Rast-Hicaz-Segâh-Hüzzam-K.Hicazkâr-Mahur ve Nihavent Eserler

123-A
Sunucu: Toron Karacaoğlu
1-Hafız Post Rast Yürük Semai
Biz alude-i sagâr-ı badeyiz
2-Lemi Atlı Rast Şarkı
Yokmu canâ aşıka hiç şefkatin
3-Şevki Bey Rast Şarkı
Nedendir bu dil-i zârın figânı
4-Rifat Bey Rast Şarkı
Gözümden ey peri rûyim
SOLİST: Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça
1-Şevki Bey Hicaz Şarkı
Kış geldi firak açmadadır sineme yâre
2-Zeki Arif Ataergin Hicaz Şarkı
Hicranla geçen günleri hasretle anarken
3-Fahri Kopuz Hicaz Şarkı
Bahar olsa çemenzâr olsa
4-Dede Efendi Şehnaz Şarkı
Gönül durmaz su gibi çağlar
KORO
1-Ebubekir Ağa Segâh Yürük Semai
Etti o güzel ahde vefa müjdeler olsun
2-Lavtacı Hristo Segâh Şarkı
Sûy-i kağıthanede mecnun misal
3-Musa Süreyya Bey Hüzzam Şarkı
Sen sanki baharın gülüsün şen çiçeğimsin
4-Hüzzam Türkü:
Akşam oldu yine bastı kâreler

124-B
Sunucu: Toron Karacaoğlu
1-Hacı Arif Bey Kürdili Hicazkâr Şarkı
Geçti zahm-ı tîr-i hicrin tâ dili nâşâdıma
2-Hacı Arif Bey Kürdili Hicazkâr Şarkı
Kanlar döküyor derdin ile dide-i giryan
3-Hacı Arif Bey Kürdili Hicazkâr Şarkı
İftirâkındır sebep bu nâlevü feryadıma
4-Hacı Arif Bey Kürdili Hicazkâr Şarkı
Bâis figan-ü nâleme aşk iptilasıdır
SOLİST: Meral Uğurlu
1-Hacı Arif Bey Kürdili Hicazkâr Şarkı
Gurûp etti güneş dünya karardı
2-Hacı Arif Bey Kürdili Hicazkâr Şarkı
Sende acep uşşaka eziyyet mi çoğaldı
KORO
1-Hacı Arif Bey Mahur Şarkı
Gösterip ağyâre lütfun bizlere bigânesin
2-Hacı Arif Bey Mahur Şarkı
Zâhir-i hâle bakıp etme dahil bir ferdi
3-Hacı Arif Bey Nihavent Şarkı
Çözülme zülfüne ey dilrüba dil bağlayanlardan
4-Hacı Arif Bey Nihavent Şarkı
Bakmıyor çeşm-i siyah feryade
5-Hacı Arif Bey Nihavent Şarkı
Vücud ikliminin sultanısın sen

Yorumlar kapatıldı.