Dede Efendi (3 Program) Hüzzâm Ayîn, Buselik Takım, Rast Kâr-ı Müşterek

1.BÖLÜM
Hüzzam Mevlevi Ayin-İ Şerifi

2.BÖLÜM
1-Buselik Kâr
Sür-i şahi eyledi alâmı tay
2-Buselik Şarkı
Zülfündedir benim baht-ı siyahım
3-Ferahfeza Şarkı
El benim’çün seni sarmış biliyor
4- Ferahfeza Şarkı
Bir verd-i rana ettim temaşa
5-Mahur Şarkı
Gördüm bu gün canan-ı dil
6-Eviç Şarkı
Bülbül asa ruz-u şeb kârım neva
7- Eviç Şarkı
Sevdim bir gonca-i rana
8-Evcâra Şarkı
Hüsnüne mail gönlüm ezelden
9-Evcâra Şarkı
Gel ey güzeller serveri
10-Hicaz Şarkı
Seyr-i gülşen edelim ey şivekar
11-Hicaz Şarkı
Mah yüzüne aşıkanım
12- Hicaz Şarkı
Aşkınla ben ey nazenin
13- Hicaz Şarkı
Ey büt-i nev-eda

3.BÖLÜM
1-Rast Kâr-ı Müşterek
2-Rast Şarkı
Dil bir güzele meyletti hele
3- Rast Şarkı
Yüzündür cihanı münevver eden
4- Rast Şarkı
Üftadenim ey bi-vefa
5-Suzinâk Beste
Müştak-ı cemalin gece gündüz dil-i Şeyda
6- Suzinâk Yürük Semai
Cana firak-ı aşkın ile süznakinim
7-Uşşak Şarkı
Ağlatırlar güldürürler bunlar adam öldürürler
8-Karcığar Köçekçe
Girdi gönül aşk yoluna bakmaz sağına soluna

Yorumlar kapatıldı.