Hüzzam-Hicaz-Nihavent-Evcara-Hüseyni ve K.Hicazkar Eserler

136-A
Sunucu: Mithat Özyılmazel
Not: Bu programın son iki parçasının kaydı silinmiştir
1-Hacı Faik Bey Hüzzam Ağır Semai
Kurban olayım gamzene bir kez nazar eyle
2-Zekai Dede Hüzzam Y.Semai
Dil verdiğin ol çeşm-i siye meste işittim
SOLİST: Münip Utandı
1-Şevki Bey Hicaz Şarkı
Dil yâresini andıracak yâre bulunmaz
2-Lemi Atlı Hicaz Şarkı
Hastayım yalnızım seni yanımda görüp de bahtiyar ölmek isterim
KORO
Musa Süreyya Bey Nihavent Şarkı
Bir gün o güzel ruhumu şad edecek sandım

136-B
Sunucu: Mithat Özyılmazel
1-Mehmet Ağa Evcâra Beste
Gelince hatt-ı muamber o meh cemalimize
2-Mehmet Ağa Evcâra Y.Semai
Sâki çekemem vaz-ı zarifaneyi boş ko
SOLİST: Serap Mutlu Akbulut
1-Suphi Ziya Özbekkan Hüseyni Şarkı
Feryat ediyor bir gül için bülbül-i şeyda
2-Hristo Efendi Hüseyni Şarkı
Firkat-i canân ile nâlan mı oldun ey gönül
KORO
1-Rifat Bey K.Hicazkâr Şarkı
Bu şeb recayı dil ol dil rubaya söylendi
2-Şekerci Cemil Bey K.Hicazkâr Şarkı
Mahmur bakışı aşıka bin lütfa bedeldir
3-Hacı Arif Bey K.Hicazkâr Şarkı
Muntazır teşrifine hazır kayık

Yorumlar kapatıldı.