Suzinak-K.Hicazkar-Hüzzam-Mahur-Hisar Buselik ve Nihavent Eserler

131-A
Sunucu: Mithat Özyılmazel
1-Dellâlzade Suzinâk Beste
Sinede bir lahza aram eyle gel canım gibi
2-Mehmet Ağa Suzinâk Y.Semai
Ey dil heves-i vuslat-ı canân sana düşmez
SOLİST: Münip Utandı
1-Suphi Ziya Özbekkan K. Hicazkâr Şarkı
Bahçenizde sümbül olsam sevdiğiniz bir gül olsam
2-Suphi Ziya Özbekkan K. Hicazkâr Şarkı
Bir gamlı hazanın seherinde ısrara ne hâcet yine bülbül
KORO
1-Hacı Arif Bey Hüzzâm Şarkı
Meftun olalı sen şeh-i huban-ı cihane
2-Tatyoz Efendi Hüzzâm Şarkı
Gözüm hasretle giryandır
3-Hacı Faik Bey Hüzzâm Şarkı
Mümkün mü bulmak bu gönlüm seni

131-B
Sunucu: Mithat Özyılmazel
1-İbrahim Ağa Mahur Şarkı
Sabah olsun ben şu yerden gideyim
2-Hacı Arif Bey Mahur Şarkı
Gösterip ağyare lütfun bizlere bigânesin
3-Dellâlzade Mahur Şarkı
Gönül adlı bülbülüm var
SOLİST: Hülya Kocabalkan
1-Mustafa Çavuş Hisar Buselik Şarkı
Düçeşmimden gitmez aşkın hayali
2-Servet Yesari Bey Hisar Buselik Şarkı
Bir hadise var can ile canân arasında
KORO
1-Rifat Bey Nihavent Şarkı
Açıldı bahçede güller
2-Hacı Arif Bey Nihavent Şarkı
Ben buy-i vefa bekler iken suy-i çemenden
3-Tamburi Cemil Bey Nihavent Şarkı
Sevdim seni ey işvebaz

Yorumlar kapatıldı.