Buselik Takım, Gülizar Beste ve Yürük Semai, Hüzzam Beste ve Yürük Semai

27A

27B

KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU – YÖNETEN: DR.NEVZAT ATLIĞ

1. Cüneyt Kosal Kanun Taksimi
2.Tamburi İshak Efendi Gülizar Beste
Beste-i zencir-i zülfündür gönül ey dil-rüba
3-Tamburi İshak Efendi Gülizar Yürük Semai
Bileydi derd-i derunum o fitnecu dilber
4-Necdet Yaşar Tambur Taksimi
5. Nikoğos Ağa Hicaz Şarkı
Niçin a sevdiğim niçin seni sevdim budur suçum
6-Hacı Faik Bey Hicaz Şarkı
Ateş-i suzan-ı firkat yaktı cism-ü canımı
7-Mustafa Çavuş Nikriz Şarkı
Elmas senin yüzün gören ayrılır mı kadrin bilen

27C

KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU – YÖNETEN: DR. NEVZAT ATLIĞ

1. Cüneyt Kosal Kanun Taksimi
2.Kömürcüzade Mehmet Efendi Hüzzam Beste
Aldım hayal-i perçemin ey mah dideme
3.Dede Efendi Hüzzam Yürük Semai
Reh-i aşkında edip kadimdi kütah gönül
4.Hacı Faik Bey Hüzzam Şarkı
Olsa alem reşk-i gülzar-ı irem
5.Hacı Arif Bey Hüzzam Şarkı
Meftun olalı sen şeh-i hüban-ı cihana
6. Necdet Yaşar Tambur Taksimi
7.Rahmi Bey Kürdilihicazkâr Şarkı
Mahrum-ı şevkim ruhum pür ahzan
8.Mahmut Celalettin Paşa Kürdilihicazkâr Şarkı
Sen beni bir buseye ettin feda
9.Hacı Arif Bey Kürdilihicazkâr Şarkı
Sırma saçlı yare kim haber versin

27D

Yorumlar kapatıldı.