Devlet Korosu Dede Efendi Konseri

Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Konseri
Yöneten: Dr. Nevzat Atlığ

Dede Efendi Konseri

 • Suzinâk Beste – Müştak-ı cemalin gece gündüz dil-i şeyda
 • Suzinâk Yürük Semâi – Cana firak-ı aşkın ile suzinâkinem
 • Rast Kar-ı Müşterek
  Not: Bu eser Reisül Küttap Mahmut Raif Efendi ile ortaklaşa bestelenmiştir. Reis Mahmut Raif Efendi diye de anılan bestekar 1760’da doğmuş ve 1807 yılında Kabakçı İsyanı sırasında öldürülmüştür. Devlet hizmetinde üstün görevler almış ve Hariciye Vekilliğinde bulunmuştur
 • Rast Şarkı – Yüzündür cihanı münevver eden
 • Rast Şarkı – Üftadenem ey bivefa
 • Rast Şarkı – Dil bir güzele meyletti hele
 • Mahur Şarkı – Gördüm bugün canan-ı dil
 • Keman Taksimi- İhsan Aslan
 • Eviç Şarkı – Bülbül âsâ ruz-ü şeb kârım neva
 • Evcara Şarkı – Hüsnüne mâil gönlüm ezelden
 • Evcara Şarkı – Gel ey güzeller serveri
 • Eviç Şarkı – Sevdim bir gonca-i rânâ
 • Hicaz Şarkı – Aşkınla ben ey nazenin
 • Hicaz Şarkı – Ey büt-i neveda
 • Uşşak Şarkı – Ağlatırlar güldürürler
 • Karcığar Köçekçe – Girdi gönül aşk yoluna bakmaz sağına soluna

Yorumlar kapatıldı.