Itri’den Suphi Ziya Özbekkan’a Seçmeler Dr.Nevzat Atlığ 1. CD 2. Program

  • Beyati Ağır Semâi : Tab’i Mustafa Efendi – Çıkmaz derûn-i dilden efendim muhabbetin
  • Beyati Araban Beste : Sadullah Ağa – Bülbül-i dil ey gül-i rânâ senindir, sen benim
  • Evcârâ Yürük Semâi : Küçük Mehmed Ağa – Sâki Çekemem vaz’ı zarifhaneyi boş ko
  • Evcârâ Saz Semâi : Dilhayat Hanım
  • Suzidilârâ Beste : III.Selim – Çîn-i giysûsuna zencîr-i teselsül dediler
  • Rast Kâr-ı Nev : Dede Efendi – Gözümde daim hayal-i cânâ
  • Hüsar Buselik Şarkı : Mustafa Çavuş – Dök zülfünü meydâne gel

Yorumlar kapatıldı.