Mustafa Doğan Dikmen – Musikiye Dair 24.03.1964

KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU – YÖNETEN: DR.NEVZAT ATLIĞ

  1. Evcara Kanun Taksimi / Vecihe Daryal
  2. Gelince hatt-ı muammer o meh-cemalimize – Küçük Mehmet Ağa
  3. Kimin meftunu oldun ey peri ruyim –  Küçük Mehmet Ağa
  4. Saki çekemem vaz-ı zarifhaneyi boş ko – Küçük Mehmet Ağa
  5. Muhayyer Keman Taksimi / Sadi Işılay
  6. Gözden cemalin çün ırağ oldu – Rifat Bey
  7. İltimas etmeğe yare varınız Hacı Arif Bey
  8. Elimde iken senin gülbeste destin – Hıristaki Efendi
  9. Vah meyyusu visalindir gönül – Mahmut Celalettin Paşa

Yorumlar kapatıldı.