Küçük Koro Programı

Küçük Koro Yöneten: Dr. Nevzat Atlığ

 1. Kanun taksimi – Erol Deran
 2. Segah Yürük Semai – Bekir Ağa : Etti o güzel ahde vefa müjdeler olsun
 3. Segah Şarkı – Kazasker Mustafa İzzet Efendi : Doldur getir ey saki gülçehre piyale
 4. Keman taksimi- Ali Demir
 5. Uşşak şarkı- Şevki Bey : Tutuldu dâm-ı zülfiyare gönlüm
 6. Uşşak Şarkı- Şevki Bey : Yâd ile geçmiş zamanım ağlarım
 7. Tambur taksimi- Necdet Yaşar
 8. Nihavent şarkı- Hacı Arif Bey : Çözülme zülfüne ey dilruba dil bağlayanlardan
 9. Nihavent şarkı- Rahmi Bey : Süzüp süzüp de ey melek o çeşm-i nim hâbını
 10. Nihavent şarkı- Hacı Arif Bey : Saçlarına bağlanalı ey peri

Küçük Koro Yöneten: Dr. Nevzat Atlığ

 1. Dügah Kanun Taksimi / Fikret Kutlu
 2. Pek sevdim efendim seni gayetle beğendim – Hacı Faik Bey
 3. Hicaz Viola Taksimi / Ali Demir
 4. Aşık oldum yavrucağım yüzüne – Enderuni Ali Bey
 5. Niçin bülbül figan eyler bahar eyyamıdır şimdi – Rıfat Bey
 6. Sayd eyledi bu gönlümü bir gözleri ahu – Hacı Arif Bey
 7. Rast Ud Taksimi
 8. Üfdadenem ey bi vefa – Dede Efendi
 9. Görsem seni doyunca – Dede Efendi

Küçük Koro Yöneten: Dr. Nevzat Atlığ

 1. Hicaz Kanun Taksimi / Fikret Kutlu
 2. Severim canı gönülden seni tersa çiçeğim – Şevki Bey
 3. Affeyle suçum ey gülü ter başıma koma – Şevki Bey
 4. Ey büt-i nev eda olmuşum müptela – Dede Efendi
 5. Güzel gel aklımı aldın – Hicaz köçekçe
 6. Şehnaz Ud Taksimi
 7. Vardımki yurdundan ayağ göçülmüş – Nevres Paşa
 8. Karcığar Keman Taksimi / Sadi Işılay
 9. İlk bahar olunca leylim şen olur dağlar – Gerdaniye köçekçe
 10. Nazlı nazlı sekip gider o güzel ceylan – Karcığar köçekçe

Küçük Koro Yöneten: Dr. Nevzat Atlığ

 1. Ferahfeza Peşrev – Zeki Mehmet Efendi
 2. Ey kaşı keman tir-i müjen canıma geçti – Dede Efendi
 3. Bu gece ben yine bülbülleri hamuş ettim – Dede Efendi
 4. Muhayyerkürdi Ud Taksimi / Coşkun Sabah
 5. Var mı hacet söyleyim ey gül-tenim – Nikoğos Ağa
 6. Ey gonca-i nazik tenim – 3.Selim
 7. Şevkefza Tanbur Taksimi / Necdet Yaşar
 8. Neş’esi hatıra geldi nigeh-i dilberinin – Tanburi Ali Efendi
 9. Ey serv-i güzar-ı vefa – 3.Selim
 10. Cihan neyl ü nehar ağlar benim’çün – Hıristaki Efendi
 11. Geçip de karşıma gözlerin süzme – Ahmed Ağa

Yorumlar kapatıldı.