Hicaz-Uşşak-Karcığar-Mahur-Nihavent-Suzinâk ve K. Hicazkâr Eserler

118-A
Sunucu: Toron Karacaoğlu
1-Astik Ağa Hicaz Şarkı
Zülfüne dil besteler zülf-i perişanın kadar
2-Enderuni Ali Bey Hicaz Şarkı
Âşık oldum yavrucağım yüzüne
3-Medeni Aziz Efendi Hicaz Şarkı
Kendine niçin emsal ararsın
4-Suphi Ziya Özbekkan Hicaz Şarkı
Dün gece ye’s ile kendimden geçtim
SOLİST: İnci Çayırlı
1-Tamburi Ali Efendi Uşşak Şarkı
Tıflı nazım meclis-i rindane gel
2-Refik Fersan Uşşak Şarkı
Bekliyorum günlerdir gelmiyorsun sen a güzel
3-Şevki Bey Uşşak Şarkı
Esir-i zülfünüm ey yüzü mahım
KORO
1-Lemi Atlı Karcığar Şarkı
Hüsnüne etvar-ı nâzım şan senin
2-Enderuni Ali Bey Karcığar Şarkı
Aldın dil-i naşâdımı
3-Karcığar Köçekçe
Bülbül olsam kona da bilsem dallere
4-Şakir Ağa Buselik Şarkı
Dün gece sende ben derd mende
5-İsmet Ağa Nihavent Şarkı
Seni tenhada bir bulsam

118-B
Sunucu: Toron Karacaoğlu
1-Ebubekir Ağa Mahur Yürük Semai
Beni çün kendine ol servi revan bende bile
2-Leyla Saz Mahur Şarkı
Etmedin asla terahum pek çok üzdün canımı
3-Latif Ağa Mahur Şarkı
Telif edebilsem feleği ah emelimle
SOLİST: Erol Deran
Vecdi Seyhun Nihavent Saz Semai
SOLİST: Serap Mutlu Akbulut
1-Şekerci Cemil Bey Suzinâk Şarkı
Hali dilimi şerh edemem kimseye eyvah
2-Halit Bey Suzinâk Şarkı
Boş değildir sevdiğim naz ettiğin
KORO
1-S. Ziya Özbekkan Kürdili Hicazkâr Şarkı
Bahçenizde sünbül olsam sevdiğiniz bir gül olsam
2-Hacı Arif Bey Kürdili Hicazkâr Şarkı
Sende acep uşşaka eziyet mi çoğaldı
3-Tamburi Mustafa Çavuş Nikriz Şarkı
Elmas senin yüzün gören ayrılır mı kadrin bilen

Yorumlar kapatıldı.