Radyo Klasik Koro

KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU YÖNETEN – Dr.NEVZAT ATLIĞ

 1. Ney Taksimi- Niyazi Sayın
 2. Rast Beste- Dilhayat Hanım : Nev hıramım sana meyl eyledi can bir, dil iki
 3. Rast Yürük Semâi- Hafız Post : Gelse o şuh meclise naz-ü tegāfül eylese
 4. Kanun Taksimi- Cüneyt Koşal
 5. Hicazkar Şarkı- Lem’i Atlı : Pembelikle imtizaç etmiş tenin
 6. Hicazkar Şarkı- Tahir Ağa : Gönlümü bir tıfl-ı dilbaz eyledi kendine hem raz
 7. Hicazkar Şarkı- Latif Ağa : Yoktur zaman gel mahım heman gel
 8. Kürdilihicazkar Şarkı- Hacı Arif Bey : Düşer mi şanına ey şeh-i hûban
 9. Kürdilihicazkar Şarkı- Hiristaki Efendi : Gidelim göksuya bir alem-i ab eyleyelim

KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU YÖNETEN – Dr.NEVZAT ATLIĞ

 1. Şed-i Araban Peşrev(2 hane) – Refik Fersan
 2. Ey safa-yı arızından çeşme-i hurşid ab – Tanburi İshak Efendi
 3. Nedir Murad-ı dil-i kuy-i yari biz biliriz – Hacı Sadullah Ağa
 4. Pir olmada gerçi gönül amma civan ister – Tanburi İshak Efendi
 5. Nihavent Tanbur Taksimi / Necdet Yaşar
 6. Nar-ı aşkınla senin ey nev-civan – Rifat Bey
 7. Çözülme zülfüne ey dil-ruba dil bağlayanlardan – Hacı Arif Bey
 8. Meyler süzülsün meydana gelsin – Hacı Arif Bey

KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU YÖNETEN – Dr.NEVZAT ATLIĞ

 1. Segah peşrev(1.hane) – Osman Bey
 2. SazlarÇeşm-i meygunun ki bezm-i meyde canan döndürür – Zaharya
 3. Dügah Tanbur Taksimi / Necdet Yaşar
 4. Pek sevdim efendim seni gayetle beğendim – Hacı Faik Bey
 5. Arazbar buselik Kanun Taksimi / Cüneyt Kosal
 6. Nice bir ey şuh-icihan aşkınla nalan olayım – Sadullah Ağa
 7. Al gönlümü ayine-i manadır bu – Sadullah Ağa

KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU YÖNETEN – Dr.NEVZAT ATLIĞ

 1. Suz-i dil peşrev(2 hane) – Tanburi Ali Efendi
 2. Yıkıldı darb-ı sitemden harab olan gönlüm – Tanburi Ali Efendi
 3. Kani yad-ı lebinde hun-i dil-nuş ettiğim demler – Tanburi Ali Efendi
 4. Ceyhun arayan dide-i giryanımı görsün – Tanburi Ali Efendi
 5. Hüseyni Ud Taksimi / Selahattin Erköse
 6. Nice bir hasret-i canane tahammül edeyim – Tanburi Ali Efendi
 7. Nedir bu haletin ey meh-cemalim – Şevki Bey

Yorumlar kapatıldı.