İstanbul Devlet Klasik Türk Musikisi Korosu 9. Dvd

9. DVD 1. Bölüm

 • KORO
  • Tatyos Efendi – Süzinâk Peşrev
  • Dede Efendi – Süzinâk Beste : Müştak-ı cemâlin gece gündüz dil-i şeydâ
  • Dede Efendi – Süzinâk Ağır Semai : Nesin sen a güzel nesin huri mi ya melek misin
  • Dede Efendi – Süzinâk Yürük Semai : Cana firak-ı aşkın ile suzinâkinem
  • Latif Ağa – Mahur Şarkı : Düştün yine bir şuh-i sitemkâre gönül vay
  • Hacı Arif Bey – Mahur Şarkı : Zâhir-i hale bakıp etme dahil bir ferdi
  • Kemençeci Nikolaki – Mahur Saz Semâi
 • SOLİST : Hakan Hataylı
  • Lem’i Atlı – Hicaz Şarkı : Sorulmasın bana ye’sim garik-i hicranım
 • SOLİST : Vedat Koşar
  • 3.Selim – Hüzzam Şarkı : Gönül verdim bir civâne
 • SOLİST : Şehanz Uğurel 
  • Hacı Arif Bey – Muhayyer Şarkı : İltimas etmeye yâre varınız
 • KORO
  • Musa Süreyya Bey – Nihavent Şarkı : Suziş-i aşkınla ben nalân iken
  • Şeyh Ethem Efendi – Nihavent Şarkı : Gönlüm yine bir ateş-i hicrane dolaştı
  • İsmail Hakkı Bey – Nihavent Şarkı : Nerelerde kaldın ey serv-i nâzım
  • Hacı Arif Bey – Nihavent Şarkı : Bakmıyor çeşm-i siyah feryade

9. DVD 2. Bölüm

 • KORO
  • Ebubekir Ağa – Gerdaniye Yürük Semâi : Muntazamn kamet-i bi misl-ü bedel
  • Dede Efendi – Muhayyer Şarkı : Ben sana aşık değilim
  • Şevki Bey – Muhayyer Şarkı : Ol gonca dehen bir gül-i handân olacaktır
 • SOLİST : Meral Uğurlu
  • Rıfat Bey – Sabâ Zemzeme Şarkı : Hayal-i yâre değme girye dursun
  • Ali Rıfat Çağatay – Hüseyni Şarkı : Edalı bir yosma kararım aldı
 • KORO
  • Lem’i Atlı – Şedaraban Şarkı : İydini tebrik için ey gülizar
  • Dede Efendi – Şedaraban Şarkı : Gözümden gönlümden hayâlin gitmez
  • Rahmi Bey – Şedaraban Şarkı : Nevbahâr-ı hüsnüne ermez hazan
  • İsmail Hakkı Bey – Şedaraban Şarkı : Görülmemiş devr-i yusuf’dan beri böyle güzel
  • Suyolcu Salih Efendi – Beyati Araban Şarkı : Neyleyeyim nicedeyim olamam bir an
  • Selanik’li Ahmet Efendi – Karcığar Şarkı : Görünce ben seni ey mâh
  • Ahmet Rasim Bey – Beyati Araban Şarkı : Gözünde işvenümadır hayal-i bi bedeli

Yorumlar kapatıldı.