Isfahan-Hüseyni-Hicaz-K.Hicazkâr-Hicazkâr-Hüzzam-Ferahfeza-Eviç-Evcâra ve Muhayyer Eserler

121-A
Sunucu: Toron Karacaoğlu
1-Dellâlzade İsmail Efendi İsfahan Yürük Semai
O güzel gözlerine hayran olayım
2-Udi Hasan Bey İsfahan Şarkı
Sende mi hala esir-i zülfiyar olmaktasın
3-Rahmi Bey İsfahan Şarkı
Etme bihude figan vazgeç gönül
4-M. Celalettin Paşa Hüseyni Şarkı
Sevdiğim cemalin çünkü göremem
5-Hafız Yusuf Efendi Hüseyni Şarkı
Saçın büklümleri gönül bağıdır
6-Tatyos Efendi Hüseyni Saz Semai
SOLİST: Çetin Körükçü
1-Şevki Bey Hicaz Şarkı
Severim can-ü gönülden seni tersâ çiçeğim
2-Medeni Aziz Efendi Hicaz Şarkı
Ey çerh-i sitemger dil-i nalâne dokunma
KORO
1-Şemsettin Ziya Bey Kürdili Hicazkâr Şarkı
Güvenme hüsnüne bu çağın geçer
2-Şekerci Cemil Bey Kürdili Hicazkâr Şarkı
Mahmur bakışı aşıka bin lûtfa bedeldir
3-Tatyos Efendi Hicazkâr Şarkı
Mâni oluyor halimi takrire hicabım
4-Çorlu’lu Hicazkâr Şarkı
Aldı beni aldı beni iki kaşın arası
5-Hacı Arif Bey Hicazkâr Şarkı
Güldü açıldı yine gül yüzlü yar

121-B
Sunucu: Toron Karacaoğlu
1-Hacı Faik Bey Hüzzam Şarkı
Olsa alem reşk-i gülzar-ı irem
2-Medeni Aziz Efendi Hüzzam Şarkı
Kerem eyle mestane kıl bir nigah
3-Selanik’li Ahmet Efendi Hüzzam Şarkı
Bağlandı gönül zülfüne bir yosma civânın
4-Zekâi Dede Hüzzam Yürük Semai
Dil verdiğin ol çeşm-i siyah meste işittim
5-Neyzen Yusuf Paşa Hüzzam Saz Semai
Saz Eserleri: Fatoş Aşçıoğlu, Lütfiye Özer, Mahinur Özüstün, Yasemin Ayan (Kemençeler), Serap Çağlayan (Kanun), Ege Köprek (Tambur), Nalan Özyasan (Keman),
Tamburi Osman Bey Ferahfezâ Saz Semai
SOLİST: Münip Utandı
1-Ali İçinger Eviç Şarkı
Bir gören bir dem unutmaz sen gibi mehveşi
2-Latif Ağa Evcâra Şarkı
Açıldı sineme bir taze yâre
KORO
1-Lemi Atlı Muhayyer Şarkı
Gezdim yürüdüm dün gece hicranımı yendim
2-Şevki Bey Muhayyer Şarkı
Şeb-i yeldâyı hicran içre kaldım
3-Rahmi Bey Muhayyer Şarkı
Yetmez mi sana bister-ü bâlin kucağım
4-Lavtacı Hristo Tâhir Şarkı
Efem şimdi eller sözüne kandı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir