Hicaz İki Beste, Ağır ve Yürük Semailer, Hüseyni Beste ve yürük Semai, Bayati Beste ve Yürük Semai

28A

28B

KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU – YÖNETEN: DR. NEVZAT ATLIĞ

1-Andon Efendi Hüseyni Peşrev
2-Ebu Bekir Ağa Hüseyni Beste
Canım yerine geldi ki cananımı gördüm
3-Kara İsmail Ağa Hüseyni Yürük Semai
Gönüller uğrusu bir yar-i bi amanım var
4-Rahmi Bey Beyati araban Şarkı
Bana n’oldu değişti şimdi halim
5-Nikoğos Ağa Beyati araban Şarkı
Gidiyorum göz yaşımı dökerim
6-Rahmi Bey Beyati araban Şarkı
Bana seyran-i cemalindir emel
7-Dede Efendi Gülizar Şarkı
Bi-vefa bir çeşm-i bi-dad ne yaman aldattı beni

28C

KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU – YÖNETEN: DR. NEVZAT ATLIĞ

1-Cevdet Çağla Keman Taksimi
2-Tab’î Mustafa Efendi Beyati Ağır Semai
Çıkmaz derun-i dilden efendim mahabbetin
3-Tab’î Mustafa Efendi Beyati Yürük Semai
Gül yüzlülerin şevkine gel nuş edelim mey
4-Necdet Yaşar Tambur Taksimi
5-Enderuni Ali Bey Hicaz Şarkı
Derdimi arz etmeğe ol şuha bir dem bulmadım
6-Rahmi Bey Hicaz Şarkı
Akşam erdi yine sular karardı
7-Şevki Bey Hicaz Şarkı
Sen bu yerden gideli ey saçı zer
8-Servet Yesari Bey Hisar Buselik Şarkı
Bir hadise var can ile canan arasında
9-Denizlioğlu Ali Bey Hisar Buselik Şarkı
Yandım deminden ağyar elinden

28D

Yorumlar kapatıldı.