Nota Arşivi

Eser AdıMakamBestekarPDF
Acaba şen misin kederin var mıHicazBimen Şen
Tıklayınız
Açıldı bahçede güllerNihavendRıfat Bey
Tıklayınız
Affeyle suçum ey gül-i ter başıma kakmaHicazŞevki Bey
Tıklayınız
Ağlama ey aşık-ı mihnetzede gül yanımaHüseyniHacı Faik Bey
Tıklayınız
Ağlasam her lahza hakkım yok mudurRastGülbenkyan
Efendi

Tıklayınız
Ağlatırlar güldürürlerUşşakDede Efendi
Tıklayınız
Ağyar ile sen geşt-i güzar eyle çemendeHicazBimen Şen
Tıklayınız
Ah efendim dinle gel şu nale vü feryadımıKarcığarHafız Yusuf
Efendi

Tıklayınız
Ahteri düşkün garib ü aşık-ı avareyimNihavendHacı Arif Bey
Tıklayınız
Al gönlümü ayine-i manadır buArazbar-buselikHacı Sadullah
Ağa

Tıklayınız
Aldı beni aldı beni iki kaşın arasıHicazkarÇorlulu
Tıklayınız
Aldım hayal-i perçemin ey mah didemeHüzzamKömürcüzade
Mehmet Efendi

Tıklayınız
Aldın dil-i naşadımıKarcığarEnderuni Ali
Bey

Tıklayınız
Alemde ey serv-i semenHicazHacı Arif Bey
Tıklayınız
Aman ey gonca-i nev-res nihalimHicazRıfat Bey
Tıklayınız
Amed-nesim-i subh-u demRastAbdülkadir
Meragı

Tıklayınız
Anılsın yar ile bir yerde mey-nuş etdiğim demlerHicazŞemseddin Ziya
Bey

Tıklayınız
Anlatayım halimi dildare benRastTanburi Ali
Efendi

Tıklayınız
Aşık oldum yavrucağım yüzüneHicazEnderuni Ali
Bey

Tıklayınız
Aşık-ı tü nihâl-i hayret âmedRastDede Efendi
Tıklayınız
Aşıklarının haline ey mah acımazsınHicazHacı Faik Bey
Tıklayınız
Aşk ateşi sinemde yine şule feşandırNihavendHacı Arif Bey
Tıklayınız
Ateş-i aşkın harab etdi dil-i nalanımıHicazHafız Yusuf
Efendi

Tıklayınız
Ateş-i suzan-ı firkat yakdı cism ü canımıHicazHacı Faik Bey
Tıklayınız
Aya ne ola ol hilal ebruŞivenümaAbdülhalim Ağa
Tıklayınız
Bade-i vuslat içilsin kase-i fağfurdanŞeddi-arabanTanburi Faize
Ergin

Tıklayınız
Bağlandı gönül zülfüne bir yosma civanınHüzzamSelanikli Ahmet
Bey

Tıklayınız
Bağlanıp zülf-i hezaran-tab'ınaHicazŞevki Bey
Tıklayınız
Bahar olsa çemenzar olsa alem handedar olsaHicazFahri Kopuz
Tıklayınız
Baharın zamanı geldiHicazDede Efendi
Tıklayınız
Bais figan ü naleme aşk ibtilasıdırKürdili
Hicazkar
Hacı Arif Bey
Tıklayınız
Bak ne hale koydu bu baht-ı siyahHicazHacı Arif Bey
Tıklayınız
Bakma sakın benden yanaAcem-aşiranŞakir Ağa
Tıklayınız
Bakmıyor çeşm-i siyah feryâdeNihavendHacı Arif Bey
Tıklayınız
Bari felek ben yüzüne söyleyimAcem-kürdiNikoğos Ağa
Tıklayınız
Başıma döndükçe bezm-i meyde minalar benimTahir-buselikKüçük Mehmed
Ağa

Tıklayınız
Bekasız hüsnün güvenme anınaBayati arabanLem'i Atlı
Tıklayınız
Ben bûy-i vefâ bekleriken sûy-i çemendenNihavendHacı Arif Bey
Tıklayınız
Ben ezelden didenin meclubuyum bilmez misinHüseyniMısırlı İbrahim
Efendi

Tıklayınız
Ben müptela oldum sanaFerahnakDede Efendi
Tıklayınız
Ben sana aşık değilimMuhayyerDede Efendi
Tıklayınız
Ben seni sevdim seveli kaynayıp coşdumBestenigarDede Efendi
Tıklayınız
Ben sözüne bağlamam belHicazkarNuman Ağa
Tıklayınız
Beni bigane mi sandınBayati arabanSalih Ağa
Tıklayınız
Beni çün kendine ol serv-i revan bende bileMahurEbubekir Ağa
Tıklayınız
Benim yarem gibi yare bulunmazSuznakLatif Efendi
Tıklayınız
Berdar olalı zülfüne yar fikr-ü hayalimKürdili
Hicazkar
Hacı Arif Bey
Tıklayınız
Beste-i zencir-i zülfündür gönül ey dil-rübaGülizarTanburi İsak
Tıklayınız
Bezm-i meyde mutrıba bir nağme-i dil-cu koparSegahEnfi Hasan Ağa
Tıklayınız
Bezm-i meyde sakiya devr eylesin mül gül gibiŞehnazSeyyid Nuh
Tıklayınız
Bikes ü biçareyim ah ağlarımKarcığarAsdik Ağa
Tıklayınız
Bileydi derd-i derunum o fitne-cu dilberGülizarTanburi İsak
Tıklayınız
Bilmedik yari ki bizden bu kadar gafil imişSuzidilTanburi Ali
Efendi

Tıklayınız
Bilmem ki nedendir bana sen hor bakıyorsunRastSelanikli Ahmet
Bey

Tıklayınız
Bilmem ki safa neş'e bu ömrün neresindeKarcığarLeon Hancıyan
Tıklayınız
Bilmezdim özüm gamzene meftun imişim benNihavendTanburi Ali
Efendi

Tıklayınız
Bin cân ile sevdim seniRastTanburi Küçük
Osman Bey

Tıklayınız
Bin cefa görsem ey sanem sendenAcem-aşiranZekai Dede
Tıklayınız
Bin gül çıkarırdım sana kalbimdeki küldenNihavendLem'i Atlı
Tıklayınız
Bin zeban söylersin ol çeşm-i sühan perdaz ileNişaburekZiya Paşa
Tıklayınız
Bir afet-i meh-peyker ile nüktelerim varMahurEbubekir Ağa
Tıklayınız
Bir aşık-ı dil hastayı dilşad edecek yokNihavendUdi Afet Efendi
Tıklayınız
Bir dame düşürdü ki beni baht-ı siyahımRastHacı Faik Bey
Tıklayınız
Bir devlet için çerha temennadan usandıkŞehnaz-BuselikNalizade Ali
Dede

Tıklayınız
Bir dil ki senin kakülüne beste değildirŞivenümaAbdülhalim Ağa
Tıklayınız
Bir dilber-i nadide bir kamet-i müstesnaFerahfezaDede Efendi
Tıklayınız
Bir elif çekti yine sineme canan bu geceMuhayyerHacı Sadullah
Ağa

Tıklayınız
Bir esmere gönül verdimSabaTanburi Mustafa
Çavuş

Tıklayınız
Bir gamlı hazanın seherindeKürdili
Hicazkar
Suphi Ziya
Özbekkan

Tıklayınız
Bir gonca femin yaresi vardır ciğerimdeBayatiDede Efendi
Tıklayınız
Bir goncaya bir hare nigah eyledi bülbülKarcığarHacı Arif Bey
Tıklayınız
Bir görüşte düştü gönlümüsen gibi meh-pareyeŞivenümaAbdülhalim Ağa
Tıklayınız
Bir gün gelecek ben gibi naçar olacaksınHüseyniBimen Şen
Tıklayınız
Bir gün o güzel şad edecek ruhumu sandımNihavendMusa Süreyya
Bey

Tıklayınız
Bir günah ettimse cana suznak oldum yeterSuznakSelanikli Ahmet
Bey

Tıklayınız
Bir hoş hıram taze civan aldı gönlümüzGülizarTanburi İsak
Tıklayınız
Bir katre içen çeşme-i pür hun-i fenadanBayatiŞevki Bey
Tıklayınız
Bir kerre yüzün görmeyi dünyaya değişmemNişaburekİsmail Hakkı
Bey

Tıklayınız
Bir melek sima peri gördüm der-i meyhanedeUşşakHacı Arif Bey
Tıklayınız
Bir nev-civana dil müpteladırŞehnazIII.Selim
Tıklayınız
Bir nigah et halime ey gonca-dehenHicazŞekerci Cemil
Bey

Tıklayınız
Bir tarafdan üzüyor gönlümü hicrin elemiHicazŞevki Bey
Tıklayınız
Bir verd-i rana etdim temaşaFerahfezaDede Efendi
Tıklayınız
Bir yana eğdir fesin ey nevcivanHüseyniNikoğos Ağa
Tıklayınız
Bir yareli kuş çırpınıyor sanki telindeKarcığarKanuni Hacı
Arif Bey

Tıklayınız
Biya ki kad-di-tü der bağ-ı can nihal-i menestSazkarİlya
Tıklayınız
Biz âlûde-i sâgâr-ı bâdeyizRastHâfız Post
Tıklayınız
Bu bî-vefâlığı sendenHicazkarHafız Efendi
Tıklayınız
Bu gece ben yine bülbülleri hamuş etdimFerahfezaNalizade Ali
Dede

Tıklayınız
Bu imtidad-ı cevre ki bahtın şitabı varUşşakLem'i Atlı
Tıklayınız
Bu şeb reca-yı dil ol dilrübaya söylendiKürdili
Hicazkar
Rıfat Bey
Tıklayınız
Bu yosmalık gider bu çağ değişirKarcığarHacı Arif Bey
Tıklayınız
Bu zevk-u safa sahn-ı çemen-zare de kalmazRastLem'i Atlı
Tıklayınız
Bülbül gibi pür oldu cihan nağmelerimdenHicazkarZekai Dede
Tıklayınız
Bülbül yetişir bağrımı hun etdi figanınSegahHacı Arif Bey
Tıklayınız
Bülbül-i dil ey gül-i rana senindir sen benimBayati arabanHacı Sadullah
Ağa

Tıklayınız
Bülbül-i hoş nevaFerahfezaDede Efendi
Tıklayınız
Cam-ı la'lindir senin ayine-ruy-ı enverinHisarItri
Tıklayınız
Câme-i sürh ile sanma lâl-gûn olmus gelirEnfi Hasan Nişabürek Ağır
Semai

Tıklayınız
Can hasta gözüm yaşlı gönül zar ü perişanSuznakSelanikli Ahmet
Bey

Tıklayınız
Can ü dilimiz lutf-ı keremkar ile ma'murSultani-yegahDede Efendi
Tıklayınız
Cana firkatinle sinemi ben dağlarımNihavendTatyos Efendi
Tıklayınız
Cana rakibi handan edersinUşşakGiriftzen Asım
Bey

Tıklayınız
Canda hassiyyet mi varIsfahanHacı Arif Bey
Tıklayınız
Canım gibi sevdikçe seni gönlüm ey afetUşşakŞevki Bey
Tıklayınız
Canım tezdir sabredememUşşakTanburi Mustafa
Çavuş

Tıklayınız
Canım yerine güldi ki cananımı gördümHüseyniEbubekir Ağa
Tıklayınız
Ceyhûn arayan dîde-i giryânımı görsünSuzidilTanburi Ali
Efendi

Tıklayınız
Cismin gibi ruhun da güzel zannedip ey mahKürdili
Hicazkar
Artaki Candan
Tıklayınız
Çekmiş
yüzüne nikab-ı işve
Rast Receb Efendi
Tıklayınız
Çektim elimi gayri bu dünya hevesindenHüseyniTatyos Efendi
Tıklayınız
Çeşm-i meygunun ki bezm-i meyde canan döndürürSegahZaharya
Tıklayınız
Çeşmanı o mehveşin eladırKarcığarLem'i Atlı
Tıklayınız
Çıkalım sayd-ü şikareBayatiTanburi Mustafa
Çavuş

Tıklayınız
Çıkmaz derun-i dilden efendim muhabbetinBayatiTab'i Mustafa
Efendi

Tıklayınız
Çok gördü felek şimdi beni bezm-i civandaBestenigarHacı Arif Bey
Tıklayınız
Çok sürmedi geçti tarab-ı şevk-i baharımBestenigarHacı Arif Bey
Tıklayınız
Çok zamandır gülmez oldun nevcivanım yanımaKarcığarTersaneli Ethem
Efendi

Tıklayınız
Çözülme zülfüne ey dilrüba dil bağlayanlardanNihavendHacı Arif Bey
Tıklayınız
Dağdar-ı tir-i gamzendir gönül ey meh-cebinGülizarTanburi İsak
Tıklayınız
Dağlar dayanmaz eninine dil-i mahzunumunUşşakŞevki Bey
Tıklayınız
Değildi böyle evvel tarz-ı tavrın bi karar olduHüzzamMahmut
Celaleddin Paşa

Tıklayınız
Dehr olmada bu sur ile ma'mur-ı meserretBuselikDede Efendi
Tıklayınız
Dem-i visali o şuha itabı n'eylersinŞehnazKara İsmail Ağa
Tıklayınız
Denizin dalgasını bekliyorum dinliyorumŞehnazŞemseddin Ziya
Bey

Tıklayınız
Der mevc-i perişani-i ma fasıla-i nistSegahItri
Tıklayınız
Derdimi arz etmeğe ol şuha bir dem bulmadımHicazEnderuni Ali
Bey

Tıklayınız
Dest-i sakiden çekip cam-ı neşatı Cem gibiTahir-buselikKüçük Mehmed
Ağa

Tıklayınız
Didem yüzüne nazır nazır yüzüne didemŞehnazYahya Nazım
Efendi

Tıklayınız
Dil bir güzele meyletti heleRastDede Efendi
Tıklayınız
Dil seni sevmeyeni sevmede lezzet mi olurNihavendCivan Ağa
Tıklayınız
Dil verdiğin ol çeşm-i siyah meste işitdimHüzzamZekai Dede
Tıklayınız
Dil-besteye lutf-u keremin mahazar eyleŞevk-efzaKömürcü-zade
Hafız Efendi

Tıklayınız
Dil-i biçare senin çün yanıyorIsfahanMahmut
Celaleddin Paşa

Tıklayınız
Dil-i pür ıztırabım mevce-i seylabdır sensizHisarItri
Tıklayınız
Dil-i rübasın sevdiğim yoktur nazirin biriyaHüseyniHafız Eşref
Efendi

Tıklayınız
Diller nice bir çah-ı zenahdanına düşsünBayati arabanHacı Sadullah
Ağa

Tıklayınız
Dinle aklın var ise pir-i muganın pendiniKarcığarHacı Arif Bey
Tıklayınız
Dinle sözümü sana derimSegahSahibi meçhul
Tıklayınız
Dinlendi başım dün gece bir parça dizindeFerahfezaLem'i Atlı
Tıklayınız
Doldur getir ey saki-i gül-çehre piyaleSegahKazasker
Mustafa Emin Efendi

Tıklayınız
Dök zülfünü meydana gülHisar-buselikTanburi Mustafa
Çavuş

Tıklayınız
Durmadan aylar geçer yıllar geçer gülmez sesinHüseyniBimen Şen
Tıklayınız
Duymasın kimse yine kalbi olan feryadımıHüzzamLeyla Hanım
Tıklayınız
Dü çeşmimden gitmez aşkın hayaliHisar-buselikTanburi Mustafa
Çavuş

Tıklayınız
Düşdüm düşeli aşk oduna ruz-i ezeldenArazbarHacı Sadullah
Ağa

Tıklayınız
Düşer mi şanına ey şeh-i hubanKürdili
Hicazkar
Hacı Arif Bey
Tıklayınız
Düşme ey aşık hayale yağma yokIsfahanHacı Arif Bey
Tıklayınız
Düştün yine bir şûh-i sitemkâre gönül vayMahurLâtif Ağa
Tıklayınız
Düşünür hep seni ruhum düşünür bipayanŞeddi-arabanŞemseddin Ziya
Bey

Tıklayınız
Edalı bir yosma kararım aldıHüseyniAli Rıfat
Çağatay

Tıklayınız
Edemem kimseye halim hikayetSuznakHacı Arif Bey
Tıklayınız
Efzun oluyor günden güne bu hal-i melalimHicazHacı Arif Bey
Tıklayınız
Ehl-i aşkın neşvegahı kuşe-i meyhanedirKürdili
Hicazkar
Tatyos Efendi
Tıklayınız
El benim çün seni sarmış biliyorFerahfezaDede Efendi
Tıklayınız
Elimdeyken senin gül penbe destinKarcığarHristaki
Tıklayınız
Elmas senin yüzün görenNikrizTanburi Mustafa
Çavuş

Tıklayınız
Emel-i meyl-i vefa sende de var bende de varBayatiŞevki Bey
Tıklayınız
Ermesin el o şehin şevket-i valalarınaŞevk-efzaDede Efendi
Tıklayınız
Esir-i zülfünüm ey yüzü mahımUşşakŞevki Bey
Tıklayınız
Esti nesim-i nevbahar açıldı güller subhudemRastHacı Arif Bey
Tıklayınız
Etdi o güzel ahde vefa müjdeler olsunSegahEbubekir Ağa
Tıklayınız
Etme bi-hude figan vazgeç gönülIsfahanRahmi Bey
Tıklayınız
Etmedin bir lahza ihya hatır-ı viranımıŞehnazDellal-zade
İsmail Efendi

Tıklayınız
Ey büt-i nev-edâHicazDede Efendi
Tıklayınız
Ey çerh-i sitemger dil-i nalana dokunmaHicazMedeni Aziz
Efendi

Tıklayınız
Ey çeşm-i ahu hicr ile tenhalara saldın beniHicazDede Efendi
Tıklayınız
Ey çeşm-i ahu mehlikaAcem-aşiranNikoğos Ağa
Tıklayınız
Ey dilber-i işvebazŞehnazRahmi Bey
Tıklayınız
Ey gonca dehen ah-ı seherden hazer eyleNevaDede Efendi
Tıklayınız
Ey gül ne aceb silsile-i müşk-i terin varNişaburekZiya Paşa
Tıklayınız
Ey gül-i bağ-ı edaHüzzamDede Efendi
Tıklayınız
Ey hüma-yı padişahı ber-ser-i bala-yı tüHisar-buselikDede Efendi
Tıklayınız
Ey kaş-ı keman tır-i müjen canıma geçdiFerahfezaDede Efendi
Tıklayınız
Ey lebleri gonca yüzü gül serv-bülendimDede EfendiAcem Aşiran
Ağır Semai

Tıklayınız
Ey sabâh-ı hüsn ü ânın âfitâb-ı enveriLeyla HanımHüzzam Şarkı
Tıklayınız
Ey sâh-ı melek-hûy kaddi-i bâlâ-yı ferahnâkŞakir AğaFerhnak Şarkı
Tıklayınız
Ey sûh-i cefâ pîse bırak vaz-ı cefâyıHacı Arif BeyUşşak Şarkı
Tıklayınız
Ey sûh-i cihân sevdi seni canSuyolcuzade
Salih Efendi
Ferahnak Şarkı
Tıklayınız
Ey verd-i rana şuh-i melek-veşŞehnazDede Efendi
Tıklayınız
Fariğ olmam eylesen yüzbin cefa sevdim seniTahir-buselikHafız Cemal
Efendi

Tıklayınız
Feryad ediyor bir gül için bülbül-i şeydaHüseyniSuphi Ziya
Özbekkan

Tıklayınız
Feryad ile yad eyler iken ben seni her barNihavendİsmail Hakkı
Bey

Tıklayınız
Feryad ki feryadıma imdad edecek yokŞehnazTanburi Cemil
Bey

Tıklayınız
Feryad kim feryadımı guş etmez ol simin-bedenŞehnaz-BuselikZekai Dede
Tıklayınız
Feryada ne hacet yürü bend eyle dehanınMuhayyerTanburi Ali
Efendi

Tıklayınız
Fırsat bulsam yare varsamŞehnazTanburi Mustafa
Çavuş

Tıklayınız
Firakınla zalim harab oldu canHicazŞevki Bey
Tıklayınız
Firkat-i canan ile nalan mı oldun ey gönülHüseyniCivan Ağa
Tıklayınız
Firkat-i yar beni yakdı demadem ah ü zar oldumAcem-kürdiİsmail Hakkı
Bey

Tıklayınız
Fitneler gözlemiş mahmur gözüneRastMahmut
Celaleddin Paşa

Tıklayınız
Gaddar felek aşık-ı nalane dokunmaKürdili
Hicazkar
İbrahim Efendi
Tıklayınız
Gamdan azade hemen dünyada bir meyhanedirRastRıfat Bey
Tıklayınız
Gayrıdan bulmaz teselli sevdiğimBestenigarMustafa İzzet
Efendi

Tıklayınız
Geçdi zahm-ı tir-i hicrin ta dil-i naşadımaKürdili
Hicazkar
Hacı Arif Bey
Tıklayınız
Geçti o gamlı eyyam-ı sermaTahir-buselikRahmi Bey
Tıklayınız
Gel bir daha gül ruyini aç handeni gösterMahurSelanikli Ahmet
Bey

Tıklayınız
Gel ey ruh-i revan melek-simatımIsfahanHacı Arif Bey
Tıklayınız
Gel ey saba o gül-i hoş nümayı söyleşelimNişaburekKassam-zade
Tıklayınız
Gelmiş değil böyle periSabaŞakir Ağa
Tıklayınız
Gönlüm alamamŞehnaz-BuselikDenizlioğlu Ali
Bey

Tıklayınız
Gönlüm yine bir ateş-i hicrane dolaştıNihavendŞeyh Edhem
Efendi

Tıklayınız
Gönlümle oturdum da hüzünlendim o yerdeNihavendŞekip Memduh
Bey

Tıklayınız
Gönlümü bir tıfl-ı dil bâzHicazkarTahir Ağa
Tıklayınız
Gönül bezmi harab-abadı gamdırKarcığarHacı Arif Bey
Tıklayınız
Gönül durmaz su gibi çağlarŞehnazDede Efendi
Tıklayınız
Gönül düşüp ham-ı gısu-yı yare kalmıştırMuhayyerYahya Nazım
Çelebi

Tıklayınız
Gönül verdim bir civaneHüzzamIII.Selim
Tıklayınız
Gönüller uğrusu bir yar-i bi amanı varHüseyniKara İsmail Ağa
Tıklayınız
Gör halimi cana bana çeşmin neler ettiHüzzamHacı Faik Bey
Tıklayınız
Gördüm yine bir gonca-i nadide edayıNihavendAli Rıfat
Çağatay

Tıklayınız
Gören üftade olur hüsn-i bibahanesindeHüzzamDede Efendi
Tıklayınız
Görsem seni doyunca doyunca seni görsemRastDede Efendi
Tıklayınız
Görülmemiş devr-i Yusuf'dan beri hiç böyle güzelŞeddi-arabanİsmail Hakkı
Bey

Tıklayınız
Görünce ben seni ey mahKarciğarSelanikli Ahmet
Bey
Tıklayınız
Gösterip ağyâre lûtfun bizlere bîgânesinMahurHacı Arif Bey
Tıklayınız
Gözden cemalin çün ırağ olduMuhayyerRıfat Bey
Tıklayınız
Gözüm hasretle giryandırHüzzamTatyos Efendi
Tıklayınız
Gözümde daim hayal-i canaRastDede Efendi Tıklayınız
Gözümde işve-nümadır hayal-i bi-bedeliBayati arabanAhmet Rasim Bey
Tıklayınız
Gözümden gönlümden hayali gitmezŞeddi-arabanDede Efendi
Tıklayınız
Gurûb etti güneş dünya karardıKürdili
Hicazkar
Hacı Arif Bey
Tıklayınız
Gül yüzlülerin şevkine gelBayatiTab'i Mustafa
Efendi

Tıklayınız
Gül-i bi ruh-i yar hoş nebaşedMahurAbdülkadir
Meragı

Tıklayınız
Gülbün-i ıyş midemed saki-i Gülizar kuNevaItri
Tıklayınız
Gülle hem bezm-i visaliz gerçi har olsak da bizTahir-buselikFehmi Tokay
Tıklayınız
Güller kızarır şerm ile ol gonca gülünceHicazİbrahim Ağa
Tıklayınız
Gülsen açılsan çemen gül şenlenirKürdili
Hicazkar
Civan Ağa
Tıklayınız
Gülşen-i ezhar açtı her yanaMahurBasmacı Abdi
Efendi

Tıklayınız
Gülşen-i hüsnüne kimler varıyorHicazRıfat Bey
Tıklayınız
Gülşende hezar nağme-i demsaz ile mahzuzHicazkarZekai Dede
Tıklayınız
Gülşende yine ah-ü enin eyledi bülbülRastİsmail Hakkı
Bey

Tıklayınız
Gülzara nazar kıldım virane-misal olmuşUşşakŞevki Bey
Tıklayınız
Gün doğmayacak belli bu aşkın gecesindenKürdili
Hicazkar
Musa Süreyya
Bey

Tıklayınız
Günler geçiyor gönlümün ezvakı tükendiUşşakLem'i Atlı
Tıklayınız
Güzel gün görmedi avare gönlümHüzzamHacı Arif Bey
Tıklayınız
Hab-ı gah-ı yare girdim arz için ahvalimiRastGiriftzen Asım
Bey

Tıklayınız
Hal-i nez'imde acırsın sevdiğim dinle beniHicazŞevki Bey
Tıklayınız
Hal-i siyehi gerden-i nazik terindedirMuhayyerHacı Sadullah
Ağa

Tıklayınız
Hasret odu yakdı ciğerim ey ruh-i alimHicazTanburi Ali
Efendi

Tıklayınız
Hasretle bu şeb gah uyudum gah uyandımUşşakSahibi meçhul
Tıklayınız
Hastasın zannım vefa mahzunusunUşşakŞevki Bey
Tıklayınız
Hava güzel yine gülşende gösteriş günüdürHisarDede Efendi
Tıklayınız
Hayali yare değme girye dursunSaba-zemzemeRıfat Bey
Tıklayınız
Hemişe dilde sühan elde saz karımdırSazkarTab'i Mustafa
Efendi

Tıklayınız
Her dilden ol meh çalmıyorRastŞakir Ağa
Tıklayınız
Her gördüğü periye gönül müptela olurBuselikItri
Tıklayınız
Her kimde vardır aşk ibtilasıKürdili
Hicazkar
Civan Ağa
Tıklayınız
Her zahm-ı ciğersuze devakar aranılmazHicazGiriftzen Asım
Bey

Tıklayınız
Hicr-i lebinde yarin bir dil ki oldu nahoşHicazkarZekai Dede
Tıklayınız
Hicran oku sinem delerHüseyniŞevki Bey
Tıklayınız
Hüsn-ü zatın gibi bir dilber-i simin endamŞevk-efzaKömürcü-zade
Hafız Efendi

Tıklayınız
Idini tebrik için ey GülizarŞeddi ArabanLem'i Atlı Tıklayınız
İftirakındır sebep bu nale vü feryadımaKürdili
Hicazkar
Hacı Arif Bey
Tıklayınız
İlahiSegahSahibi meçhul
Tıklayınız
İltimas etmeye yare varınızMuhayyerHacı Arif Bey
Tıklayınız
İntizar-ı makdeminle rehgüzarın gözlerimAcem-kürdiİsmail Hakkı
Bey

Tıklayınız
Kaçma mecburundan ey ahu-yi vahşi ülfet etBestenigarHaşim Bey
Tıklayınız
Kaldı yollarda bu şeb aşıkının dideleriKürdili
Hicazkar
Hafız Yusuf
Efendi

Tıklayınız
Kani yad-ı lebinle hun-i dil nuş ettiğim demlerSuzidilTanburi Ali
Efendi

Tıklayınız
KarRastAbdülkadir
Meragı

Tıklayınız
Kar-ı MuhteşemRastAbdülkadir
Meragı

Tıklayınız
Kar-ı sur-ı şahiBuselikDede Efendi
Tıklayınız
Karşıdan yar güle güleBayatiDede Efendi
Tıklayınız
Kasr-ı cennet havz-ı kevser ab-ı hayFerahfezaDede Efendi
Tıklayınız
Kendine niçin emsal ararsınHicazMedeni Aziz
Efendi

Tıklayınız
Kerem eyle mestane kıl bir nigahHüzzamMedeni Aziz
Efendi

Tıklayınız
Kış geldi firak açmadadır sineme yareHicazŞevki Bey
Tıklayınız
Kim görse seni aşkına hasr-ı emel eylerHicazŞemseddin Ziya
Bey

Tıklayınız
Kimseler gelmez senin feryad-ı ateş-barınaUşşakŞevki Bey
Tıklayınız
Kimseye etmem şikayetNihavendKemani Serkis
Efendi

Tıklayınız
Koklasam saçlarını bu gece ta fecre kadarNihavendArtaki Candan
Tıklayınız
Koparan sinemi ağyar elidirKürdili
Hicazkar
Bimen Şen
Tıklayınız
KöçekçelerGerdaniyeSahibi meçhul
Tıklayınız
KöçekçelerHicazSahibi meçhul
Tıklayınız
Kudretin kafi değildir suz-i ah ü zarımaHicazHacı Arif Bey
Tıklayınız
Kul oldum bir cefakare cihan bağında gül-femdirŞehnaz-BuselikZekai Dede
Tıklayınız
Kurban olayım gamzene bir kez nazar eyleHüzzamHacı Faik Bey
Tıklayınız
Kuyinde figanımla acep gülgüle yok muRastMandoli Artin
Tıklayınız
Küçüksu'da gördüm seniŞehnaz-BuselikTanburi Mustafa
Çavuş

Tıklayınız
Küşade sinesi bilmem ki bir sehası mı varNişaburekEnfi Hasan Ağa
Tıklayınız
Mahmur bakışı aşıka bin lutfa bedeldirKürdili
Hicazkar
Şekerci Cemil
Bey

Tıklayınız
Mahveder her neş'eyi üftadelik dildadelikAcem-aşiranNeyzen Rıza Bey
Tıklayınız
Mecnun gibi ben dağlar gözerkenUşşakŞevki Bey
Tıklayınız
Meram-ı andelibin vasl-ı güldürŞehnazKemani Rıza
Efendi

Tıklayınız
Meşam-ı hatıra buy-i gül-i safa bula görAcem-aşiranDede Efendi
Tıklayınız
Mevlevi ayiniBayatiKüçük Derviş
Mustafa
Tıklayınız
Mevlevi ayiniHüzzamDede Efendi
Tıklayınız
Mevsim-i nevruz erişdi geldi eyyam-ı baharArazbar-buselikHacı Sadullah
Ağa

Tıklayınız
Mey içerken düşdü aksin camımaSabaŞevki Bey
Tıklayınız
Mey-i lalinle dil mestane olsunRastTatyos Efendi
Tıklayınız
Meyhane mi bu bezm-i tarabhane-i cem miUşşakHacı Arif Bey
Tıklayınız
Meyl edip ağyarı aldın yanınaHüzzamKemani Rıza Bey
Tıklayınız
Meyl edip bir GülizareNişaburekAli Rıfat
Çağatay

Tıklayınız
Misalini ne zemin ü zaman görmüşdürSultani-yegahDede Efendi
Tıklayınız
Muntazam kamet-i bi misl-i bedelGerdaniyeEbubekir Ağa
Tıklayınız
Muntazırım teşrîfineNevaTanburi Mustafa
Çavuş

Tıklayınız
Muy-i julidem olubdur serde anka lanesiRastŞakir Ağa
Tıklayınız
Mümkün mü bulmak bu gönlüm seniHüzzamHacı Faik Bey
Tıklayınız
N'olsun bu kadar ah ü figan ah gönülHicazEnderuni Ali
Bey

Tıklayınız
Na-muradım taliim avaredirNihavendHacı Faik Bey
Tıklayınız
Nar-ı aşkınla senin ey nevcivanNihavendRıfat Bey
Tıklayınız
Naz etse n'ola cihane ol gülŞehnaz-BuselikZekai Dede
Tıklayınız
Ne dem ki sinesi ol gül-ruhun küşade olurŞeddi-arabanHacı Sadullah
Ağa

Tıklayınız
Ne heva-yı bağ-ı sazed ne kenar-ı kişt-i maraAcem-aşiranDede Efendi
Tıklayınız
Ne kadar yareledi gamzelerin bak bedenimKürdili
Hicazkar
Kanuni Hacı
Arif Bey

Tıklayınız
Ne semtden canım bu gelişBayatiKemani Rıza
Efendi

Tıklayınız
Nedendir bu dil-i zarın figanıRastŞevki Bey
Tıklayınız
Nedir a sevdiğim söyle bu halinNihavendLem'i Atlı
Tıklayınız
Nedir bu haletin ey meh-cemalimHüseyniŞevki Bey
Tıklayınız
Nedir murad-ı dil-i kuy-i yari biz bilirizŞeddi-arabanSadullah Ağa
Tıklayınız
Nerdesin ey tatlı sözlü sevdiğimKürdili
Hicazkar
Hacı Arif Bey
Tıklayınız
Nerelerde kaldın ey serv-i nazımNihavendİsmail Hakkkı
Efendi

Tıklayınız
Neş-e yab-ı lutfun olsun bu ser-i şuridemizHüzzamMusullu Hafız
Osman

Tıklayınız
Nevbahar-ı hüsnüne ermez hazanŞeddi-arabanRahmi Bey
Tıklayınız
Neyleyim nicedeyim olamam bir anBayati arabanSuyolcuzade
Salih Efendi

Tıklayınız
Nice bir aşkınla feryad edeyimBayatiDede Efendi
Tıklayınız
Nice bir bülbül-i nalan gibi feryad edeyimSazkarİlya
Tıklayınız
Nice bir ey şuh-i cihan aşk ile nalan olayımArazbarHacı Sadullah
Ağa

Tıklayınız
Niçin a sevdiğim niçinHicazNikoğos Ağa
Tıklayınız
Niçin mahzun bakarsın sen bana öyleMuhayyerHacı Arif Bey
Tıklayınız
Niçin nalendesin öyleHüzzamNikoğos Ağa
Tıklayınız
Niçin terkeyleyip gitdin a zalimKürdili
Hicazkar
Hacı Arif Bey
Tıklayınız
Nigah-ı mestine canlar dayanmazSabaHacı Arif Bey
Tıklayınız
Nihan ettim seni sinemde ey meh-pare canımsınSultani-yegahDede Efendi
Tıklayınız
Nim nigahın katle ferman ibtisamın can alırHüzzamUdi Abdi Efendi
Tıklayınız
Niyaz-ı nağme-i dil yare bi-zeban okunurBuselikÇömlekçizade
Recep ?elebi

Tıklayınız
O gül endam bir al şale bürünsün yürüsünTahir-buselikHacı Sadullah
Ağa

Tıklayınız
O güzel gözlerle bakmasını bilHüseyniLem'i Atlı
Tıklayınız
Ok gibi hublar beni yaydan yabana attılarMuhayyerSahibi meçhul
Tıklayınız
Ol gülün gülzar-ı hüsnü bad-ı mihnet bulmasınBayatiZekai Dede
Tıklayınız
Olduk yine bu şevk ile mesrur-ı meserretBuselikDede Efendi
Tıklayınız
Olmada diller rübude gamze-i cadusunaHicazAbdülhalim Ağa
Tıklayınız
Olsa alem reşk-i gülzar-ı iremHüzzamHacı Faik Bey
Tıklayınız
Ölse de aşık unulmaz yaresiUşşakŞevki Bey
Tıklayınız
Ömrümü gönlümü ruhumu sana vakfetmişkenNihavendSelanikli Ahmed
Efendi

Tıklayınız
Padişahım lutfedip mesrur-u şad eyle beniBayati arabanHacı Sadullah
Ağa

Tıklayınız
Pek cefacusun sana yoktur bedelHicazKemani Rıza
Efendi

Tıklayınız
Pek cüda düştüm gülümdenHüseyniSelanikli Ahmed
Efendi

Tıklayınız
Pek Özledim seniNihavendMuhlis
Sabahaddin

Tıklayınız
Pek sevdim efendim seni gayetle beğendimDügahHacı Faik Bey
Tıklayınız
Pençe-i gamdan azad kılAcem-aşiranUsta Yani
Tıklayınız
PeşrevSuzidilTanburi Ali
Efendi

Tıklayınız
PeşrevNihavendKanuni Mehmet
Bey

Tıklayınız
PeşrevHüzzamSeyfeddin
Osmanoğlu

Tıklayınız
PeşrevHicazVeli Dede
Tıklayınız
PeşrevŞehnaz-BuselikKemani Ali Ağa
Tıklayınız
PeşrevHicazkarTanburi Cemil
Bey

Tıklayınız
PeşrevFerahfezaZeki Mehmed Ağa
Tıklayınız
PeşrevMuhayyerTanburi Cemil
Bey

Tıklayınız
PeşrevHüzzamTanburi Osman
Bey

Tıklayınız
PeşrevBayatiNayi Emin
Efendi

Tıklayınız
PeşrevSultani-yegahKanuni Hacı
Arif Bey

Tıklayınız
PeşrevNişaburekTanburi Osman
Bey

Tıklayınız
PeşrevFerahfezaTanburi Cemil
Bey

Tıklayınız
PeşrevNevaTanburi Cemil
Bey

Tıklayınız
PeşrevAcem-aşiranEmin Ağa
Tıklayınız
PeşrevŞevk-efzaTanburi Numan
Ağa

Tıklayınız
PeşrevGülizarTanburi İsak
Tıklayınız
PeşrevBuselikKemençeci
NiKüçüki

Tıklayınız
PeşrevGerdaniyeDr.Suphi Ezgi
Tıklayınız
PeşrevSazkarKantemiroğlu
Tıklayınız
PeşrevSegahYusuf Paşa
Tıklayınız
PeşrevMahurgözi Giray Han
Tıklayınız
PeşrevRastSahibi meçhul
Tıklayınız
PeşrevHüseyniLavtacı Andon
Tıklayınız
PeşrevBayatiSeyfeddin
Osmanoğlu

Tıklayınız
PeşrevRastBenli Hasan Ağa
Tıklayınız
PeşrevŞeddi-arabanTanburi Cemil
Bey

Tıklayınız
PeşrevTahir-buselikKemani Rıza
Efendi

Tıklayınız
PeşrevBayati arabanGazi Giray Han
Tıklayınız
PeşrevŞehnazKemani Ali Ağa
Tıklayınız
Pir olmada gerçi gönül amma civan isterŞeddi-arabanTanburi İsak
Tıklayınız
Pür hande çiçekler dereler şevk ile çağlarAcem-kürdiSelanikli Ahmet
Bey

Tıklayınız
Rakseyleyicek naz ile ol afet-i MısrıBayati arabanHacı Sadullah
Ağa

Tıklayınız
Reh-i aşkında edip kaddimi kütah gönülHüzzamDede Efendi
Tıklayınız
Reng-i ruhsarına gülgün dedilerUşşakŞevki Bey
Tıklayınız
Saçın bükümleri gönül bağıdırHüseyniHafız Yusuf
Efendi

Tıklayınız
Saçlarına bağlanalı ey periNihavendRahmi Bey
Tıklayınız
Safvet-i aşkım bilip ey gül-tenimKürdili
Hicazkar
Şevki Bey
Tıklayınız
Sana ey canımın canı efendimKürdili
Hicazkar
Rahmi Bey
Tıklayınız
Sana ey canımın canı efendimŞehnazDede Efendi
Tıklayınız
Sarahaten acaba söylesem darılmaz mıNihavendAli Rıfat
Çağatay

Tıklayınız
Sarsam miyanın ey gül-i ter yasemen gibiMahurEbubekir Ağa
Tıklayınız
Sayd eyledi bu gönlümü gözleri ahuHicazHacı Arif Bey
Tıklayınız
Saz SemaisiHüseyniTatyos Efendi
Tıklayınız
Saz SemaisiNişaburekSeyyid Ahmet
Ağa

Tıklayınız
Saz SemaisiHicazVeli Dede
Tıklayınız
Saz SemaisiAcem-kürdiİsmail Hakkı
Bey

Tıklayınız
Saz SemaisiKürdili
Hicazkar
Tatyos Efendi
Tıklayınız
Saz SemaisiAcem-aşiranUdi İbrahim
Efendi

Tıklayınız
Saz SemaisiMuhayyerTanburi Cemil
Bey

Tıklayınız
Saz SemaisiSultani-yegahKanuni Hacı
Arif Bey

Tıklayınız
Saz SemaisiNişaburekTanburi Küçük
Osman Bey

Tıklayınız
Saz SemaisiBayati arabanRauf Yekta Bey
Tıklayınız
Saz SemaisiNevaZiya Paşa
Tıklayınız
Saz SemaisiNihavendYusuf Paşa
Tıklayınız
Saz SemaisiHüzzamUdi Nevres Bey
Tıklayınız
Saz SemaisiNihavendHasib dede
Tıklayınız
Saz SemaisiHicazYusuf Paşa
Tıklayınız
Saz SemaisiŞehnazNikolaki
Tıklayınız
Saz SemaisiUşşakDede Salih
Tıklayınız
Saz SemaisiHicazkarTanburi Cemil
Bey

Tıklayınız
Saz SemaisiŞeddi-arabanTanburi Cemil
Bey

Tıklayınız
Saz SemaisiFerahfezaOsman Bey
Tıklayınız
Saz SemaisiFerahfezaTanburi Cemil
Bey

Tıklayınız
Saz SemaisiŞevk-efzaNayi Said Dede
Tıklayınız
Saz SemaisiAcem-aşiranTanburi Emin
Ağa

Tıklayınız
Saz SemaisiGülizarTanburi İsak
Tıklayınız
Saz SemaisiKarcığarTatyos Efendi
Tıklayınız
Saz SemaisiBuselikSahibi Meçhul
Tıklayınız
Saz SemaisiGerdaniyeDr.Suphi Ezgi
Tıklayınız
Saz SemaisiSegahNayi Osman Dede
Tıklayınız
Saz SemaisiMahurGazi Giray Han
Tıklayınız
Saz SemaisiRastBenli Hasan Ağa
Tıklayınız
Saz SemaisiBayatiKanuni Ömer
Efendi

Tıklayınız
Saz SemaisiTahir-buselikKemani Rıza
Efendi

Tıklayınız
Sen sanki baharın gülüsün şen çiçeğimsinHüzzamMusa Süreyya
Bey

Tıklayınız
Sende mi hala esir-i zülfiyar olmaktasınIsfahanUdi Hasan Sabri
Bey

Tıklayınız
Senden bilirim yok bana bir faide ey gülHüseyniTanburi Ali
Efendi

Tıklayınız
Seni arzu eder bu dıdelerimUşşakLem'i Atlı
Tıklayınız
Seni hükm-ü ezel aşub-i devran etmek istermişNihavendİsmail Hakkı
Bey

Tıklayınız
Seni tenhâda bir bulsamNihavendİsmet Ağa
Tıklayınız
Senin aşkınla çak oldumRastBasmacı Abdi
Efendi

Tıklayınız
Seninle ey gül-i ahsenKürdili
Hicazkar
Bimen Şen
Tıklayınız
Ser-i zülf-i anberinin yüzüne nikabedersinŞevk-efzaDede Efendi
Tıklayınız
Sevda-yı ruhun aşk eline son seferimdirHicazHafız Yusuf
Efendi

Tıklayınız
Sevdi bu gönül seni yaman eylemediNevaÂmâ Kadri
Efendi

Tıklayınız
Sevdi gönlüm ey melek-sima seniAcem-kürdiNikoğos Ağa
Tıklayınız
Sevdiceğim aşıkını ağlatırMuhayyerDede Efendi
Tıklayınız
Sevdiğim âzâde-i hicranınamHicazkarŞekerci Cemil
Bey

Tıklayınız
Sevdiğim gözlerinin billahi ben meftunuyumKürdili
Hicazkar
Nasibin Mehmet
Efendi

Tıklayınız
Sevdiğim lutfeyleyip gülmez misin imdadımaNihavendSelanikli Ahmet
Bey

Tıklayınız
Sevdim seni ey işvebazNihavendTanburi Cemil
Bey

Tıklayınız
Sevdim yine bir nev-civanRastBasmacı Abdi
Efendi

Tıklayınız
Sevdim yine bir şuh-i dilara pek ilerdeNihavendTanburi Ali
Efendi

Tıklayınız
Severim can ü gönülden seni tersa çiçeğimHicazŞevki Bey
Tıklayınız
Seyr-i gülşen edelim ey şivekarHicazDede Efendi
Tıklayınız
Seyretmek için seyrini ey ruh-i revanımFerahfezaİsak Varon
Tıklayınız
Seyreyle o billur beden taze FirengiRastTab'i Mustafa
Efendi

Tıklayınız
Sırma saçlı yare kim haber versinKürdili
Hicazkar
Hacı Arif Bey
Tıklayınız
Sislendi hava tarf-ı çemenzarı nem aldıHicazRıfat Bey
Tıklayınız
Siyah ebrulerin duruben çatmaUşşakLem'i Atlı
Tıklayınız
Son Yürük SemaiSegahSahibi meçhul
Tıklayınız
Söyle ey mutrıb-ı nazende edaKürdili
Hicazkar
Rahmi Bey
Tıklayınız
Söyle nedir bais-i zarın gönülNihavendLavtacı Hristo
Tıklayınız
Söylen ol yare benim çeşmim pür-ab etmesinTahir-buselikDede Efendi
Tıklayınız
Suziş-i aşkınla ben nalan ikenNihavendMusa Süreyya
Bey

Tıklayınız
Süzüp süzüp de ey melek o çeşm-i nim-habınıNihavendRahmi Bey
Tıklayınız
Şadeyledi can ü dilimi şah-ı cihanımSultani-yegahDede Efendi
Tıklayınız
Şarab iç gülfeminde güller açılsınNihavendHacı Arif Bey
Tıklayınız
Tac-ı hüsnün hükmeder şairlerin divanınaMahurMusa Süreyya
Bey

Tıklayınız
Takat mı gelir sevdiğim ol işve vü nazeHicazTab'i Mustafa
Efendi

Tıklayınız
Tal'atın devr-i kamerdeHüseyniZaharya
Tıklayınız
Tasdi' edeyim yâri biraz da sühânimleHicazHacı Arif Bey
Tıklayınız
Tir-i çeşmanınla saydetdin dil-i avareyiKarcığarSelanikli Ahmed
Efendi

Tıklayınız
Tut-i mucize guyem ne desem laf değilSegahItri
Tıklayınız
Tutuldu dam-ı zülf-i yare gönlümUşşakRıfat Bey
Tıklayınız
Üç yıl beni sevdanınNihavendMuhlis
Sabahaddin

Tıklayınız
Üftadenim ey bi vefaRastDede Efendi
Tıklayınız
Vah meyyus-i visalindir gönülKarcığarMahmut
Celaleddin Paşa

Tıklayınız
Vardım ki yurdundan ayağ göçülmüşŞehnazNevres Paşa
Tıklayınız
Varken gönülde bin türlü yareKarcığarHacı Arif Bey
Tıklayınız
Vaslınla cana pek neşelendimHüseyniRıfat Bey
Tıklayınız
Vücûd ikliminin sultanısın senNihavendHacı Arif Bey
Tıklayınız
Yad ile geçmiş zamanı ağlarımUşşakŞevki Bey
Tıklayınız
Yadigar kaldı bana dilde bu ahNihavendHacı Arif Bey
Tıklayınız
Yakdı gönlümü şimdi bir meh-paresiMahurMarkar Ağa
Tıklayınız
Yandı dil aşkınla ey şuh-i şenimAcem-aşiranNikoğos Ağa
Tıklayınız
Yandım demindenHisar-buselikDenizlioğlu Ali
Bey

Tıklayınız
Yar olmayıcak cam-ı safayı çekemez dilHisar-buselikZekai Dede
Tıklayınız
Yıkıldı darb-ı sitemden harab olan gönlümSuzidilTanburi Ali
Efendi

Tıklayınız
Yıllar ne çabuk geçdi o günler arasındanHicazBimen Şen
Tıklayınız
Yine bağlandı dil bir nev-nihâleNevaZekai Dede
Tıklayınız
Yine bezm-i ıyş-i vuslat dil-i bi-karare düşdüHisar-buselikDede Efendi
Tıklayınız
Yine bir gül nihalRastDede Efendi
Tıklayınız
Yine neş'e-i muhabbet dil ü canım etdi şeydaHicazDede Efendi
Tıklayınız
Yoktur zaman gelHicazkarLâtif Ağa
Tıklayınız
Yüceldikçe yüceldi yüce dağlarHicazNedim Şükrü Bey
Tıklayınız
Yüzüm şen hatıram şenKürdili
Hicazkar
Bimen Şen
Tıklayınız
Zahir-i hale bakıp etme dahil bir ferdiMahurHacı Arif Bey
Tıklayınız
Zahm-ı hicranım gibi alemde yare var mıdırKarcığarSelanikli Ahmed
Efendi

Tıklayınız
Zamanı var ki her bezmim anarsınHüzzamİbrahim Efendi
Tıklayınız
Zannım bu ki cana beni kurban edeceksinHicazŞevki Bey
Tıklayınız
Zehrolsa bile nuş edelim cam-ı şarabınAcem-aşiranBimen Şen
Tıklayınız
Zencir-i aşkın dil-bestesiyimSegahHacı Faik Bey
Tıklayınız
Zevk-ı sevda duymadın âşık -perestâr olmadınHicazLeyla Hanım
Tıklayınız
Zevkim hevesim hep seninle pür elem olsunHüseyniAleko Bacanos
Tıklayınız
Zevkin ne ise söyle hicab eyleme bendenSuznakManyasızade
Refik Bey

Tıklayınız
Zeybeklerle gezer dağlar başındaUşşakŞevki Bey
Tıklayınız
Zeyn eden bağ-ı cihanı gül müdür bülbül müdürNevaDede Efendi
Tıklayınız
Zülfün görenlerin hep bahtı siyah olurmuşNihavendAli Rıfat
Çağatay

Tıklayınız
Zülfüne baktıkça ey şuh-i cihanŞehnazRıfat Bey
Tıklayınız
Zülfüne dil-besteler zülf-ü perişanın kadarHicazAsdik Ağa
Tıklayınız

Yorumlar kapatıldı.