İstanbul Devlet Klasik Türk Musikisi Korosu 2. Dvd

2. DVD 1. Bölüm

 • KORO
  • Astik Ağa  – Hicaz Şarkı : Zülfüne Dilbesteler Zülf-i Perişanın Kadar
  • Enderuni Ali Bey – Hicaz Şarkı : Aşık Oldum Yavrucağım Yüzüne
  • Medeni Aziz Efendi – Hicaz Şarkı : Kendine Niçin Emsal Ararsın
  • S. Ziya Özbekkan – Hicaz Şarkı : Dün Gece Ye’s ile Kendimden GEçtim
 • SOLİST : İnci Çayırlı
  • Tanburi Ali Efendi – Uşşak Şarkı : Tıflı Nazım Meclis-i Rindane Gel
  • Refik Fersan – Uşşak Şarkı : Bekliyorum günerdir gelmiyorsun a güzel
  • Şevki Bey – Uşşak Şarkı : Esir-i Zülfünüm Ey Yüzü Mahım
 • KORO
  • Lem-i Atlı – Karcığar Şarkı : Hüsnüne Etvar-ı Nazım Şan Senin
  • Enderuni Ali Bey – Karcığar Şarkı : Aldın Dil-i Naşadımı
  • Karcığar Köçekçe : Bülbül olsam konabilsem dallere
  • Şakir Ağa – Buselik Şarkı – Dün Gece Sende Men Derd Mende
  • İsmet Ağa – Nihavent Şarkı : Seni Tenhada Bulsam

2. DVD 2. Bölüm

 • KORO
  • Ebubekir Ağa – Mahur Yürük Semai : Beni çün kendine ol servi revan
  • Leyla Saz – Mahur Şarkı : Etmedin asla terahum pek çok üzdün canımı
  • Latif Ağa – Mahur Şarkı : Telif Edebilsem Feleği Ah Elimle
 • Kanun Solo : Erol Deran – Vecdi Seyhun – Nihavent Saz Semaisi
 • Solist : Serap Mutlu Akbulut
  • Şekerci Cemil Bey – Suzinak Şarkı : Hal-i dilimi şerh edemem kimseye eyvah
  • Yüzbaşı Halit Bey – Uşşak Şarkı : Boş Değildir Sevdiğim Naz Ettiğin
 • KORO
  • S.Ziya Özbekkan –   Kürdili Hicazkar Şarkı : Bahçenizde sünbül olsam
  • Hacıarif Bey – Kürdili Hicazkar : Sende acep uşşaka eziyet mi çoğaldı
  • Tanburi Mustafa Çavuş – Nikriz Şarkı : Elmaz senin yüzün gören

Yorumlar kapatıldı.