Beyati Araban-Hüzzam-Mahur-İsfahan-Müstear ve Hicazkar Eserler

133-A
Sunucu: Mithat Özyılmazel
1-Sadullah Ağa BeyatiAraban Beste
Bülbül-i dil ey gül-i ranâ senindir sen benim
2-Rahmi Bey BeyatiAraban Şarkı
Bana n’oldu değişti şimdi hâlim
3-Rahmi Bey BeyatiAraban Şarkı
Bana seyrân-ı cemalindir emel
SOLİST: Necmettin Yıldırım
1-Leyla Hanım Hüzzam Şarkı
Ey sabah-ı hüsn-ü anın afitâb-ı enveri
2-Hacı Faik Bey Hüzzam Şarkı
Gör halimi cana bana çeşmin neler etti
KORO
1-Latif Ağa Mahur şarkı
Düştün yine bir şuh-i sitemkâre gönül vay
2-Rahmi Bey Mahur Şarkı
Servinâzı seyret çıkmış oyuna
3-Hacı Arif Bey Mahur Şarkı
Zahir-i hâle bakıp etme dahil bir ferdi

133-B
Sunucu: Tarık Gürcan
1-Dellâlzade Isfahan Y.Semai
O güzel gözlerine hayran olayım
2-Udi Hasan Bey İsfahan Şarkı
Sen de mi hâla esir-i zülfiyar olmaktasın
3-Rahmi Bey İsfahan Şarkı
Etme bihude figan vazgeç gönül
SOLİST: Meral Uğurlu
1-Suphi Ziya Özbekkan Müstear Şarkı
Dönsek mi bu aşkın şafağından gitsek mi ekalim-i leyale
2-Şakir Ağa Müstear Şarkı
Evvel benim nazlı yarim
KORO Latif Ağa Hicazkâr Şarkı
Yoktur zaman gel mahım heman gel
1-Nikogos Ağa Hicazkâr Şarkı
Akşam olur güneş batar şimdi buradan
2-Numan Ağa Hicazkâr Şarkı
Ben sözüne bağlamam bel

Yorumlar kapatıldı.