Hüzzam ve Kürdi’li Hicazkâr Fasılları

46

PDF Olarak  İndirmek İçin Lütfen Tıklayınız.

HÜZZAM FASLI

-Hüzzam Peşrev / Tanburi Büyük Osman bey

1 – Ey sabah-ı hüsnü anın afitab-ı enveri / Leyla Saz

2 – Sabrımı gamzelerin sihriyle tarac edeli / Bimen Şen

3 – Ruhumda bu şeb hicr-i visalin yanıyorken / Bimen Şen

-Hüzzam Kemençe Taksimi / Lütfiye Özer

4 – İnan inan ki ey güzel duyunca hoş kelamını / Selanikli Ahmet efendi

5 – Küşade talihim hem bahtım uygun / Şevki bey

6 – Mümkün mü bulmak bu gönlüm seni / Hacı Faik bey

-Hüzzam Saz Semai / Yusuf paşa

PDF Olarak İndirmek İçin Lütfen Tıklayınız.

KÜRDİ’Lİ HİCAZKAR FASLI

-Kürdi’li Hicazkar Peşrev / Kemençeci Vasilaki

1 – Ehl-i aşkın neşvegahı küşe-i meyhanedir / Tatyos efendi

2 – Kalb-i sevda zedeler ah ile daim inler / Selanikli Ahmet efendi

3 – Kaldı yollarda bu şeb aşıkının dideleri / Hafız Yusuf efendi

– Ud taksimi / Osman Nuri Özpekel

4 – Her tel saçı bir ter dudağın değdiği yerdir / Kaptan-zade Ali Rıza bey

5 – Şen gözlerine neş’e veren bir çiçek olsam / Mısırlı İbrahim efendi

6 – Seninle ey gül-i ahsen / Bimen Şen

7 – Her gece semada ararım seni / Bimen Şen

-Kürdi’li Hicazkar Saz Semai / Tatyos efendi

Yorumlar kapatıldı.