Nikriz Yürük Semai, Muhayyer Sünbüle Şarkılar, Şehnaz Beste, Ağır ve Yürük Semailer

29A

29B

KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU – YÖNETEN: DR. NEVZAT ATLIĞ

1-Necdet Yaşar Tambur Taksimi
2-Vardakosta Ahmed Ağa Muhayyer Sümbüle Şarkı
Ey nihal-i işve bir nevres fidanımsın benim
3-3.Selim Muhayyer Sümbüle Şarkı
Ey gonce-i nazik tenim,
4-Cüneyt Kosal Kanun Taksimi
5-Dede Efendi Hicaz Yürük Semai
Yine neşe-i muhabbet dil-ü canım etti şeyda
6-Hacı Arif Bey Hicaz Şarkı
Tasdi edeyim yari biraz da sühanimle
7-Şevki Bey Hicaz Şarkı
Zannım bu ki cana beni kurban edeceksin
8-Nevres Paşa Şehnaz Divan
Vardım ki yurdundan ayağ göçülmüş

29C

KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU – YÖNETEN: DR. NEVZAT ATLIĞ

1-Kemani Ali Dede Şehnaz Peşrev
2-Seyyid Nuh Şehnaz Beste
Bezm-i meyde sakıya devr eylesin mül, gül gibi
3-Yahya Nazim Efendi Şehnaz Ağır Semai
Didem yüzüne nazır nazır yüzüne didem
4-Kara İsmail Ağa Şehnaz Yürük Semai
Dem-i visal o şuha itabı n’eylersin
5-Cevdet Çağla Viyola Taksimi
6-Tamburi Mustafa Çavuş Hisar Buselik Şarkı
Dü çeşmimden gitmez aşkın hayali
7-Rahmi Bey Hisar Buselik Şarkı
Bir nev-civansın şuh-i cihansın
8-Servet Yesari Bey Hisar Buselik Şarkı
Bir hadise var can ile canan arasında
9-Tamburi Mustafa Çavuş Hisar Buselik Şarkı
Dök zülfünü meydana gel

29D

Yorumlar kapatıldı.