Kemani Rıza Efendi, Nevreş Paşa

Yorumlar kapatıldı.