KÜÇÜK KORO (Dört Konser) Yöneten: Dr.Nevzat ATLIĞ

50A

Küçük Koro Yöneten: Dr. Nevzat Atlığ

1-Erol Deran Kanun Taksimi
2-Bekir Ağa Segâh Yürük Semai
Etti o güzel ahde vefa müjdeler olsun
3-Kazasker Mustafa İzzet Efendi Segâh Şarkı
Doldur getir ey saki-i gül çehre piyale
4-Ali Demir Keman Taksimi
5-Şevki Bey Uşşak Şarkı
Tutuldu dâm-ı zülfiyare gönlüm
6-Şevki Bey Uşşak Şarkı
Yâd ile geçmiş zamanım ağlarım
7-Necdet Yaşar Tambur Taksimi
8-Hacı Arif Bey Nihavent Şarkı
Çözülme zülfüne ey dilruba dil bağlayanlardan
9-Rahmi Bey Nihavent Şarkı
Süzüp süzüp de ey melek o çeşm-i nim hâbını
10-Hacı Arif Bey Nihavent Şarkı
Saçlarına bağlanalı ey peri

50B

Küçük Koro Yöneten: Dr. Nevzat Atlığ

1-Fikret Kutlu Kanun Taksimi
2-Hacı Faik Bey Dügah Kar
Pek sevdim efendim seni gayetle beğendim
3-Ali Demir Viola Taksimi
4-Enderuni Ali Bey Hicaz Şarkı
Âşık oldum yavrucağım yüzüne
5-Rifat Bey Hicaz Şarkı
Niçin bülbül figan eyler bahar eyyamıdır şimdi
6-Hacı Arif Bey Hicaz Şarkı
Sayd eyledi bu gönlümü bir gözleri ahu
7-Kemal Gediz Ud Taksimi
8-Dede Efendi Rast Şarkı
Üfdadenem ey bi vefa
9-Dede Efendi Rast Şarkı
Görsem seni doyunca

50C

Küçük Koro Yöneten: Dr. Nevzat Atlığ

1-Fikret Kutlu Kanun Taksimi
2-Şevki Bey Hicaz Şarkı
Severim canı gönülden seni tersa çiçeğim
3-Şevki Bey Hicaz Şarkı
Affeyle suçum ey gülü ter başıma kakma
4-Dede Efendi Hicaz Şarkı
Ey büt-i nev eda olmuşum müptela
5-İbrahim ağa Hicaz Köçekçe
Güzel gel aklımı aldın
6-Coşkun Sabah Ud Taksimi
7-Nevres Paşa Şehnaz Divan
Vardımki yurdundan ayağ göçülmüş
8-Sadi Işılay Keman Taksimi
9- Dede Efendi Gülizar köçekçe
İlk bahar olunca leylim şen olur dağlar
10-Dede Efendi Gerdaniye Köçekçe
Nazlı nazlı sekip gider o güzel ceylan

50D

Küçük Koro Yöneten: Dr. Nevzat Atlığ

1-Zeki Mehmet Ağa Ferahfeza Peşrev
2-Dede Efendi Ferahfeza Beste
Ey kaşı keman tir-i müjen canıma geçti
3-Dede Efendi Ferahfeza Yürük Semai
Bu gece ben yine bülbülleri hamuş ettim
4-Coşkun Sabah Ud Taksimi
5-Nikoğos Ağa Muhayyer Kürdi Şarkı
Var mı hacet söyleyim ey gül-tenim
6-3.Selim Muhayyer Sümbüle Şarkı
Ey gonca-i nazik tenim
7-Necdet Yaşar Tambur Taksimi
8-Tamburi Ali Efendi Şevkefza Şarkı
Neş’esi hatıra geldi nigeh-i dilberinin
9-3.Selim Şevkefza Şarkı
Ey serv-i güzar-ı vefa
10-Hristaki Efendi Şevkefza Şarkı
Cihan neyl-ü nehar ağlar benim’çün
11-Ahmed Ağa Şevkefza Şarkı
Geçip de karşıma gözlerin süzme

Yorumlar kapatıldı.