3 Nolu Konser Mahur takım- Suzinak ve Nihavent eserler

KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU YÖNETEN DR.NEVZAT ATLIĞ

  1. Sadullah ağa arazbar buselik yürük semai – Al gönlümü ayine-i manadır bu
  2. Dellalzade ferahnak şarkı – Gün-ci gamda ruz-u şeb dil bi huzur
  3. Dede efendi ferahnak şarkı – Beğendim seni efendim geçmem asla ben
  4. Sadi Işılay keman taksimi
  5. Rahmi bey nihavent şarkı – Şarab iç gül feminde güller açılsın
  6. Hacı Arif Bey nihavent şarkı – Çözülme zülfüne ey Dilruba dil bağlayanlardan
  7. Hacı arif bey hicazkar şarkı – Dilerim zülfüne berdar olayım

DİKKAT: Bu programdaki eserlere web sitesinin faaliyete geçmesinden sonra tek tek veya bir kaçı bir arada olmak üzere ulaşabildim. Bu bakımdan bazı eserler arasında akort ve ses kaydı yönünden farklılıklar mevcuttur . Bu hususun dikkate alınması ve mazur görülmesi kaçınılmaz olmuştur .
SAYGILARIMLA
Prof. Dr. Nevat Atlığ

Yorumlar kapatıldı.