Hüzzam ve Kürdi’li Hicazkâr Fasılları

46

PDF Olarak Görmek İçin Lütfen Fotonun Üstüne Tıklayınız.

HÜZZAM FASLI

1- Hüzzam Peşrev / Tanburi Büyük Osman bey

2-Ey sabah-ı hüsnü anın afitab-ı enveri / Leyla Saz

3-Sabrımı gamzelerin sihr ile tarac edeli / Bimen Şen

4-Ruhumda bu şeb hicr-i visalin yanıyorken / Bimen Şen

5-Hüzzam Kemençe Taksimi / Lütfiye Özer

6-İnan inan ki ey güzel / Selanikli Ahmet efendi

7-Küşade talim hem bahtım uygun / Şevki bey

8-Mümkün mü bulmak bu gönlüm seni / Hacı Faik bey

9-Hüzzam Saz Semai / Yusuf paşa

PDF Olarak Görmek İçin Lütfen Fotonun Üstüne Tıklayınız.

KÜRDİ’Lİ HİCAZKAR FASLI

1- Kürdi’li Hicazkar Peşrev / Kemençeci Vasilaki

2- Ehl-i aşkın neşvegahı / Tatyos efendi

3- Kalb-i sevda zedeler / Selanikli Ahmet efendi

4- Kaldı yollarda bu şeb / Hafız Yusuf efendi

5- Ud taksimi / Osman Nuri Özpekel

6- Her tel saçı bir / Kaptan-zade Ali Rıza bey

7- Şen gözlerine / Mısırlı İbrahim efendi

8- Seninle ey gül-i Ahsen / Bimen Şen

9- Her gece semada ararım seni / Bimen Şen

10-Kürdi’li Hicazkar Saz Semaisi / Tatyos efendi

Yorumlar kapatıldı.