Mahur Buselik, Buselik, Segah Hicazkar Eserler

KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU YÖNETEN – Dr.NEVZAT ATLIĞ

 1. Dellalzade İsmail Efendi – Mahur Buselik Beste : Aya ne edem ol şeh-i hubana hediye
 2. Dellalzade İsmail Efendi – Mahur Buselik Beste : Kimseyi dil-teng-i azar etme sultanlık budur
 3. Dellalzade İsmail Efendi – Buselik Yürük Semai : Cefası aşıka yarin vefa değil de nedir
 4. Segah Beste : Bezm-i meyde mutrıba bir nağme-i dil cu kopar. (Bu eserin bestekarı olarak kayıtlarda Enfi Hasan Ağa ve Rifat Molla geçmektedir.)
 5. Mehmet Efendi (Balıkçı Hafız) – Hicazkar Şarkı : Bu bi-vefalığı senden ümid etmezdim gerçekten

KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU YÖNETEN – Dr.NEVZAT ATLIĞ

 1. Suzidilara Peşrev(2 hane) – 3.Selim
 2. Çin-i geysusuna zencir-i teselsül dediler – 3.Selim
 3. Ab ü tab ile bu şeb haneme canan geliyor – 3.Selim
 4. Hüzzam Kanun Taksimi / Cüneyt Kosal
 5. Gönül verdim bir civane – 3.Selim
 6. Beyati araban Tanbur Taksimi / Necdet Yaşar
 7. Bülbül-i dil ey gül-i rana senindir sen benim – Hacı Sadullah Ağa
 8. Hicaz Ney Taksimi / Solist : Niyazi Sayın
 9. N’ideyim sahn-ı çemen seyrini cananım yok – Hacı Sadullah Ağa

KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU YÖNETEN – Dr.NEVZAT ATLIĞ

 1. Mahur Kanun Taksimi / Cüneyt Kosal
 2. Bir afet-i meh-peyker ile müktelerim var – Ebu-Bekir Ağa
 3. Yine zevrak-ı derunum kırılıp kenara düştü – Dede Efendi
 4. Segah Keman Taksimi / Cahit Peksayar
 5. Bülbül yetişir bağrımı hun etti figanın – Hacı Arif Bey
 6. Suy-i kağıthane de mecnun-misal – Lavtacı Hiristo
 7. Rast Ud Taksimi / Kemal Gediz
 8. Yok mu cana aşıka hiç şevkatin – Lemi Atlı
 9. Bin can ile sevdim seni – Tanburi Kemal Bey

Yorumlar kapatıldı.