Nihavent, Hicaz Fasılları

47

PDF Olarak  İndirmek İçin Lütfen Tıklayınız.

NİHAVENT FASLI

-Nihavent Peşrev / Tanburi Osman bey

1 – Ahteri düşkün garib ü aşık-ı avareyim / Hacı Arif bey

2 – Ey nihal-i emelimde sararan pembe çiçek / Udi Arşak efendi

3 – Koklasam saçlarını bu gece ta fecre kadar / Artaki Candan

-Keman taksimi / Kemal Caba

4 – Dil seni sevmeyeni sevmede lezzet mi olur / Civan ağa

5 – Sevdim seni ey işvebaz / Tanburi Cemil bey

6 – Bakmıyor çeşm-i siyah feryade / Hacı Arif bey

-Nihavent Saz Semai / Yusuf paşa

PDF Olarak  İndirmek İçin Lütfen Tıklayınız.

HİCAZ FASLI

-Hicaz Peşrev  / Salim bey

1 – Zülfüne dil-besteler zülf-ü perişanın kadar / Asdik ağa

2 – Bir nigah et ne olur halime ey gonca dehen / Şekerci Cemil bey

3 – Yıllar ne çabuk geçti o günler arasından / Bimen Şen

-Kanun Taksimi / Taner Sayacıoğlu

4 – Dil yaresini andıracak yare bulunmaz / Şevki bey

5 – Sen bu yerden gideli ey saçı zer / Şevki bey

6 – İndim yarin bahçesine gülden geçilmez / Dede efendi

-Hicaz saz semaisi / Yusuf paşa

Yorumlar kapatıldı.