28.02.1993 Beyati Araban, Karcığar, Rast Eserler ve Saz Eserleri

1-Gazi Giray Han Beyatiaraban Peşrev
2-Hacı Sadullah Ağa Beyatiaraban Beste
Padişahım lütfedip mesrur-u şad eyle beni
3-Hacı Sadullah Ağa Beyatiaraban Beste
Bülbül-i dil ey gül-i rana senindir sen benim
4-Hacı Sadullah Ağa Beyatiaraban Yürük Semai
Diller nice bir çah-ı zenehdanına düşsün
5-Yılmaz Özer Keman Taksimi
6-Hacı Sadullah Ağa Karcığar Yürük Semai
Nihanı ol büt-i şirin sühanle söyleşiriz
7-Enderuni Ali Bey Karcığar Şarkı
Aldın dil-i naşadımı
8-Hacı Arif Bey Karcığar Şarkı
Varken gönülde bin türlü yare
9-Kemani Tatyos Efendi Karcığar Saz Semai
Saz Eserleri: Nalan Özyasan, Lü•tfiye Özer, Şehnaz Güldaş, Mahinur Özüstün, Serap Çağlayan
1-Benli Hasan Ağa Rast Saz Semai
2-Kemal Niyazi Seyhun Hicazkâr Saz Semai

Yorumlar kapatıldı.