Mustafa Doğan Dikmen – Musikiye Dair 24.03.1964

1-Vecihe Daryal Kanun Taksimi
2-Küçük Mehmet Ağa Evcâra Beste
Gelince hatt-ı muammer o mehcemalimize
3-Küçük Mehmet Ağa Evcâra Ağır Semai
Kimin meftunu oldun ey peri ruyim nihan söyle
4-Küçük Mehmet Ağa Evcâra Yürük Semai
Saki çekemem vaz-ı zarifhaneyi boş ko
5-Sadi Işılay Keman Taksimi
6.Rifat Bey Muhayyer Şarkı
Gözden cemalin çün ırağ oldu
7. Hacı Arif Bey Muhayyer Şarkı
İltimas etmeğe yare varınız
8.Hristaki Efendi Karcığar Şarkı
Elimde iken senin gül pembe destin
9.Mahmut Celalettin Paşa Karcığar Şarkı
Vah meyyusu visalindir gönül

Yorumlar kapatıldı.