Dügah-Saba-Hicaz-K.Hicazkâr-Nihavent-Hüzzam ve Şehnaz Eserler

124-A
Sunucu: Toron Karacaoğlu
1-Hacı Faik Bey Dügâh Kâr
Pek sevdim beğendim efendim seni gayetle beyendim
2-Rifat Bey Sabâ Zemzeme Şarkı
Hayâli yâre değme girye dursun
3-S. Ziya Özbekkan Sabâ Yürük Semai
Ey bâd-ı sabâ yar ile vuslat ne zamandır
SAZ ESERLERİ: Fatoş Aşçıoğlu, Lütfiye Özer, Mahinur Özüstün, Şehnaz Ayan (Kemençeler), Serap Çağlayan (Kanun), Ege Köprek (Tambur), Nalân Özyasan (Keman),
Refik Tâlat Alpman Hicaz Saz Semai
SOLİST: Ali Rıza Kural
1-Selanik’li Ahmet Efendi Kürdili Hicazkâr Şarkı
Tir-i nigehin açtı ciğergahıma yâre
2-Münnir Nurettin Selçuk Kürdili Hicazkâr Şarkı
Bu yılda böyle geçti
KORO
1-Tamburi Ali Efendi Nihavent Yürük Semai
Bilmezdim özüm gamzene meftun imişim ben
2-Lemi Atlı Nihavent Şarkı
Nedir a sevdiğim söyle bu hâlin
3-Mısır’lı İbrahim Efendi Nihavent Şarkı
Semâlardan güneş hâlâ inmiyor

124-B
Sunucu: Toron Karacaoğlu
1-Seyfeddin Efendi Hüzzam Peşrev
2-Hafız Mehmet Efendi Hüzzam Beste
Aldım hayâl-i perçemin ey mâh dideme
3-Mustafa İzzet Efendi Segâh Şarkı
Doldur getir ey sâki-i gül çehre piyâle
4-Kemani Rıza Efendi Hüzzam Şarkı
Meyl edip ağyârı aldın yanına
5-Zekâi Dede Hüzzam Yürük Semai
Dil verdiğin ol çeşm-i siyah meste işittim
SOLİST: Fatih Salgar
1-Musa Süreyya Bey Nihavent Şarkı
Birgün o güzel ruhumu şâd edecek sandım
2-Hacı Arif Bey Nihavent Şarkı
Uyur daim uyanmazdı benim baht-ı siyehkârım
KORO
1-Kemani Rıza Efendi Şehnaz Şarkı
Meram-ı andelibin vaslı güldür
2-Tamburi Cemil Bey Şehnaz Şarkı
Feryâd ki feryâdıma imdâd edecek yok
3-Şemseddin Ziya Bey Şehnaz Şarkı
Denizin dalgasını bekliyorum dinliyorum
4-Dede Efendi Şehnaz Şarkı
Gönül durmaz su gibi çağlar

Yorumlar kapatıldı.