25.12.1988 Acemaşirân Takım, Acemkûrdi ve Rast Eserler

1.BÖLÜM

1-Zekai Dede Acemaşiran Beste
Bin cefa görsem ey sanem senden
2-Dede Efendi Acemaşiran Ağır Semai
Ey lebleri gonca yüzü gül serv-i bülendim
3-Dede Efendi Acemaşiran Yürük Semai
Ne hevâ-yı bağ sâzed ne kenar-ı kişt mara
4-M. İsmail Hakkı Bey Acemkürdi Beste
İntizar-ı makdeminle reh-güzârın gözlerim
5-Selanikli Ahmet Efendi Acemkürdi Şarkı
Pür hande çiçekler dereler şevk ile çağlar
6-Nikogos Ağa Acemkürdi Şarkı
Bâri felek ben yüzüne söyleyim
7-M. İsmail Hakkı Bey Acemkürdi Saz Semaisi

2.BÖLÜM

SOLİST: Hakan Hataylı
1-Şemsettin Ziya Bey Hicaz Şarkı
Kim görse seni aşkına hasr-ı emel eyler
2-Nedim Şükrü Bey Hicaz Şarkı
Yüceldikçe yüceldi yüce dağlar
SOLİST: Fatma Apaydın
3-Ziya Paşa Nişabürek Yürük Semai
Ey gül ne aceb silsile-i müşk-i terin var
4-Lemi Atlı Nişabürek Şarkı
Varsın gönül aşkınla harab olsun efendim
SOLİST: Adnan Mungan
5-Bimen Şen Hüzzam Şarkı
Ruhumda bu şeb hicr-i visalin yanıyorken
6-İstanbul Türküsü (Mahmut Baler’den derlenmiştir)
Yanıyor mu yeşil köşkün lambası
KORO
7-Hacı Arif Bey Rast Şarkı
Vuslatından gayrı el çektim yeter ey bi-vefa
8-Hacı Faik Bey Rast Şarkı
Bir dâme düşürdü ki beni baht-ı siyahım
9-Mahmut Celalettin Paşa Rast Şarkı
Fitneler gizlemiş mahmur gözüne
10-Tamburi Büyük Osman Bey Rast Şarkı
Bin can ile sevdim seni
11-Fehmi Tokay Buselik Şarkı
Aman canâ beni şad et
12-Tamburi Mustafa Çavuş Hisarbuselik Şarkı
Dök zülfünü meydane gel

Yorumlar kapatıldı.