Kültür Bakanlığı Devlet Klasik Türk Müziği Korosu TRT Programı No:3

Klasik Türk Müziği Korosu Dellalzade Konseri

Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Konseri
Yöneten : Dr. Nevzat Atlığ
Spiker : Mithat Özyılmazel

 1. Dellâlzade – Suzinak Beste : Sinede bir lahza aram eyle gel canım gibi
 2. Mehmet Ağa- Suzinak Y.Semai : Ey dil heves-i vuslat-ı canân sana düşmez
 3. Solo : Münip Utandı
  Suphi Ziya Özbekkan – K. Hicazkâr Şarkı : Bahçenizde sümbül olsam sevdiğiniz bir gül olsam
 4. Suphi Ziya Özbekkan – K. Hicazkâr Şarkı : Bir gamlı hazanın seherinde ısrara ne hâcet  yine bülbül
 5. Koro : Hacı Arif Bey – Hüzzâm Şarkı : Meftun olalı sen şeh-i huban-ı cihane
 6. Tatyoz Efendi – Hüzzâm Şarkı : Gözüm hasretle giryandır
 7. Hacı Faik Bey Hüzzâm Şarkı : Mümkün mü bulmak bu gönlüm seni

Klasik Türk Müziği Korosu Solist Hülya Kocabakan

Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Konseri
Yöneten : Dr. Nevzat Atlığ
Spiker : Mithat Özyılmazel

 1. İbrahim Ağa – Mahur Şarkı : Sabah olsun ben şu yerden gideyim
 2. Hacı Arif Bey – Mahur Şarkı : Gösterip ağyare lütfun bizlere bigânesin
 3. Dellâlzade – Mahur Şarkı : Gönül adlı bülbülüm var
 4. Solo : Hülya Kocabalkan
  Mustafa Çavuş – Hisar Buselik Şarkı : Düçeşmimden gitmez aşkın hayali
 5. Servet Yesari Bey – Hisar Buselik Şarkı : Bir hadise var can ile canân arasında
 6. Koro : Rıfat Bey – Nihavent Şarkı : Açıldı bahçede güller
 7. Hacı Arif Bey – Nihavent Şarkı : Ben buy-i vefa bekler iken suy-i çemenden
 8. Tanburi Cemil Bey – Nihavent Şarkı : Sevdim seni ey işvebaz

Yorumlar kapatıldı.