17.01.1993 Hicâzkar, Kürdi’li Hicâzkar, Suzinâk, Hüzzâm Eserler Solist : Fatih Salgar, Hacer Tısoğlu

1.BÖLÜM

SOLİST: Hacer Tısoğlu (Kanun)
1-Tamburi Cemil Bey Hicazkâr Peşrev
2-Nuri Halil Poyraz Hicazkâr Sirto
SOLİST: Fatih Salgar
1-Osman Nuri Özpekel Ud Taksimi
2-Mahmut Celalettin Paşa K.Hicazkâr Şarkı
Sen beni bir buseye ettin feda
3-Hacı Arif Bey K.Hicazkâr Şarkı
İftirakındır sebep bu nalevü feryadıma
4-Muhlis Sabahattin Bey K.Hicazkâr Şarkı
Ey benim bahtiyarım gönlümün tahtı yarim
5-Manol Ağa K.Hicazkâr Şarkı
Bağa girdim kamışa su ne yapsın yanmışa
KORO
1-Hacı Arif Bey Suzinâk Şarkı
Beni bizar ederken serzenişler
2-Hafız Yusuf Efendi Suzinâk Şarkı
Nedir bu cevr-ü tegafül zaman zaman güzelim
3-Tahir Ağa Hicazkâr Şarkı
Gönlümü bir tıfl-ı dilbaz eyledi kendine hemraz
4-Nikoğos Ağa Hicazkâr Şarkı
Akşam olur güneş gider şimdi buradan
5-Rumeli Türküsü
Akşam oldu yine bastı kareler
6-Bimen Şen Hüzzam Şarkı
Bilirim daha sen pek küçüceksin

2.BÖLÜM

Zavil ve Nikriz Makamında Eserler

1-Zeki Mehmet Ağa Zavil Peşrev
2-3.Selim Zavil Beste
Bezm-i alemde meserret bana canan iledir
3-Küçük Mehmet Ağa Zavil Ağır Semai
Bulunmaz nevcivansın hemdemi ağyarsın hayfa
4-3.Selim Zavil Yürük Semai
Olmuş nişan tir-i muhabbet civan iken
5-Kassamzade Mehmet Efendi Nikriz Yürük Semai
Meclis-i meyde sakiya bana ne gül ne lale ver
6-Refik Fersan Nikriz Saz Semai

Yorumlar kapatıldı.