Mahur-Buselik-Segâh-Hicazkâr-Suzidilara-Hüzzam-Beyati Araban-Mahur ve Rast Eserler

52A

KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU YÖNETEN – Dr. NEVZAT ATLIĞ

1-Dellalzade İsmail Efendi Mahur Buselik Beste
Aya ne edem ol şeh-i hubana hediye
2-Dellalzade İsmail Efendi Mahur Buselik Beste
Kimseyi dil-teng-i azar etme sultanlık budur
3-Dellalzade İsmail Efendi Buselik Yürük Semai
Cefası aşıka yarin vefa değil de nedir
4-Zaharya Segâh Beste
Bezm-i meyde mutrıba bir nağme-i dil cu kopar
5-Mehmet Efendi (Balıkçı Hafız) Hicazkâr Şarkı
Bu bi-vefalığı senden ümid etmezdim gerçekten

52B

KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU YÖNETEN – Dr. NEVZAT ATLIĞ

1-3.Selim Suzidilara Peşrev (2 Hane)
2-3.Selim Suzidilara Beste
Çin-i giysusuna zencir-i teselsül dediler
3-3.Selim Suzidilara Yürük Semai
Ab-ü tab ile bu şeb haneme canan geliyor
4-Cüneyt Kosal Kanun Taksimi
5-3.Selim Hüzzam Şarkı
Gönül verdim bir civane
6-Necdet Yaşar Tambur Taksimi
7-Hacı Sadullah Ağa Beyati Araban Beste
Bülbül-i dil ey gül-i rana senindir sen benim
8-Niyazi Sayın Ney Taksimi
9-Hacı Sadullah Ağa Hicaz Hümayun Yürük Semai
N’ideyim sahn-ı çemen seyrini cananım yok

52C

KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU YÖNETEN – Dr. NEVZAT ATLIĞ

1-Cüneyt Kosal Kanun Taksimi
2-Ebubekir Ağa Mahur Beste
Bir afet-i meh-peyker ile müktelerim var
3-Dede Efendi Mahur Yürük Semai
Yine zevrak-ı derunum kırılıp kenara düştü
4-Cahit Peksayar Keman Taksimi
5-Hacı Arif Bey Segâh Şarkı
Bülbül yetişir bağrımı hun etti figanın
6-Lavtacı Hristo Segâh Şarkı
Suy-i kağıthane de mecnun-misal
7-Kemal Gediz Ud Taksimi
8-Lemi Atlı Rast Şarkı
Yok mu cana aşıka hiç şevkatin
9-Tamburi Osman Bey Rast Şarkı
Bin can ile sevdim seni

Yorumlar kapatıldı.