5 Nolu Konser Buselik takım – Saba ve Bestenigar Eserler

KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU – YÖNETEN: DR.NEVZAT ATLIĞ

 1. Gülizar Kanun Taksimi / Cüneyt Kosal
 2. Beste-i zencir-i zülfündür gönül ey dil-rüba – Tanburi İshak  Efendi
 3. Bileydi derd-i derunum o fitnecu dilber – Tanburi İshak Efendi
 4. Hicaz Tanbur Taksimi / Necdet Yaşar
 5. Niçin a sevdiğim niçin seni sevdim budur suçum – Nikoğos Ağa
 6. Ateş-i suzan-ı firkat yaktı cism-ü canımı – Hacı Faik Bey
 7. Elmas senin yüzün gören ayrılır mı kadrin bilen – Mustafa Çavuş

KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU – YÖNETEN: DR.NEVZAT ATLIĞ

 1. Hüzzam Kanun Taksimi / Cüneyt Kosal
 2. Aldım hayal-i perçemin ey mah dideme – Kömürcüzade Mehmet Efendi
 3. Reh-i aşkında edip kaddimi kütah gönül – Dede Efendi
 4. Olsa alem reşk-i gülzar-ı irem – Hacı Faik Bey
 5. Meftun olalı sen şeh-i hüban-ı cihana – Hacı Faik Bey
 6. Kürdilihicazkar Tanbur Taksimi / Necdet Yaşar
 7. Mahrum-ı şevkim ruhum pür ahzan – Rahmi Bey
 8. Sen beni bir buseye ettin feda – Mahmut Celalettin Paşa
 9. Sırma saçlı yare kim haber versin – Hacı Arif Bey

Yorumlar kapatıldı.