23.03.1992 Şedd-i Araban, Beyati Araban, Beyati Nihavent, Hicâz Eserler Solo : Ayla Büyükataman

1.BÖLÜM

1-Refik Fersan Şedd-i araban Peşrev (2 hane)
2-3.Selim Şedd-i araban Beste
Ey sefayı arızından çeşme-i hurşidi ab
3-Tamburi İshak Efendi Şedd-i araban Yürük Semai
Pir olmada gerçi gönül amma civan ister
4-Haşim Bey Beyatiaraban Şarkı
Nimet-i vaslın için ey gonca leb
5-Rahmi Bey Beyatiaraban Şarkı
Bana noldu değişti şimdi halim
6-Lemi Atlı Beyatiaraban Şarkı
Bekasız hüsnün güvenme anına
7-Rahmi Bey Beyati Şarkı
Gül hazin sümbül perişan bağ-ı zarın şevki yok
8-Hekimbaşı Abdulaziz Efendi Beyati Yürük Semai
Söyle güzel ruhu musavver misin
9-Kanuni Ömer Efendi Beyati Saz Semai

2.BÖLÜM

SOLİST: Erol Deran (Kanun)
1-Nikolaki Efendi Şehnaz Saz Semai
2-Sadi Işılay Muhayyerkürdi Saz Semai
SOLİST: Ayla Büyükataman
1-H. Sadettin Arel Nihavent Peşrev
2-M. İsmail Hakkı Bey Nihavent Yürük Semai
Feryad ile yad eylerken ben seni her bar
3-Hacı Arif Bey Nihavent Şarkı
Çözülme zülfüne ey dilrüba dil bağlayanlardan
4-N. Halil Poyraz Nihavent Şarkı
Bir neşe umdu gönül seraba keder oldum
5-Muhlis Sabahattin Bey Nihavent Şarkı
Dün gece saz meclisine neden geç geldin
KORO
1-Refik Fersan Hicaz Peşrev
2-Tab-i Mustafa Efendi Hicaz Yürük Semai
Takat mı gelir sevdiğim ol işvevünaze
3-Medeni Aziz Efendi Hicaz Şarkı
Ey çerh-i sitemger dil-i nalane dokunma
4-Rifat Bey Hicaz Şarkı
Gülşen-i hüsnüne kimler varıyor

Yorumlar kapatıldı.