3 Nolu Konser Mahur takım- Suzinak ve Nihavent eserler

KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU – YÖNETEN: DR.NEVZAT ATLIĞ

 1. Sadullah ağa arazbar buselik yürük semai – Al gönlümü ayine-i manadır bu
 2. Rahmi bey Hisarbuselik şarkı – Bir nevcivansın şuh-i cihansın
 3. Dellalzade ferahnak şarkı – Gün-ci gamda ruz-u şeb dil bi huzur
 4. Dede efendi ferahnak şarkı – Beğendim seni efendim geçmem asla ben
 5. Sadi Işılay keman taksimi
 6. Rahmi bey nihavent şarkı – Şarab iç gül feminde güller açılsın
 7. Hacı Arif Bey nihavent şarkı – Çözülme zülfüne ey Dilruba dil bağlayanlardan
 8. Hacı arif bey hicazkar şarkı – Dilerim zülfüne berdar olayım

DİKKAT: Bu programdaki eserlere web sitesinin faaliyete geçmesinden sonra tek tek veya bir kaçı bir arada olmak üzere ulaşabildim. Bu bakımdan bazı eserler arasında akort ve ses kaydı yönünden farklılıklar mevcuttur . Bu hususun dikkate alınması ve mazur görülmesi kaçınılmaz olmuştur .
SAYGILARIMLA
Prof. Dr. Nevat Atlığ

KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU – YÖNETEN: DR.NEVZAT ATLIĞ

 1. Muhayyer Peşrev – Neyzen Salim Bey
 2. Gönül düşüp ham-ı geysu-yi yare kalmıştır – Yahya Nazim Efendi
 3. Bir elif çekti yine sineme canan bu gece Hacı Sadullah Ağa
 4. Neva Ney taksimi /  Ulvi Ergüner
 5. Yine bağlandı dil bir nev-nihale – Zekai Dede
 6. Ko sinem ateşe yansın – Şemseddin ZiyaBey
 7. Muntazırım teşrifine reftar ile revişine – Tanburi Mustafa Çavuş
 8. Nazlı nazlı sekip gider o güzel ceylan – Dede Efendi

Yorumlar kapatıldı.