İstanbul Devlet Klasik Türk Musikisi Korosu 8. Dvd

8. DVD 1. Bölüm

 • KORO
  • Hacı Faik Bey – Dügâh Kâr : Pek sevdim efendim seni gayetle beyendim
  • Rıfat Bey – Sabâ Zemzeme Şarkı : Hayâli yâre değme girye dursun
  • S.Ziya Özbekkan – Sabâ Yürük Semai : Ey bâd-ı sabâ yar ile vuslat ne zamandır
 • SAZ ESERLERİ: Fatoş Aşçıoğlu, Lutfiye Özer, Mahinur Özüstün, Şehnaz Ayan (Kemençeler),
  Serap Çağlayan (Kanun), Ege Köprek (Tanbur), Nalân Özyasan (Keman),

  • Refik Tâl’at Alpman – Hicaz Saz Semâi
 • SOLİST : Ali Rıza Kural
  • Selanik’li Ahmet Efendi – Kürdili Hicazkar Şarkı : Tir-i nigehin açtı ciğerime yâre
  • Münnir Nurettin Selçuk – Kürdili Hicazkar Şarkı : Bu yılda böyle geçti
 • KORO
  • Tanburi Ali Efendi – Nihavent Yürük Semüi : Bimezdim özüm gamzene meftun imişim ben
  • Lem’i Atlı – Nihavent Şarkı : Nedir a sevdiğim söyle bu hâlin
  • Mısır’lı İbrahim – Nihavent Şarkı : Semâlardan güneş hala inmiyor

8. DVD 2. Bölüm

 • KORO
  • Seyfeddin Efendi – Hüzzam Peşrev
  • Hafız Mehmet Efendi – Hüzzam Beste : Aldım hayâl-i perçemin ey mâh dideme
  • Mustafa İzzet Efendi – Segâh Şarkı : Doldur getir ey sâki-i gül çehre piyâle
  • Kemani Rıza Efendi – Hüzzam Şarkı : Meyl edip ağyârı aldın yanına
  • Zekâi Dede – Hüzzam Yürük Semai : Dil verdiğin ol çeşm-i siyah meste işittim
 • SOLİST : Fatih Salgar
  • Musa Süreyya Bey – Nihavent Şarkı : Birgün o güzel ruhumu şâd edecek sandım
  • Hacı Arif Bey – Nihavent Şarkı : Uyur daim uyanmazdı benim baht-ı siyehkârım
 • KORO
  • Kemani Rıza Efendi – Şehnaz Şarkı : Meram-ı andelibin vaslı güldür
  • Tanburi Cemil Bey – Şehnaz Şarkı : Feryâd ki feryâdıma imdâd edecek yok
  • Şemseddin Ziya Bey – Şehnaz Şarkı : Denizin dalgasını bekliyorum dinliyorum
  • Dede Efendi – Şehnaz Şarkı : Gönül durmaz su gibi çağlar

Yorumlar kapatıldı.