Şevkefza Takım ve Aynı Makamdan Eserler

1-Numan Ağa Şevkefza Peşrev
2-3.Selim Şevkefza Beste
Ermesin el o şehin şevket-i valâlarına
3-Kömürcüzade Mehmet Efendi Şevkefza Beste
Hüsn-ü zatın gibi bir dilber-i simin endam
4-Kömürcüzade Mehmet Efendi Şevkefza Ağır Semai
Dilbesteye lutf-u keremin mahazar eyle
5-Aziz Filiz Şenol Ney Taksimi
6-3.Selim Şevkefza Şarkı
Ey serv-i gülzar-ı vefa niçin ettin bize cefa
7-Tamburi Ali Efendi Şevkefza Şarkı
Neşves-i hatıra geldi nigeh-i dilberinin
8-Dede Efendi Şevkefza Yürük Semai
Ser-i zülf-ü amberinin yüzüne nikab edersin
9-Şeyh Sait Dede Şevkefza Saz Semai

Yorumlar kapatıldı.