İstanbul Devlet Klasik Türk Musikisi Korosu 5. Dvd

5. DVD 1. Bölüm

 • KORO
  • Dellâlzade İsmail Efendi – Isfahan Yürük Semai : O güzel gözlerine hayran olayım
  • Udi Hasan Bey – Isfahan Şarkı : Sendemi hala esir-i zülfiyar olmaktasın
  • Rahmi Bey – Isfahan Şarkı : Etme bihude figan vazgeç gönül
  • M.Celalettin Paşa – Hüseyni Şarkı : Sevdiğim cemalin çünkü göremem
  • Hafız Yusuf fendi – Hüseyni Şarkı : Saçın büklümleri gönül bağıdır
  • Tatyos Efendi – Hüseyni Saz Semai
 • SOLİST : Çetin Körükçüoğlu
  • Şevki Bey – Hicaz Şarkı : Severim can-ü gönülden seni tersâ çiçeğim
  • Medeni Aziz Efendi – Hicaz Şarkı : Ey çerh-i sitemger
 • KORO
  • Ş.Ziya Bey – Kürdili Hicazkar Şarkı : Güvenme hüsnüne bu çağın geçen
  • Şekerci Cemil Bey – Kürdili Hicazkar Şarkı : Mahmur bakışı aşıka bin lûtfa bedeldir
  • Tatyos Efendi – Hicazkar Şarkı : Mani oluyor halimi takrire hicabım
  • Çorlu’lu – Hicazkar Şarkı : Aldı beni aldı beni iki kaşın arası
  • Hacı Arif Bey – Hicazkar Şarkı : Güldü açıldı yine gül yüzlü yar

5. DVD 2. Bölüm

 • KORO
  • Hacı Faik Bey – Hüzzam Şarkı : Olsa alem reşk-i gülzar-ı irem
  • Medeni Aziz Efendi – Hüzzam Şarkı : Kerem eyle mestane kıl bir nigah
  • Selanik’li Ahmet Bey – Hüzzam Şarkı : Bağlandı gönül zülfüne bir yosma civânın
  • Zekâi Dede – Hüzzam Yürük Semai : Dilverdiğin ol çeşm-i siyah meste işittim
  • Neyzen Yusuf Paşa – Hüzzam Saz Semai
 • SAZ Eserleri : Fatoş Aşçıoğlu, Lütfiye Özer, Mahinur Özüstün, Yasemin Ayan (Kemençeler), Serap Çağlayan (Kanun),
  Ege Köprek (Tanbur), Nalan Özyasan (Keman), 

  • Tanburi Osman Bey – Ferahfezâ Saz Semai
 • SOLİST : Münip Utandı
  • Ali İçinger – Eviç Şarkı : Bir gören bir dem unutmaz sen gibi mehveşi
  • Latif Ağa – Evcârâ Şarkı : Açıldı sineme bir taze yâre
 • KORO
  • Lem’i Atlı – Muhayyer Şarkı : Gezdim yürüdüm dün gece hicranımı yendim
  • Şevki Bey – Muhayyer Şarkı : Şeb-i yeldâyı hicran içre kaldım
  • Rahmi Bey – Muhayyer Şarkı : Yetmez mi sana bister-ü bâlin kucağım
  • Lavtacı Hristo – Tâhir Şarkı – Efem şimdi eller sözüne kandı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir