4 Nolu Konser Neveser beste ve Yürük Semai – Suzinak ve Mahur eserler

KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU – YÖNETEN: DR.NEVZAT ATLIĞ

 1. Evcara Kanun Taksimi / Vecihe Daryal
 2. Gelince hatt-ı muammer o meh-cemalimize – Küçük Mehmet Ağa
 3. Kimin meftunu oldun ey peri ruyim –  Küçük Mehmet Ağa
 4. Saki çekemem vaz-ı zarifhaneyi boş ko – Küçük Mehmet Ağa
 5. Muhayyer Keman Taksimi / Sadi Işılay
 6. Gözden cemalin çün ırağ oldu – Rifat Bey
 7. İltimas etmeğe yare varınız Hacı Arif Bey
 8. Elimde iken senin gülbeste destin – Hıristaki Efendi
 9. Vah meyyusu visalindir gönül – Mahmut Celalettin Paşa

KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU – YÖNETEN: DR.NEVZAT ATLIĞ

 1. Rast Ney taksimi / Niyazi Sayın
 2. Rast getirip fend ile seyretti hümayı – Dede Efendi
 3. Nihavent Tanbur taksimi / Necdet Yaşar
 4. Dil seni sevmeyeni sevmede lezzet mi olur – Civan Ağa
 5. Meyler süzülsün meydane gelsin Hacı Arif Bey
 6. Kürdilihicazkar Keman taksimi / Cahit Peksayar
 7. Mahmur bakışı aşıka bin lütfa bedeldir – Şekerci Cemil Bey
 8. Birlikte bir akşam yine mey nuş edelim gel – Suphi Ezgi

Yorumlar kapatıldı.