2 Nolu Konser Hüzzam Beste ve Y Semai – Hicazkar ve K Hicazkar eserler

KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU – YÖNETEN: DR.NEVZAT ATLIĞ

 1. Bekir ağa hüseyni beste – Canım yerine geldiki cananımı gördüm
 2. Varda Kosta Ahmet ağa muhayyer sümbüle şarkı – Ey Nihal-i işve bir nevres fidanımsın benim
 3. 3.Selim muhayyer sümbüle şarkı – Ey gonca-i nazik tenim
 4. Mustafa çavuş uşşak şarkı – Canım tezdir sabredemem
 5. Sadullah ağa hicaz hümayun yürük semai – Nideyim sah-n-ı çemen seyrini cananım yok
 6. Hacı arif bey hicaz şarkı – Tasdi edeyim halimi biraz da sühanimle
 7. Rıfat bey hicaz şarkı – Niçin bülbül figan eyler bahar eyyamıdır şimdi
 8. İbrahim ağa hicaz şarkı – Güzel gel aklımı aldın

DİKKAT=Bu programdaki eserlere web sitesinin faaliyete geçmesinden sonra tek tek veya bir kaçı bir arada olmak üzere ulaşabildim. Bu bakımdan bazı eserler arasında akort ve ses kaydı yönünden farklılıklar mevcuttur . Bu hususun dikkate alınması ve mazur görülmesi kaçınılmaz olmuştur .
SAYGILARIMLA
Prof. DR. Nevzat Atlığ

KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU – YÖNETEN: DR.NEVZAT ATLIĞ

 1. Şevkefza Peşrev(2Hane) – Numan Ağa
 2. Ermesin el o şehin şevket-i valalarına – Dede Efendi
 3. Hüsn-i zatın gibi bir dilber-i simin-endam – Kömürcüzade Mehmet Efendi
 4. Dil-besteye lütf-u keremin ma-hazar eyle – Kömürecüzade Mehmet Efendi
 5. Ser-i zülf-i anberinin yüzüne nikab edersin – Dede Efendi
 6. Acemkürdi Kanun taksimi / Cüneyt Kosal
 7. Sevdi gönlüm ey melek-sima seni – Nikoğos Ağa
 8. Bari felek ben yüzüne söyleyim – Nikoğos Ağa
 9. Beyati araban Ud taksimi / Coşkun Sabah
 10. Bakasız hüsnün güvenme anına – Lemi Atlı
 11. N’eyleyim nicedeyim olamam bir an – Suyolcuzade Salih Efendi
 12. Bi-vefa bir çeşm-i bi-dad – Dede Efendi

Yorumlar kapatıldı.