Itri’den Suphi Ziya Özbekkan’a Seçmeler Dr.Nevzat Atlığ 2. CD 2. Program

 • Hicaz-hümâyun Yürük Semâi : Sadullah Ağa – Nideyim sahn-ı çemen seyrini cânanım yok
 • Hicaz Şarkı : Asdik Ağa – Zülfüne dil besteler zülf-ü perişânın kadar
 • Hicaz Şarkı : Şekerci Cemil Bey – Bir nigâh et ne olur halime ey gonca dehen
 • Hicaz Şarkı : Giriftzen Asım Bey – Her zahm-ı ciğersûze devâ-kâr Aranılmaz
 • Hicaz Şarkı : (Bestecisi Bilinmiyor) – İndim yârin bahçesine gülden geçilmez
 • Hicaz Şarkı :  Hafız Yusuf Efendi – Sevdâyı ruhun aşk eline son seferimdir
 • Hicaz Şarkı : Rifat Bey – Gülşen-i hüsnüne kimler varıyor
 • Hicaz Şarkı : Dede Efendi – Şu karşıki dağda bir yeşil çadır
 • Şehnaz Şarkı : Dede Efendi – Gönül durmaz su gibi çağlar
 • Hicaz Divan : Suphi Ziya Özbekkan – Dün gece ye’s ile kendimden geçtim (Solist : Münip Utandı)
 • Hicaz İlahi : (Bestecisi Bilinmiyor)

Yorumlar kapatıldı.