Şehnaz Buselik-Hüseyni-Segah-Hüzzam-Ferahnak-Sultaniyegah-Muhayyer ve Karcığar Eserler

128-A
Sunucu: Toron Karacaoğlu
1-Zekai Dede Şehnaz Buselik Beste
Feryâd ki feryâdımı gûş etmez ol simîn beden
2-Zekai Dede Şehnaz Buselik Ağır Semai
Nâz etse nola cihâne ol gül
3-Zekai Dede Şehnaz Buselik Yürük Semai
Kul oldum bir cefakâre
SOLİST: Çetin Körükçü
1-Bimen Şen Hüseyni Şarkı
Bir gün gelecek ben gibi nâçar olacaksın
2-S. Ziya Özbekkan Hüseyni Şarkı
Feryâd ediyor bir gül için bülbül-i şeydâ
KORO
1-Ebubekir Ağa Segâh Yürük Semai
Etti o güzel ahde vefa müjdeler olsun
2-Bimen Şen Segâh Şarkı
Sunda içsin yâr elinden aşıkın peymaneyi
3-Segâh Şarkı
Bakıp ahvâl-i perişanıma âr eyle gönül
4-Şakir Ağa Müsteâr Şarkı
Evvel benim nazlı yârim
5-Hacı Faik Bey Hüzzam Şarkı
Mümkün mü bulmak bu gönlüm seni
6-Şeyh Ethem Efendi Hüzzam Şarkı
Bahar oldu beyim evde durulmaz

128-B
Sunucu: Toron Karacaoğlu
1-Zekai Dede Ferahnâk Beste
Söyletme beni canım efendim kederim var
2-Zekai Dede Ferahnâk Yürük Semai
Sensiz cihanda aşıka işret revâmıdır
3-Şakir Ağa Ferahnâk Yürük Semai
Bir dilbere dil düştü ki mâhbub-u dilimdir.
Saz eseri: Refik Fersan Sultaniyegâh Peşrev
SOLİST: Serap Mutlu Akbulut
1-Udi Nevres Bey Muhayyer Şarkı
Gün kavuştu su karardı beni üzme güzelim
2-Münir Nurettin Selçuk Muhayyer Şarkı
Çepçevre bahar içinde bir yer gördük
KORO
1-Lem’i Atlı Karcığar Şarkı
Bir gölge ol beni peşinden koştur
2-M. Celalettin Paşa Karcığar Şarkı
Vah meyûs-i visalindir gönül
3-Cevdet Çağla Karcığar Şarkı
Mersin Mersin güzel Mersin

Yorumlar kapatıldı.