12.03.1989 Zâvil Takım – Solo: Erol Deran – Ayla Büyükataman – Nihavent – Mahur Eser

1.BÖLÜM

1-3.Selim Zavil Beste
Bezm-i alemde meserret bana canan iledir
2-Küçük Mehmet Ağa Zavil Ağır Semai
Bulunmaz nevcivansın hemdemi ağyarsın hayfa
3-3.Selim Zavil Yürük Semai
Olmuş nişan tir-i muhabbet civan iken
4-Lemi Atlı Nihavent Şarkı
Bin gül çıkarırdım sana kalbimdeki külden
5-Lavtacı Hristaki Nihavent Şarkı
Söyle nedir bâis-i zarın gönül
6-Tamburi Ali Efendi Nihavent Yürük Semai
Bilmezdim özüm gamzene meftun imişim ben
7-Refik Fersan Nihavent Saz Semai

2.BÖLÜM

SOLİST:  Erol Deran (Kanun)
1-Tamburi Cemil Bey Kürdilihicazkâr Peşrev
2-Kemal Niyazi Seyhun Hicazkâr Saz Semaisi
SOLİST:  Ayla Büyükataman
3-Ebubekir Ağa Segâh Yürük Semai
Etti o güzel ahde vefa müjdeler olsun
4-Bimen Şen Segâh Şarkı
Bensiz ey gül gülşen-i alemde meynuş eyleme
5-Fehmi Tokay Hüzzam Şarkı
Kırdın ümidimi yıktın şu gönül lalesini
6-Ahmet Rasim Bey Segâh Şarkı
Benim sen nemsin ey dilber
KORO
1-Musa Süreyya Bey Mahur Şarkı
Tac-ı hüsnün hükmeder şairlerin divanına
2-Rahmi Bey Mahur Şarkı
Serv-i nazı seyret çıkmış oyuna
3-Hacı Arif Bey Mahur Şarkı
Zahir-i hale bakıp etme dahil bir ferdi
4-Şemsettin Ziya Bey Mahur Şarkı
Şu güzele bir bakın bakışı nur saçıyor
5-Hafız Hüsnü Efendi Mahur Şarkı
Saba tarf-ı vefadan peyam yok mu
6-Kemal Emin Bara Mahur Şarkı
İki gözüm sensiz lutf et de söyle
7-Basmacı Abdi Efendi Rast Şarkı
Sevdim yine bir nevcivan

Yorumlar kapatıldı.