Evcara-Bestenigar-Nihavent–Hisar Buselik-Hicaz ve Mahur Eserler

135-A
Sunucu: Mithat Özyılmazel
1-Mehmet Ağa Evcâra Beste
Gelince hatt-ı muamber o meh cemalimize
2-Mehmet Ağa Evcâra Y.Semai
Sâki çekemem vaz-ı zarifaneyi boş ko
3-Dilhayat Hanım Evcâra Saz Semai
SOLİST: Meral Uğurlu
1-Haşim Bey Bestenigâr Şarkı
Kaçma mecburundan ey ahuyi vahşi ülfet et
2-Kanuni Ahmet Bey Bestenigâr Şarkı
Cana sana aşık nice bir münhasır olsun
3-Şekerci Cemil Bey Bestenigar Şarkı
İstedin de gönlümü verdim sana
KORO
1-Hacı Arif Bey Nihavent Şarkı
Çözülme zülfüne ey dilruba dil bağlayanlardan
2-Rahmi Bey Nihavent Şarkı
Süzüp süzüp de ey melek o çeşm-i nim habını

135-B
Sunucu: Mithat Özyılmazel
1-Zekai Dede Hisar Buselik Y.Semai
Gönlüm hevesi zülf-ü siyehkare düşürdüm
2-Mustafa Çavuş Hisar Buselik Şarkı
Düçeşmimden gitmez aşkın hayali
SOLİST: Vedat Koşar
1-Şevki Bey Hicaz Şarkı
Affeyle suçum ey güliter başıma kakma
2-Rifat Bey Hicaz Şarkı
Niçin bülbül figan eyler bahar eyyamıdır şimdi
KORO
1-Dede Efendi Mahur Şarkı
Sana lâyık mı ey gülten
2-Hafız Hüsnü Efendi Mahur Şarkı-
Saba tarf-ı vefadan peyam yok mu

Yorumlar kapatıldı.