Tab’i Mustafa Efendi, Sadullah Ağa, Küçük Mehmet Ağa, Dilhayat Hanım, Dede Efendi ve Mustafa Çavuş Eserleri

1-Tab’i Mustafa Efendi Beyati Ağır Semai
Çıkmaz derun-i dilden efendim muhabbetin
2-Sadullah Ağa Beyati Araban Beste
Bülbül-i dil ey gül-i rana senindir sen benim
3-Küçük Mehmet Ağa Evcâra Yürük Semai
Saki çekemem vaz-ı zarifhaneyi boş ko
4-Dilhayat Hanım Evcâra Saz Semai
5-3.Selim Suzidilara Beste
Çin-i giysusuna zincir-i teselsül dediler
6-Dede Efendi Rast Kâr-ı Nev
Gözümde daim hayal-i cana
7-Mustafa Çavuş Hisarbuselik Şarkı
Dök zülfünü meydane gel

Yorumlar kapatıldı.