Şevkefza Takım

Devlet Klasik Türk Müziği Korosu
Yöneten : Dr. Nevzat Atlığ

  • Şevkefsa Peşrev – Numan Ağa
  • Şevkefsa besta – 3. Selim : Ermesin el o şehin şevket-i vâlâlarına
  • Şevkefsa beste- Kömürcüzade Mehmet Efendi : Hüsn-ü zâtın gibi bir dilber-i sîmin endam
  • Şevkefsa ağır semai- Kömürcüzade Mehmet Efendi : Dilbesteye lutf-u keremin mâhazar eyle
  • Ney taksimi- Aziz Filiz Şenol
  • Şevkefsa şarkı- 3. Selim : Ey serv-i gülzar-ı vefa niçin ettin bize cefa
  • Şevkefsa şarkı- Tanburî Ali Efendi : Neşves-i hatıra geldi nigeh-i dilberinin
  • Şevkefsa Yürük Semâi- Dede Efendi : Ser-i zülf-ü amberinin yüzüne nikâb edersin
  • Şevkefsa Saz Semâi- Şeyh Sait Dede

Yorumlar kapatıldı.