1973 YILI RUMELİ HİSAR FESTİVAL Konserinden bir bölüm. (CEMAL REŞİT REY, CEVDET ÇAĞLA, NİYAZİ SAYIN ve NEVZAT ATLIĞ İLE YAPILAN RÖPORTAJLAR, KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSUNDAN Üç eser. Ayrıca KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSUNUN DÖRT KONSERİ (Şedd-i Araban Takım – Zaharya’nın Segâh Bestesi – Suzidil Takım)

51A

1973 YILI İSTANBUL SANAT FESTİVALİNDE RUMELİ HİSAR KONSERİN’DEN BİR BÖLÜM.

(CEMAL REŞİT REY, CEVDET ÇAĞLA, NİYAZİ SAYIN, İNCİ ÇAYIRLI, COŞKUN SABAH ve NEVZAT ATLIĞ İLE YAPILAN RÖPORTAJLAR)

SAYIN MÜZİK SEVERLER;

İstanbul Radyosunun festival konserlerini tanıtmak maksadıyla hazırladığı bu programı, çok sonraları elde edebildim. Programda Dede Efendi’nin Mahur Bestesi, 3.ncü Selim’in Suzidilara Yürük Semaisi ve Rahmi Beyin Nihavent Şarkısı bulunmaktadır. Ancak ayrıca, yukarıda adı geçen müzisyenlerin yapmış olduğu yorumların çok değerli olması dolayısıyla bu kısa program kanaatimce çok büyük önem taşıdığı için müzik aleminin dikkatlerine sunulmuştur.

Saygılarımla.

Dr. Nevzat Atlığ

51B

KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU YÖNETEN – Dr. NEVZAT ATLIĞ

1-Niyazi Sayın Ney Taksimi
2-Dilhayat Hanım Rast Beste
Nev hıramım sana meyl eyledi can bir, dil iki
3-Hafız Post Rast Yürük Semai
Gelse o şuh meclise naz-ü tegāfül eylese
4-Cüneyt Kosal Kanun Taksimi
5-Lem’i Atlı Hicazkâr Şarkı
Pembelikle imtizaç etmiş tenin
6-Tahir Ağa Hicazkâr Şarkı
Gönlümü bir tıfl-ı dilbaz eyledi kendine hem raz
7-Latif Ağa Hicazkâr Şarkı
Yoktur zaman gel mahım heman gel
8-Hacı Arif Bey Kürdilihicazkâr Şarkı
Düşer mi şanına ey şeh-i hûban
9-Hristaki Efendi Kürdilihicazkâr Şarkı
Gidelim Göksuyabi alem-i ab eyleyelim

51C

KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU YÖNETEN – Dr.NEVZAT ATLIĞ

1-Refik Fersan Şedd-i Araban Peşrev (2 hane)
2-Tamburi İshak Efendi Şedd-i Araban Beste
Ey safa-yı arızından çeşme-i hurşid-i ab
3-Hacı Sadullah Ağa Şedd-i Araban Ağır Semai
Nedir murad-ı dil-i kuy-i yari biz biliriz
4-Tamburi İshak Efendi Şedd-i Araban Yürük Semai
Pir olmada gerçi gönül amma civan ister
5-Necdet Yaşar Tambur Taksimi
6-Rifat Bey Nihavent Şarkı
Nar-ı aşkınla senin ey nev-civan
7-Hacı Arif Bey Nihavent Şarkı
Çözülme zülfüne ey dil-ruba dil bağlayanlardan
8-Hacı Arif Bey Nihavent Şarkı
Meyler süzülsün meydana gelsin

51D

KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU YÖNETEN – Dr.NEVZAT ATLIĞ

1-Osman Bey Segâh Peşrev (1 Hane)
2-Zaharya Segâh Beste
Çeşm-i meygunun ki bezm-i meyde canan döndürür
3-Necdet Yaşar Tambur Taksimi
4-Hacı Faik Bey Dügâh Kâr
Pek sevdim efendim seni gayetle beğendim
5-Cüneyt Kosal Kanun Taksimi
6-Sadullah Ağa Arazbar Buselik Beste
Nice bir ey şuh-i cihan aşk ile nalan olayım
7-Sadullah Ağa Arazbar Buselik Yürük Semai
Al gönlümü ayine-i manadır bu

51E

KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU YÖNETEN – Dr. NEVZAT ATLIĞ

1-Tamburi Ali Efendi Suzidil Peşrev (2 Hane)
2-Tamburi Ali Efendi Suzidil Beste
Yıkıldı darb-ı sitemden harab olan gönlüm
3-Tamburi Ali Efendi Suzidil Ağır Semai
Kani yad-ı lebinde hun-i dil-nuş ettiğim demler
4-Tamburi Ali Efendi Suzidil Yürük Semai
Ceyhun arayan dide-i giryanımı görsün
5-Selahattin Erköse Ud Taksimi
6-Tamburi Ali Efendi Hüseyni Şarkı
Nice bir hasret-i canane tahammül edeyim
7-Şevki Bey Hüseyni Şarkı
Nedir bu haletin ey meh-cemalim

Yorumlar kapatıldı.