Nişabürek Takım ve Aynı Makamda Eserler

1-Osmanbey Nişabürek Peşrev
2-Enfi Hasan Ağa Nişabürek Ağır Semai
Küşade sinesi bilmem ki sehası mı var
3- Enfi Hasan Ağa Nişabürek Ağır Semai
Came-i sürh ile sanma lâl-gün olmuş gelir
4-Ziya Paşa Nişabürek Şarkı
Bin zeban söylersin ol çeşm-i sühan perdaz ile
5-Ali Rifat Bey Nişabürek Şarkı
Meyl edip bir gülizare
6-Kassamzade Nişabürek Yürük Semai
Gel ey saba gül-i hoş hümayı söyleşelim
7-Ahmet Ağa Nişabürek Saz Semai

Yorumlar kapatıldı.