İstanbul Devlet Klasik Türk Musikisi Korosu 4. Dvd

4. DVD 1. Bölüm

 • KORO
  • İsmail Hakkı Bey – Nişabürek Beste : Bir kere yüzün görmeyi dünyaya değişmem
  • Enf’i Hasan Ağa – Nişabürek Ağır Semai : Câme-i sürh ile sanma lâlgûn olmuş gelir
  • Kasamzade – Nişabürek Yürük Semai : Gel ey sabâ ol gül-i hoşnümayı söyleşelim
  • Ahmet Ağa – Nişabürek Saz Semai
 • Saz Eserleri : Samim Karaca (Ud) / Taner Sayacıoğlu (Kanun)
                           Suz’i Dil San Semâi : Fahri Kopuz / Sedat Öztoprak
 • SOLİST : Hakan Hataylı
  • Dede Efendi – Besteniğar Şarkı : Ben seni sevdim seveli kaynayıp coştum
 • SOLİST : Mehmet Güntekin 
  • Dede Efendi – Hüzzam Şarkı : Ey gül-i bağ-ı eda
 • KORO
  • Şakir Ağa – Acem-aşiran Şarkı : Bakma sakın benden yana
  • Nikoğos Ağa – Acem-aşiran Şarkı : Ey çeşm-i ahu mehlika
  • Hicaz Türkü : Şu yalta’dan taş yükledim
  • Hicaz Türkü : Gidem dedim aman yarenlerim darıldı
  • Dede Efendi – Hicaz Şarkı : İndim yarin bahçesine gülden geçilmez

4. DVD 2. Bölüm

 • KORO
  • Zeki Mehmet Ağa – Ferahfezâ Peşrev 
  • Dede Efendi – Ferahfezâ Beste : Ey kaş-ı keman tiğ-i müjen canıma geçti
  • Dede Efendi – Ferahfezâ Ağır Semai : Bir dilberi nadide bir kâmet-i müstesna
  • Dede Efendi – Ferahfezâ Yürük Semai : Bu gece ben yine bülbülleri hâmuş etdim
 • SOLİST : Alaeddin Yavaşça
  • Dede Efendi – Hicaz Şarkı : Çokdur gönülde dağ-ı melalim
  • Dede Efendi – Hicaz Şarkı : Mâh yüzüne aşıkanım
  • Dede Efendi – Besteniğar Şarkı : Ben seni sevdim seveli kaynayıp coştum
 • KORO
  • Dede Efendi – Rast Şarkı : Yüzündür cihanı münevver eden
  • Dede Efendi – Rast Şarkı : Üttadenem ey bi vefa
  • Dede Efendi – Gülizar Köçekçe : Bî vefa bir çeşm-i bîdad ne yaman aldattı beni

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir