07.04.1991 Mahur Takım Solist : Erol Deran, Ayla Büyükataman

1.BÖLÜM

1-Rauf Yekta Bey Mahur Peşrev (2 hane)
2-Eyyübi Mehmet Bey Mahur Beste
Ey gözü ahu bana bilmem niçin biganesin
3-Ebu Bekir Ağa Mahur Ağır Semai
Sarsam miyanını ey gül-i ter yasemen gibi
4-İbrahim Ağa Mahur Şarkı
Sabah olsun ben şu yerden gideyim
5-Dede Efendi Mahur Şarkı
Gördüm bugün cananı dil
6- Dede Efendi Mahur Yürük Semai
Yine zevrak-ı derunum kırılıp kenara düştü

2.BÖLÜM

SOLİST: Erol Deran (Kanun)
1-Kemal Emin Bara Sultaniyegâh Medhâl
2-Cevdet Çağla Acemkürdi Saz Semai
SOLİST: Ayla Büyükataman
1-İhsan Aslan Keman Taksimi
2-Şevki Bey Uşşak Şarkı
Gülzara nazar kıldım virane misal olmuş
3-Suphi Ziya Özbekkan Uşşak Şarkı
Gücendi biraz sözlerime münfail oldu
4-Nevrez Paşa Uşşak Şarkı
Hasretle bu şeb gah uyudum gah uyandım
5-Tatyos Efendi Kesik Kerem
Gamzedeyim deva bulmam
KORO
1-Dede Efendi Hicaz Şarkı
Mah yüzüne aşıkanım
2-Hacı Arif Bey Hicaz Şarkı
Kurdu meclis aşıkan meyhanede
3-Rumeli Türküsü
Kim görmüştür güzellerin vefasın
4-Rumeli Türküsü
Gidem dedim aman yarenlerim darıldı
5-Lavtacı Andon Efendi Hicaz Mandıra
6-Dede Efendi Hicaz Şarkı
Ey büt-i neveda olmuşum müptela
7- Azerbaycan’lı Üzeyir Hacıbey Segâh Türkü
Çırpınırdı Karadeniz bakıp Türkün bayrağına

Yorumlar kapatıldı.