Nişabürek ve Aynı Makamda Eserler

  1. Osmanbey – Nişaburek Peşrev
  2. Enfi Hasan Ağa – Nişaburek Beste – Küşâde sînesi bilmem ki sehâsı mı var
  3. Enfi Hasan Ağa – Nişaburek Ağır Semai – Câme-i sürh ile sanma lâl-gûn olmuş gelir
  4. Ziya Paşa – Nişaburek Şarkı – Bin zebân söylersin ol çeşm-i sühân perdâz ile
  5. Ali Rıfat Bey – Nişaburek Şarkı – Meyl edip bir gül’izâre
  6. Kasaam-Zâde – Nişabürek Yürük Semai – Gel ey sabâ o gül-i hoş-nümâyı söyleşelim
  7. Ahmet Ağa – Nişabürek saz semaisi

Yorumlar kapatıldı.