Beyati Araban-Hicaz-Ferahnak-Şedd-i Araban-Uşşak-Suzidilara-K.Hicazkar ve Hisar Buselik Eserler

134-A
Sunucu: Tarık Gürcan
1-Sadullah Ağa BeyatiAraban Beste
Bülbül-i dil ey gül-i ranâ senindir sen benim
2-Sadullah Ağa Hicaz Hümayun Y.Semai
Nideyim sahn-ı çemen seyrini canânım yok
SOLİST: Serap Mutlu Akbulut
1-Şakir Ağa Ferahnâk Y.Semai
Bir dilbere dil düştü ki mahbub-u dilimdir
2-Tamburi Cemil Bey Ferahnâk Şarkı
Bir nigahın gönlümü etti esir-i aşkın ah
3-Nikogos Ağa Ferahnâk Şarkı
Hoş yaratmış bari ezel
SOLİSTLER: Seyhan Aytan (Ud) , Taner Sayacıoğlu (Kanun)
Tamburi Cemil Bey Şedd-i Araban Saz Semai
KORO
1-Mustafa Çavuş Beyati Şarkı
Karşıdan yar güle güle
2-Dede Efendi Gülizar Şarkı
Bivefa bir çeşm-i bidat ne yaman aldattı beni
3-Dede Efendi Uşşak Şarkı
Gitti de gelmeyiverdi gözlerim yollarda kaldı

134-B
Sunucu: Mithat Özyılmazel
1-3. Selim Suzidilara Beste
Çin-i giysusuna zencir-i teselsül dediler
2-3. Selim Suzidilara Y.Semai
Ab-ü tab ile buşep haneme canân geliyor
SOLİST: Adnan Mungan
1-Suphi Ziya Özbekkan K.Hicazkâr Şarkı
Bir gamlı hazanın seherinde ısrara ne hâcet yine bülbül
2-Suphi Ziya Özbekkan Hicaz Divan
Dün gece yesile kendimden geçtim
KORO
1-Mustafa Çavuş Hisar Buselik Şarkı
Düçeşmimden gitmez aşkın hayali
2-Mustafa Çavuş Şehnaz Buselik Şarkı
Küçük suda gördüm seni gözlerinden bildim seni
3-Mustafa Çavuş Hisar Buselik Şarkı
Dök zülfünü meydâne gel

Yorumlar kapatıldı.