Suzinâk-Mahur-Hicaz-Hüzzam-Muhayyer-Nihavent-Gerdaniye-Saba-Şedd-i Araban-Beyati ve Karcığar Eserler

125-A
Sunucu: Toron Karacaoğlu
1-Tatyos Efendi Suzinak Peşrev
2-Dede Efendi Suzinak Beste
Müştak-ı cemâlin gece gündüz dil-i şeyda
3-Dede Efendi Suzinak Ağır Semai
Nesin sen a güzel nesin huri mi ya melek misin
4-Dede Efendi Suzinak Yürük Semai
Cana firak-ı aşkın ile suzinâkinem
5-Latif Ağa Mahur Şarkı
Düştün yine bir şuh-i sitemkâre gönül vay
6-Hacı Arif Bey Mahur Şarkı
Zâhir-i hale bakıp etme dahil bir ferdi
7-Kemençeci Nikolaki Mahur Saz Semai
SOLİST: Hakan Hataylı
Lemi Atlı Hicaz Şarkı
Sorulmasın bana ye’sim garik-i hicranım
SOLİST: Vedat Koşar
3.Selim – Hüzzam Şarkı
Gönül verdim bir civâne
SOLİST: Şehnaz Uğurel
Hacı Arif Bey Muhayyer Şarkı
İltimas etmeye yâre varınız
KORO
1-Musa Süreyya Bey Nihavent Şarkı
Suziş-i aşkınla ben nalân iken
2-Şeyh Ethem Efendi Nihavent Şarkı
Gönlüm yine bir ateş-i hicrane dolaştı
3-İsmail Hakkı Bey Nihavent Şarkı
Nerelerde kaldın ey serv-i nâzım
4-Hacı Arif Bey Nihavent Şarkı
Bakmıyor çeşm-i siyah feryade

125-B
Sunucu: Toron Karacaoğlu
1-Ebubekir Ağa Gerdaniye Yürük Semai
Muntazan kamet-i bi misl-i bedel
2-Dede Efendi Muhayyer Şarkı
Ben sana aşık değilim
3-Şevki Bey Muhayyer Şarkı
Ol gonca dehen bir gül-i handân olacaktır
SOLİST: Meral Uğurlu
1-Rifat Bey Sabâ Zemzeme Şarkı
Hayal-i yâre değme girye dursun
2-Ali Rıfat Çağatay Hüseyni Şarkı
Edalı bir yosma kararım aldı
KORO
1-Lemi Atlı Şedd-i Araban Şarkı
İdini tebrik için ey gülizar
2-Dede Efendi Şedd-i Araban Şarkı
Gözümden gönlümden hayâlin gitmez
3-Rahmi Bey Şedd-i Araban Şarkı
Nevbahâr-ı hüsnüne ermez hazan
4-İsmail Hakkı Bey Şedd-i Araban Şarkı
Görülmemiş devr-i Yusuf’dan beri hiç böyle güzel
5-Suyolcu Salih Efendi Beyati Araban Şarkı
Neyleyeyim nicedeyim olamam bir an
6-Selanik’li Ahmet Efendi Karcığar Şarkı
Görünce ben seni ey mâh
7-Ahmet Rasim Bey Beyati Araban Şarkı
Gözünde işvenümadır hayal-i bi bedeli

Yorumlar kapatıldı.