Kültür Bakanlığı Devlet Klasik Türk Müziği Korosu TRT Programı No:7

Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Meral Uğurlu

Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Konseri
Yöneten : Dr. Nevzat Atlığ
Spiker : Mithat Özyılmazel

 1. Mehmet Ağa – Evcara Beste : Gelince hatt-ı muamber o meh cemalimize
 2. Mehmet Ağa – Evcara Y.Semâi : Sâki çekemem vaz-ı zarifaneyi boş ko
 3. Dilhayat Hanım – Evcara Saz Semâi
 4. Solist : Meral Uğurlu
  Haşim Bey – Bestenigâr Şarkı : Kaçma mecburundan ey ahuyi vahşi ülfet et
 5. Kanuni Ahmet Bey – Bestenigâr Şarkı : Cana sana aşık nice bir münhasır olsun
 6. Şekerci Cemil Bey – Bestenigar Şarkı : İstedin de gönlümü verdim sana
 7. Koro : Hacı Arif Bey – Nihavent Şarkı : Çözülme zülfüne ey dilruba dil bağlayanlardan
 8. Rahmi Bey – Nihavent Şarkı : Süzüp süzüp de ey melek o çeşm-i nim habını

Klasik Türk Müziği Korosu Vedat Kosan

Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Konseri
Yöneten : Dr. Nevzat Atlığ
Spiker : Mithat Özyılmazel

 1. Zekai Dede – Hisar Buselik Y.Semâi : Gönlüm hevesi zülf-ü siyehkare düşürdüm
 2. Mustafa Çavuş – Hisar Buselik Şarkı : Düçeşmimden gitmez aşkın hayali
 3. Solo : Vedat Koşar
  Şevki Bey – Hicaz Şarkı : Affeyle suçum ey güliter başıma kakma
 4. Rıfat Bey – Hicaz Şarkı : Niçin blbül figan eyler bahar  eyyamıdır şimdi
 5. Koro : Dede Efendi – Mahur Şarkı : Sana lâyık mı ey gülten
 6. Hafız Hüsnü Efendi – Mahur Şarkı : Saba tarf-ı vefadan peyam yok mu

Yorumlar kapatıldı.