03.02.1991 Zâvil Takım Solistler : Hacer Tısoğlu, Hasan Gülsever, Vedat Koşar, Mahur Nikniz Şarkılar Ve Karcığar Köçekler Solo : Münip Utandı

1.BÖLÜM

1-Tamburi Zeki Mehmet Ağa Zavil Peşrev (1 hane)
2-Hacı Faik Bey Zavil Beste
Yaktı canı bezm-i aşkın ateşin peymanesi
3-Küçük Mehmet Ağa Zavil Ağır Semai
Bulunmaz nev civansın hem demi ağyarsın hayfa
4-3.Selim Zavil Yürük Semai
Olmuş nişan tir-i muhabbet civan iken
5-Musa Süreyya Bey Mahur Şarkı
Tac-ı hüsnün hükmeder şairlerin divanına
6-Latif Ağa Mahur Şarkı
Te’lif edebilsem feleği ah emelimle
7-Ney Taksimi
8-Tamburi Faize Ergun Nikriz Şarkı
Gönül ne için ateşlere yansın
9-Refik Fersan Nikriz Saz Semai

2.BÖLÜM

SOLİST: Hacer Tısoğlu Kanun Taksimi
1-Ziya Paşa Neva Saz Semai
2-Tamburi Cemil Bey Hüseyni Çeçen kızı
SOLİST: Hasan Gülsever
1-Yılmaz Özer Kanun Taksimi
2-Rifat Bey Muhayyer şarkı
Gözden cemalin çün ırağ oldu
3-Şevki Bey Muhayyer Şarkı
Şeb-i yeldayı hicran içre kaldım
SOLİST: Vedat Koşar
1-Hafız Yusuf Efendi Kürdilihicazkâr şarkı
Kaldı yollarda bu şeb aşıkının dideleri
2-Rifat Bey Kürdilihicazkâr Şarkı
Bu şeb recayı dil ol dilrübaya söylendi
KORO
1-Selanikli Ahmet Efendi Karcığar Şarkı
Gönül beni usandırdı
2-Karcığar Köçekçelerden bir bölüm (SOLİST: Münip Utandı)
KORO
1-Uşşak İlahi
2-Lemi Atlı Uşşak Şarkı
Siyah ebrulerin  duruben çatma

Yorumlar kapatıldı.