınız
Saz SemaisiAcem-k?rdiÄ°smail Hakkı BeyTıklayınız
Saz SemaisiK?rdili HicazkarTatyos EfendiTıklayınız
Saz SemaisiAcem-aşiranUdi İbrahim EfendiTıklayınız
Saz SemaisiMuhayyerTanburi Cemil BeyTıklayınız
Saz SemaisiSultani-yegahKanuni Hacı Arif BeyTıklayınız
Saz SemaisiNişaburekTanburi K???k Osman BeyTıklayınız
Saz SemaisiBayati arabanRauf Yekta BeyTıklayınız
Saz SemaisiNevi?Ziya PaşaTıklayınız
Saz SemaisiNihavendYusuf PaşaTıklayınız
Saz SemaisiH?zzamUdi Nevres BeyTıklayınız
Saz SemaisiNihavendHasib dedeTıklayınız
Saz SemaisiHicazYusuf PaşaTıklayınız
Saz SemaisiޞehnazNikolakiTıklayınız
Saz SemaisiUşşakDede SalihTıklayınız
Saz SemaisiHicazkarTanburi Cemil BeyTıklayınız
Saz Semaisiޞeddi-arabanTanburi Cemil BeyTıklayınız
Saz SemaisiFerahfezaOsman BeyTıklayınız
Saz SemaisiFerahfezaTanburi Cemil BeyTıklayınız
Saz Semaisiޞevk-efzaNayi Said DedeTıklayınız
Saz SemaisiAcem-aşiranTanburi Emin AğaTıklayınız
Saz SemaisiG?l'izarTanburi İsakTıklayınız
Saz SemaisiKarcığarTatyos EfendiTıklayınız
Saz SemaisiBuselikSahibi me?hulTıklayınız
Saz SemaisiGerdaniyeDr.Suphi EzgiTıklayınız
Saz SemaisiSegahNayi Osman DedeTıklayınız
Saz SemaisiMahurGazi Giray HanTıklayınız
Saz SemaisiRastBenli Hasan AğaTıklayınız
Saz SemaisiBayatiKanuni i–mer EfendiTıklayınız
Saz SemaisiTahir-buselikKemani Rıza EfendiTıklayınız
Sen sanki baharın gülüsün şen çiçeğimsinH?zzamMusa S?reyya Bey
Sende mi hala esir-i zülfiyar olmaktasınİsfahanUdi Hasan Sabri BeyTıklayınız
Senden bilirim yok bana bir faide ey g?lH?seyniTanburi? Ali EfendiTıklayınız
Seni arzu eder bu dıdelerimUşşakLem'i AtlıTıklayınız
Seni hükm-ü ezel aşub-i devran etmek istermişNihavendÄ°smail Hakkı BeyTıklayınız
Seni tenhi?da bir bulsamNihavendÄ°smet AğaTıklayınız
Senin aşkınla çak oldumRastBasmacı Abdi Efendila-cak-oldum.pdf">Tıklayınız
Seninle ey g?l-i ahsenK?rdili HicazkarBimen ޞenTıklayınız
Ser-i z?lf-? anberinin y?z?ne nikabedersinޞevk-efzaDede EfendiTıklayınız
Sevda-yı ruhun aşk eline son seferimdirHicazHafız Yusuf EfendiTıklayınız
Sevdi bu g?n?l seni yaman eylemediNevi?i‚miâ Kadri EfendiTıklayınız
Sevdi gönlüm ey melek-sıma seniAcem-k?rdiNikoğos AğaTıklayınız
Sevdiceğim aşıkını ağlatırMuhayyerDede EfendiTıklayınız
Sevdiğim iâziâde-i hicranınamHicazkarޞekerci Cemil BeyTıklayınız
Sevdiğim gözlerinin billahi ben meftunuyumK?rdili HicazkarNasibin Mehmet EfendiTıklayınız
Sevdiğim lutfeyleyip gelmez misin imdadımaNihavendSelanikli Ahmet BeyTıklayınız
Sevdim seni ey işvebazNihavendTanburi Cemil BeyTıklayınız
Sevdim yine bir nev-civanRastBasmacı Abdi EfendiTıklayınız
Sevdim yine bir şuh-i dilara pek ilerdeNihavendTanburi? Ali EfendiTıklayınız
Severim can ü gönülden seni tersa çiçeğimHicazޞevki BeyTıklayınız
Seyr-i gülşen edelim ey şivekarHicazDede EfendiTıklayınız
Seyretmek için seyrini ey ruh-i revanımFerahfezaİsak VaronTıklayınız
Seyreyle o billur beden taze FirengiRastTab'i Mustafa EfendiTıklayınız
Sırma saçlı yare kim haber versinK?rdili HicazkarHacı Arif BeyTıklayınız
Sislendi hava tarf-ı çemenzarı nem aldıHicazRıfat BeyTıklayınız
Siyah ebrulerin duruben ?atmaUşşakLem'i AtlıTıklayınız
Son y?r?k semaiSegahSahibi me?hulTıklayınız
Söyle ey mutrıb-ı nazende edaK?rdili HicazkarRahmi BeyTıklayınız
Söyle nedir bais-i zarın gönülNihavendLavtacı HristoTıklayınız
Söylen ol yare benim çeşmim pür-ab etmesinTahir-buselikDede EfendiTıklayınız
Suziş-i aşkınla ben nalan ikenNihavendMusa S?reyya BeyTıklayınız
Süzüp süzüp de ey melek o çeşm-i nım -habınıNihavendRahmi BeyTıklayınız
Tac-ı hüsnün hükmeder şairlerin dıvanınaMahurMusa S?reyya BeyTıklayınız
Takat mı gelir sevdiğim ol işve vü nazeHicazTab'i Mustafa EfendiTıklayınız
Tal'atın devr-i kamerdeH?seyniZaharyaTıklayınız
Tasdi' edeyim yi?ri biraz da s?hi?nimleHicazHacı Arif BeyTıklayınız
Tir-i çeşmanınla saydetdin dil-i avareyiKarcığarSelanikli Ahmed EfendiTıklayınız
Tut-i mucize guyem ne desem laf değilSegahItriTıklayınız
Tutuldu dam-ı zülf-i yare gönlümUşşakRıfat BeyTıklayınız
iœç yıl beni sevdanınNihavendMuhlis SabahaddinTıklayınız
iœftadenim ey bi vefaRastDede EfendiTıklayınız
Vah meyyus-i visalindir g?n?lKarcığarMahmut Celaleddin PaşaTıklayınız
Vardım ki yurdundan ayağ göçülmüşŞžehnazNevres PaşaTıklayınız
Varken g?n?lde bin t?rl? yareKarcığarHacı Arif BeyTıklayınız
Vaslınla cana pek neşelendimH?seyniRıfat BeyTıklayınız
Vüci»d ikliminin sultanısın senNihavendHacı Arif BeyTıklayınız
Yad ile geçmiş zamanı ağlarımUşşakޞevki BeyTıklayınız
Yadigar kaldı bana dilde bu ahNihavendHacı Arif BeyTıklayınız
Yakdı gönlüm şimdi bir meh-paresiMahurMarkar AğaTıklayınız
Yandı dil aşkınla ey şuh-i şenimAcem-aşiranNikoğos AğaTıklayınız
Yandım demindenHisar-buselikDenizlioğlu Ali BeyTıklayınız
Yar olmayıcak cam-ı safayı çekemez dilHisar-buselikZeki?i? DedeTıklayınız
Yıkıldı darb-ı sitemden harab olan gönlümSuzidilTanburi? Ali EfendiTıklayınız
Yıllar ne çabuk geçdi o günler arasındanHicazBimen ޞenTıklayınız
Yine bağlandı dil bir nev-nihiâleNevi?Zeki?i? DedeTıklayınız
Yine bezm-i ıyş-i vuslat dil-i bi-karare düşdüHisar-buselikDede EfendiTıklayınız
Yine bir g?l nihalRastDede EfendiTıklayınız
Yine neş'e-i muhabbet dil ü canım etdi şeydaHicazDede EfendiTıklayınız
Yoktur zaman gelHicazkarLiâtif AğaTıklayınız
Yüceldikçe yüceldi yüce dağlarHicazNedim ޞükrü BeyTıklayınız
Yüzüm şen hatıram şenK?rdili HicazkarBimen ޞenTıklayınız
Zahir-i hale bakıp etme dahıl bir ferdiMahurHacı Arif BeyTıklayınız
Zahm-ı hicranım gibi alemde yare var mıdırKarcığarSelanikli Ahmed EfendiTıklayınız
Zamanı var ki her bezmim anarsınH?zzamİbrahim EfendiTıklayınız
Zannım bu ki cana beni kurban edeceksinHicazޞevki BeyTıklayınız
Zehrolsa bile nuş edelim cam-ı şarabınAcem-aşiranBimen ޞenTıklayınız
Zencır-i aşkın dil-bestesiyimSegahHacı Faik BeyTıklayınız
Zevk-ı sevda duymadın iâşık -perestiâr olmadınHicazLeyla HanımTıklayınız
Zevkim hevesim hep seninle p?r elem olsunH?seyniAleko BacanosTıklayınız
Zevkin ne ise s?yle hicab eyleme bendenSuznakManyasızade Refik BeyTıklayınız
Zeybeklerle gezer dağlar başındaUşşakޞevki BeyTıklayınız
Zeyn eden bağ-ı cihanı gül müdür bülbül müdürNevi?Dede EfendiTıklayınız
Zülfün görenlerin hep bahtı siyah olurmuşNihavendAli Rıfat ÇağatayTıklayınız
Zülfüne baktıkça ey şuh-i cihanޞehnazRıfat BeyTıklayınız
Zülfüne dil-besteler zülf-ü perışanın kadarHicazAsdik AğaTıklayınız
Zeybeklerle gezer dağlar başındaUşşakޞevki BeyTıklayınız

Yorumlar kapatıldı.