Kültür Bakanlığı Devlet Klasik Türk Müziği Korosu TRT Programı No:5

Klasik Türk Müziği Korosu Solist Necmettin Yıldırım

Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Konseri
Yöneten : Dr. Nevzat Atlığ
Spiker : Mithat Özyılmazel

 1. Sadullah Ağa – Beyatiaraban Beste :  Ranâ bülbül-i dil ey gül-i ranâ senindir sen benim
 2. Rahmi Bey – Beyatiaraban Şarkı : Bana n’oldu değişti şimdi hâlim
 3. Rahmi Bey – Beyatiaraban Şarkı : Bana seyrân-ı cemalindir emel
 4. Solo : Necmettin Yıldırım
  Leyla Hanım – Hüzzam Şarkı : Ey sabah-ı hüsn-ü anın afitâb-ı enveri
 5. Hacı Faik Bey – Hüzzam Şarkı : Gör halimi cana bana çeşmin neler etti
 6. Koro : Latif Ağa – Mahur şarkı : Düştün yine bir şuh-i sitemkâre gönül vay
 7. Rahmi Bey – Mahur Şarkı – Servinâzı seyret çıkmış oyuna
 8. Hacı Arif Bey – Mahur Şarkı : Zahir-i hâle bakıp etme dahil bir ferdi

Klasik Türk Müziği Korosu Solist Meral Uğurlu

Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Konseri
Yöneten : Dr. Nevzat Atlığ
Spiker : Tarık Gürcan

 1. Dellâlzade – Isfahan Y.Semâi : O güzel gözlerine hayran olayım
 2. Udi Hasan Bey – Isfahan Şarkı : Sen de mi hâla esir-i zülfiyar olmaktasın
 3. Rahmi Bey – Isfahan Şarkı : Etme bihude figan vazgeç gönül
 4. Solo : Meral Uğurlu
  Suphi Ziya Özbekkan – Müstear Şarkı : Dönsek mi bu aşkın şafağından gitsek mi ekalim-i leyale
 5. Şakir Ağa – Müstear Şarkı : Evvel benim nazlı yarim
 6. Koro : Latif Ağa – Hicazkâr Şarkı : Yoktur zaman gel mahım heman gel
 7. Nikogos Ağa- Hicazkâr Şarkı : Akşam olur güneş batar şimdi buradan
 8. Numan Ağa – Hicazkâr Şarkı : Ben sözüne bağladım bel

Yorumlar kapatıldı.