İstanbul Devlet Klasik Türk Musikisi Korosu 7. Dvd

7. DVD 1. Bölüm

 • KORO
  • Hafız Post – Rast Yürük Semai : Biz alude-i sagâr-ı badeyiz
  • Lem’i Atlı – Rast Şarkı : Yokmu canâ aşıka hiç şefkatin
  • Şevki Bey – Rast Şarkı : Nedendir bu dil-i zârın figânı
  • Rıfat Bey – Rast Şarkı : Gözümden ey peri rûyim
 • SOLİST : Alaeddin Yavaşça
  • Şevki Bey – Hicaz Şarkı : Kış geldi firak açmadadır sineme yâre
  • Z.Arif Ataergin – Hicaz Şarkı : Hicranla geçen günleri hasretle anarken
  • Fahri Kopuz – Hicaz Şarkı : Bahar olsa çemenzâr olsa
  • Dede Efendi – Şehnaz Şarkı : Gönül durmaz su gibi çağlar
 • KORO
  • Ebubekir Ağa – Segâh Semâi : Etti o güzel ahde vefa müjdeler olsun
  • Lavtacı Hristo – Segâh Şarkı : Sûy-i kağıthande mecun misal
  • Musa Süreyya Bey – Hüzzam Şarkı : Sen sanki baharın gülüsün şen çiçeğimsin
  • Hüzzam Türkü : Akşam oldu yine bastı kâreler

7. DVD 2. Bölüm

 • KORO
  • Hacı Arif Bey – Kürdili Hicazkar Şarkı : Geçti zahm-ı tîr-i hicrin tâ dili nâşâdıma
  • Hacı Arif Bey – Kürdili Hicazkar Şarkı : Kanlar döküyor derdin ile dide-i hicran
  • Hacı Arif Bey – Kürdili Hicazkar Şarkı : İftirâkındır sebep bu nâlevü feryadıma
  • Hacı Arif Bey – Kürdili Hicazkar Şarkı – Bâis figan-ü nâleme aşk iptilasıdır
 • SOLİST : Meral Uğurlu
  • Hacı Arif Bey – Kürdili Hicazkar Şarkı : Gurûp etti güneş dünya karardı
  • Hacı Arif Bey – Kürdili Hicazkar Şarkı : Sende acep uşşaka eziyyet mi çoğaldı
 • KORO
  • Hacı Arif Bey – Mahur Şarkı : Gösterip ağyâre lütfun bize bigânesin
  • Hacı Arif Bey – Mahur Şarkı : Zâhir-i hâle bakıp etme dahil bir ferdi
  • Hacı Arif Bey – Nihavent Şarkı : Çözülme zülfüne ey dilrüba dil bağlayanlardan
  • Hacı Arif Bey – Nihavent Şarkı : Bakmıyor çeşm-i siyah feryade
  • Hacı Arif Bey – Nihavent Şarkı : Vücud ikliminin sultanısın sen

Yorumlar kapatıldı.