25.02.1990 Arazbar Buselik Takım Solist : Serap Mutlu Akbulut

1.BÖLÜM

1-Hacı Sadullah Ağa Arazbarbuselik Beste
Nice bir ey şah-ı cihan aşk ile nalân olayım
2-Hacı Sadullah Ağa Arazbarbuselik Ağır Semai
Düştüm düşeli aşk oduna ruz-i ezelden
3-Hacı Sadullah Ağa Arazbarbuselik Yürük Semai
Al gönlümü ayine-i manadır bu
4-Numan Ağa Hisarbuselik şarkı
Eyle kerem uşşakına ağlatma aman
5-Servet Yesari Bey Hisarbuselik Şarkı
Bir hadise var can ile canan arasında
6-Şakir Ağa Buselik Şarkı
Dün gece sende ben derd mende
7-Denizlioğlu Ali Bey Hisar buselik Şarkı
Yandım deminden ağyar elinden
Saz Eserleri
1-Refik Fersan Sultaniyegâh Peşrev
2-Tamburİ Cemil Bey Ferahfeza Saz Semai

2.BÖLÜM

SOLİST: Serap Mutlu Akbulut
1-Veli Dede Hicazhümayun Peşrev (1 hane)
2-Enderuni Ali Bey Hicaz Şarkı
Derdimi arz etmeğe ol şuha bir dem bulmadım
3-Hacı Arif Bey Hicaz Şarkı
Kamer çehre peri-rü tende cânım
4-Şemsettin Ziya Bey Hicaz Şarkı
Ne bahtımdır ne yar-i biamandır
5-Rifat Bey Hicaz Şarkı
Niçin bülbül figan eyler bahar eyyamıdır şimdi
KORO
1-Rumeli Türküsü
Be gemici gemici kullan dümeni
2-Hacı Arif Bey Hicazkâr Şarkı
Güldü açıldı yine gül yüzlü yar
3-Numan Ağa Hicazkâr Şarkı
Ben sözüne bağlamam bel
4-Hicazkâr Şarkı
Bir yar sevdim Kuşada’lı
5- Hicazkâr Şarkı
İzmir’in içinde vurdular beni
6-Latif Ağa Hicazkâr Şarkı
Yoktur zaman gel
7-Lavtacı Hristo K.Hicazkâr Şarkı
Gidelim Göksu’ya bir alem-i ab eyleyelim

Yorumlar kapatıldı.