26.01.1992 Gülizâr Takım, Hüseyni, Uşşak, Suzinak, Hicâzkar Eserler Solo : İhsan Aslan, Adnan Mungan

1.BÖLÜM

1.Gazi Giray Han Gülizar Peşrev
2-Tamburi İshak Efendi Gülizar Beste
Beste-i zincir-i zülfündür gönül ey dilrüba
3- Tamburi İsak Efendi Gülizar Ağır Semai
Bir hoş hıram taze civan aldı gönlümüz
4- Tamburi İsak Efendi Gülizar Yürük Semai
Bileydi derd-i derunum o fitnecu dilber
5-Tab-i Mustafa Efendi Hüseyni Yürük Semai
Ben gibi sana aşık-ı üftade bulunmaz
6-Civan Ağa Hüseyni Şarkı
Firkat-i canan ile nalan mı oldun ey gönül
7-Tatyos Efendi Hüseyni Şarkı
Çektim elimi gayri bu dünya hevesinden
8-Mahmut Celalettin Paşa Hüseyni Şarkı
Sevdiğim cemalin çünkü göremem
9-Tatyos Efendi Hüseyni Saz Semai

2.BÖLÜM
1-SOLİST: İhsan Aslan (Keman)
1-Seyfettin Osmanoğlu Hüzzam Peşrev
2-Udi Nevres Bey Hüzzam Saz Semai

Dikkat: Sayın Müzik severler keman solonun son teslimi ile daha sonraki solist programının başındaki taksimin ses kayıtları, silinmiş olarak bana ulaşabildi. Bu nedenle bu hatalı durumun mazur görülmesini rica ederim.

Saygı ile,

Dr. Nevzat ATLIĞ

SOLİST: Adnan Mungan
1-Suphi Ziya Özbekkan Uşşak Şarkı
Mevsimle geçen şimdiki aşklar da kısaldı
2- Suphi Ziya Özbekkan Uşşak Şarkı
Gücendi biraz sözlerime münfail oldu
3-Fehmi Tokay Beyati Şarkı
Benzemez kimse sana tavrına hayran olayım
4-Rumeli Türküsü
Çıkayım gideyim Urumeli’ne
KORO
1-Tatyos Efendi Suzinâk Peşrev
2-Şekerci Cemil Bey Suzinâk Şarkı
Hal-i dilimi şerh edemem kimseye eyvah
3-Dellalzade Suzinâk Şarkı
Dedim “Ey gönül Sultanı aman ey canımın canı
4-Hacı Arif Bey Suzinâk Şarkı
Edemem kimseye halim şikâyet
5- Suzinâk Şarkı
Eski hali hiç göremem
6-Lavtacı Ovrik Hicazkâr Şarkı
Mestim bu gece sen de bana mest olarak gel
7-Asdik Ağa Kürdili Hicazkâr Şarkı
Hançer-i ebrusu saplandı dile
8-K.H. Yaşar Hicazkâr Şarkı
Bir yar sevdim Kuşadalı

Yorumlar kapatıldı.