23.03.1992 Şedd-i Araban, Beyati Araban, Beyati Nihavent, Hicâz Eserler Solo : Ayla Büyükataman

Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Konseri
Şef: Prof. Dr. Nevzat Atlığ
23.03.1992 1. Kısım

  1. Ey sefayı arızından çeşme-i hurşidi ab – Şeddi araban beste  – 3. Selim
  2. Pir olmada gerçi gönül amma nevcivan ister – Şeddi araban Y. Semai – Tanburi İsak Efendi
  3. Nimet-i vaslın için ey gonca leb – Beyati araban şarkı – Haşim Bey
  4. Bana ne oldu değişti şimdi halim – Beyati araban şarkı- Rahmi Bey
  5. Bekasız hüsnün güvenme anına – Beyati araban şarkı – Lem’i Atlı
  6. Gül hazin sümbül perişan bağ-ı zârın şevki yok – Beyati şarkı – Rahmi Bey
  7. Söyle güzel ruhu musavver misin – Beyati Y. semai – Hekimbaşı Abdülaziz Ef.
  8. Beyati saz semai – Kanuni Ömer Ef.

Yorumlar kapatıldı.