İstanbul Devlet Klasik Türk Musikisi Korosu 10. Dvd

10. DVD 1. Bölüm

 • KORO
  • Kemençeci Vasilaki – Kürdili Hicazkar Peşrev
  • Hacı Arif Bey – Kürdili Hicazkar Şarkı : Geçti zahm-ı tîr-i hicrin ta dil-i nâşâdıma
  • Bimen Şen – Kürdili Hicazkar Şarkı : Koparan sinemi ağyar elidir
  • Râkım Elkutlu – Kürdili Hicazkar Şarkı : Demedim hiç ona kimsin sen nesin söyle adını
  • Bimen Şen – Kürdili Hicazkar Şarkı : Seninle ey gül-i ahsen
  • Bimen Şen – Kürdili Hicazkar Şarkı : Yüzüm şen hatıram şen meclisim şen mevkim şen
  • Tatyos Efendi – Kürdili Hicazkar Saz Semâi
 • SOLİST : Sakine Kanbur
  • Lem’i Atlı – Hicaz Şarkı : Severim her güzeli senden eserdir diyerek
  • Hicaz Türkü : Gidem dedim yârenlerim darıldı
 • KORO
  • Kaptanzade Ali Rıza Bey – Kürdili Hicazkar Şarkı : Her tel saçı bir ter dudağın değdiği yerdir
  • Hacı Arif Bey – Kürdili Hicazkar Şarkı : Bâis figan-ü nâleme aşk iptilasıdır
  • Rahmi Bey – Kürdili Hicazkar Şarkı : Ey mutrıb-ı zevk aşina

10. DVD 2. Bölüm

 • KORO
  • Dede Efendi – Hicaz Beste : Ey çeşm-i ahu hicr ile tenhalara saldın beni
  • Dede Efendi – Hicaz Şarkı : Aşkınla ben ey nazenin
  • Dede Efendi – Hicaz Yürük Semai : Yine neş’e-i muhabbet dil-ü cânım etti şeydâ
 • SOLİST : Alaeddin Yavaşça
  • Dede Efendi – Sultaniyegâh Beste : Misâlini ne zemin-ü zaman görmüştür
  • Dede Efendi – Sultaniyegâh Ağır Semâi : Nihan etdim seni sinemde ey mehpare cânımsın
  • Dede Efendi – Rast Şarkı : Görsem seni doyunca
  • Dede Efendi – Rast Şarkı : Dil bir güzele meyl etti hele
 • KORO
  • Dede Efendi  – Uşşak Şarkı : Ağlatırlar güldürürler
  • Dede Efendi – Gülizâr Köçekçe : Nazlı nazlı sekip gider o güzel ceylan

Yorumlar kapatıldı.