Radyo Klasik Koro

Klasik Türk Müziği Korosu
Yöneten : Dr. Nevzat Atlığ

  • Ney Taksimi- Niyazi Sayın
  • Rast Beste- Dilhayat Hanım : Nev hıramım sana meyl eyledi can bir, dil iki
  • Rast Yürük Semâi- Hafız Post : Gelse o şuh meclise naz-ü tegāfül eylese
  • Kanun Taksimi- Cüneyt Koşal
  • Hicazkar Şarkı- Lem’i Atlı : Pembelikle imtizaç etmiş tenin
  • Hicazkar Şarkı- Tahir Ağa : Gönlümü bir tıfl-ı dilbaz eyledi kendine hem raz
  • Hicazkar Şarkı- Latif Ağa : Yoktur zaman gel mahım heman gel
  • Kürdilihicazkar Şarkı- Hacı Arif Bey : Düşer mi şanına ey şeh-i hûban
  • Kürdilihicazkar Şarkı- Hiristaki Efendi : Gidelim göksuya bir alem-i ab eyleyelim

Yorumlar kapatıldı.