İstanbul Devlet Klasik Türk Musikisi Korosu 10. Dvd

126-A
Sunucu: Toron Karacaoğlu
1-Kemençeci Vasilaki Kürdili Hicazkâr Peşrev
2-Hacı Arif Bey Kürdili Hicazkâr Şarkı
Geçti zahm-ı tîr-i hicrin ta dil-i nâşâdıma
3-Bimen Şen Kürdili Hicazkâr Şarkı
Koparan sinemi ağyar elidir
4-Rakım Elkutlu Kürdili Hicazkâr Şarkı
Demedim hiç ona kimsin ve nesin sen ne adın
5-Bimen Şen Kürdili Hicazkâr Şarkı
Seninle ey gül-i ahsen
6-Bimen Şen Kürdili Hicazkâr Şarkı
Yüzüm şen hatıram şen meclisim şen mevkim şen
7-Tatyos Efendi Kürdili Hicazkâr Saz Semai
SOLİST: Sakine Kanbur
1-Lemi Atlı Hicaz Şarkı
Severim her güzeli senden eserdir diyerek
2-Hicaz Türkü
Gidem dedim yârenlerim darıldı
KORO
1-Kaptanızade Ali Rıza Bey Kürdili Hicazkâr Şarkı
Her tel saçı bir ter dudağın değdiği yerdir
2-Hacı Arif Bey Kürdili Hicazkâr Şarkı
Bâis figan-ü nâleme aşk iptilasıdır
3-Rahmi Bey Kürdili Hicazkâr Şarkı
Ey mutrıb-ı zevk aşina

126-B
Sunucu: Toron Karacaoğlu
1-Dede Efendi Hicaz Beste
Ey çeşm-i ahu hicr ile tenhalara saldın beni
2-Dede Efendi Hicaz Şarkı
Aşkınla ben ey nazenin
3-Dede Efendi Hicaz Yürük Semai
Yine neş’e-i muhabbet dil-ü cânım etti şeydâ
SOLİST: Prof.Dr. Alaeddin Yavaşça
1-Dede Efendi Sultaniyegâh Beste
Misâlini ne zemin-ü zaman görmüştür
2-Dede Efendi Sultaniyegâh Ağır Semai
Nihan ettim seni sinemde ey mehpare cânımsın
3-Dede Efendi Rast Şarkı
Görsem seni doyunca
4-Dede Efendi Rast Şarkı
Dil bir güzele meyl etti hele
KORO
1-Dede Efendi Uşşak Şarkı
Ağlatırlar güldürürler bunlar adam öldürürler
2-Dede Efendi Gülizâr Köçekçe
Nazlı nazlı sekip gider o güzel ceylan

Yorumlar kapatıldı.