2 Nolu Konser Hüzzam Beste ve Y Semai – Hicazkar ve K Hicazkar eserler

KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU YÖNETEN DR.NEVZAT ATLIĞ

  1. Bekir ağa hüseyni beste – Canım yerine geldiki cananımı gördüm
  2. Varda Kosta Ahmet ağa muhayyer sümbüle şarkı – Ey Nihal-i işve bir nevres fidanımsın benim
  3. 3.Selim muhayyer sümbüle şarkı – Ey gonca-i nazik tenim
  4. Mustafa çavuş uşşak şarkı – Canım tezdir sabredemem
  5. Sadullah ağa hicaz hümayun yürük semai – Nideyim sah-n-ı çemen seyrini cananım yok
  6. Hacı arif bey hicaz şarkı – Tasdi edeyim halimi biraz da sühanimle
  7. Rıfat bey hicaz şarkı – Niçin bülbül figan eyler bahar eyyamıdır şimdi
  8. İbrahim ağa hicaz şarkı – Güzel gel aklımı aldın

DİKKAT=Bu programdaki eserlere web sitesinin faaliyete geçmesinden sonra tek tek veya bir kaçı bir arada olmak üzere ulaşabildim. Bu bakımdan bazı eserler arasında akort ve ses kaydı yönünden farklılıklar mevcuttur . Bu hususun dikkate alınması ve mazur görülmesi kaçınılmaz olmuştur .
SAYGILARIMLA
Prof. DR. Nevzat Atlığ

Yorumlar kapatıldı.