7 Nolu Konser Nikriz Yürük Semai (Kassam Zade) – Karcığar Köçekçelerle bir bölüm Solist- Mefhamet Yıldırım

KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU – YÖNETEN: DR.NEVZAT ATLIĞ

 1. Muhayyer sünbüle Tanbur Taksimi / Necdet Yaşar
 2. Ey nihal-i işve bir nevres-fidanımsın benim – Müsaib Seyid Ahmed Ağa
 3. Ey gonce-i nazik tenim – 3.Selim
 4. Hicaz Kanun Taksimi / Cüneyt Kosal
 5. Yine ne’şe-i muhabbet dil-ü canım etti şeyda – Dede Efendi
 6. Tasdi edeyim yari biraz da sühanimle – Hacı Arif Bey
 7. Zannım bu ki cana beni kurban edeceksin – Şevki Bey
 8. Vardım ki yurdundan ayağ göçülmüş – Nevres Paşa

KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU – YÖNETEN: DR.NEVZAT ATLIĞ

 1. Şehnaz Peşrev – Kemani Ali Dede
 2. Bezm-i meyde sakıya devr eylesin mül gibi – Seyyid Nuh
 3. Didem yüzüne  nazır nazır yüzüne didem – Yahya Nazim Efendi
 4. Dem-i visal o şuha itabı n’eylersin – Kara İsmail Ağa
 5. Hisar buselik Viyola Taksimi / Cevdet Çağla
 6. Dü çeşmimden gitmez aşkın hayali – Tanburi Mustafa Çavuş
 7. Bir nev-civansın şuh-i cihansın – Rahmi Bey
 8. Bir hadise var can ile canan arasında – Servet Yesari Bey
 9. Dök zülfünü meydana gel – Tanburi Mustafa Çavuş

Yorumlar kapatıldı.