Fihrist

Sayın Müzikseverler,

Fihristimiz alfabetik sıraya göre düzenlenmiştir. Eserlerin hangi sayılı program veya programlarda bulunduğu karşılarında gösterilmiştir.

İstenilen eserlerin kolaylıkla aranıp bulunabileceğini umuyor fihristi hazırlayan öğrencilerimden Osman Nuri Özpekel ve Özata Ayan’a teşekkürlerimi sunuyorum.

Saygılarımla
Dr. N.Atlığ

Eser KünyesiKayıt Yeri
Ab-ü tab ile bu şeb haneme canan geliyor (3.Selim, Suzidilara Yürük Semai)23a,36,52b,77b,82a,130b
Acem Kürdi Saz Semai (Cevdet Çağla)77b
Acemaşiran Saz Semai (Gavsi Baykara)118a
Acemaşiran Saz Semai (Mısırlı İbrahim Efendi)42
Acemaşiran Saz Semai (Udi İbrahim Efendi)68a
Acemkürdi Saz Semai (İsmail Hakkı Bey)57a,106
Açıl ey gonca-i sadberk yaraşır (Hacı Arif Bey, Hicazkar Şarkı)23a
Açıldı bahçede güller (Rifat Bey, Nihavend Şarkı)41,123a,127b
Açıldı sineme bir taze yare (Latif Ağa, Evcara Şarkı)62,117b
Affeyle suçum ey gül-i ter başıma kakma (Şevki Bey, Hicaz Şarkı)16,50c,89b,106,123a,128b,131b
Ağlatırlar güldürürler bunlar adam öldürürler (Dede Efendi, Uşşak Şarkı)32,96c,109,122b
Ahteri düşkün garib ü akış-ı avareyim (Hacı Arif Bey, Nihavend Şarkı)41,47,133b
Akşam erdi yine sular karardı gökleri aştı (Rahmi Bey, Hicaz Şarkı)8,28c
Akşam oldu yine bastı kareler (Hüzzam Türkü)91,119a
Akşam olur güneş batar şimdi buradan (Nikoğos Ağa, Hicazkar Şarkı)17,49,54b,80b,91,129b
Al gönlümü ayine-i manadır bu (Hacı Sadullah Ağa, Arazbar Buselik Yürük Semai)11,25b,40,51c,72a,
Al sazını sevdiceğim (Bimen Şen, Sultaniyegah Şarkı)49
Al yanına bir dil nüvaz (Dellalzade İsmail Efendi, Mahur Şarkı)26a,92,94a
Aldı beni iki kaşın arası (Çorlu'lu, Hicazkar Şarkı)59,117a,126a
Aldı elden gülşeni bad-ı hazan (Hacı Faik Bey, Evcara Şarkı)97
Aldım hayal-i perçemin ey mah dideme (Hafız Mehmet Efendi, Hüzzam Beste)24a,27c,120b
Aldın dil-i na-şadımı (Enderuni Ali Bey, Karcığar Şarkı)93,114a
Alıverin bağlamamı çalayım (Hüzzam Türkü)40,55b,65b,78b,86a
Aliş'imin kaşları kare (Uşşak Rumeli Türküsü)41
Allah emrin tutalım (İlahi)74b
Aman cana beni şad et (Fehmi Tokay, Buselik Şarkı)57b,83b
Aman saki lutfuna amadeyim (Lemi Atlı, Mahur Şarkı)82b
Amed nesim-i subh u dem tersem ki azareş küned (Abdülkadir Meragi, Rast Beste)33,125b
Anlatayım halimi dildare ben (Tanburi Ali Efendi, Rast Şarkı)89b
Arazbarbuselik Kar - Mevsim-i Nevruz erişti geldi eyyam-ı bahar (Sadullah Ağa)98
Arzu ediyor vuslatı can bahşini canım (Şevki Bey, Uşşak Şarkı)28a
Aşık oldum yavrucağım yüzüne (Enderuni Ali Bey, Hicaz Şarkı)3,30b,50b,95a,114a
Aşıka Bağdat sorulmaz (Münir Nurettin Selçuk, Mahur Şarkı)54b,81b,134a
Aşıklarının haline ey mah acımazsın (Hacı Faik Bey, Hicaz Ağır Semai)78a
Aşk ateşi sinemde yine şule feşandır (Hacı Arif Bey, Nihavend Şarkı)41
Aşkın ile ey nevcivan (Reşat Erer, Nihavend Şarkı)133b
Aşkın karanlık yolunda (Mustafa Sunar, Sultaniyegah Şarkı)49
Aşkınla ben ey nazenin (Dede Efendi, Hicaz Şarkı)32,53a,69,96b,109,122b,134b
Ateş-i aşkın harab etti dil-i nalanımı (Hafız Yusuf Efendi, Hicaz Şarkı)58b
Ateş-i suzan-ı firkat yaktı cism-ü canımı (Hacı Faik Bey, Hicaz Şarkı)7,27b,78b,133b
Aya ne edem ol şeh-i hubana hediye (Dellalzade İsmail Efendi, Mahur Buselik Beste)52a
Bade-i vuslat içilsin (Faize Ergin, Şedd-i araban Şarkı)65a
Bağa girdim kamışa su ne yapsın yanmışa (Manok Ağa, Kürdilihicazkar Şarkı)56,63b,91
Bağlandı gönül zülfüne bir yosma civanın (Selanikli Ahmet Efendi, Hüzzam Şarkı)83a,117b
Bahar oldu beyim evde durulmaz (Şeyh Edhem Efendi, Hüzzam Şarkı)66,67b,78b,119a,40
Bahar olsa çemenzar olsa (Fahri Kopuz, Hicaz Şarkı)119a
Baharın zamanı geldi (Dede Efendi, Hicaz Köçekçe)40,135a
Bahçemde açılmaz seni görmezse çiçekler (Münir Nurettin Selçuk, Nihavend Şarkı)81b,95b
Bahçenizde sümbül olsam sevdiğiniz bir gül olsam (Suphi Ziya Özbekkan, Kürdilihicazkar Şarkı)94b,114b,127a
Bah?eye bar diyemem ayvaya nar diyemem (T?rk?)134a
Bais figan-ü naleme aşk iptilasıdır (Hacı Arif Bey, Kürdilihicazkar Şarkı)62,119b,122a
Bakıp ahval-i perişanıma ar eyle gönül (Sadık Emre, Segah Şarkı)124a
Bakma sakın benden yana (Şakir Ağa, Acemaşiran Şarkı)42,68a,116a
Bakmıyor çeşm-i siyah feryade (Hacı Arif Bey, Nihavend Şarkı)47,79b,86b,104,119b,121a
Baktıkça hüsn ü anına hayran olur aşıkların (Suphi Ezgi, Hicaz Beste)21,125a
Bana hemdem eyleyen ey gam seni (Nikoğos Ağa, Hicazkar Şarkı)24a
Bana ne oldu değişti şimdi halim (Rahmi Bey, Bayati araban Şarkı)28b,87a,126b,129a
Bana seyran-ı cemalindir emel (Rahmi Bey, Bayati araban Şarkı)28b,129a
Bari felek ben yüzüne söyleyim (Nikoğos Ağa, Acem Kürdi Şarkı)24c,57a,80b
Be gemici gemici kullan d?meni (Rumeli T?rk?s?)41,72b
Beğendim seni efendim geçmem asla ben (Dede Efendi, Ferahnak Şarkı)25b,31,66,82b,128a
Bekasız hüsnün güvenme anına (Lemi Atlı, Beyati araban Şarkı)24c,87a
Bekledim fecre kadar (Rakım Elkutlu, Hicazkar Şarkı)49
Bekliyorum günlerdir gelmiyorsun a güzel (Refik Fersan, Uşşak Şarkı)114a
Ben buy-i vefa bekler iken suy-i çemenden (Hacı Arif Bey, Nihavend Şarkı)127b
Ben gibi sana aşık-ı üftade bulunmaz (Tab'i Mustafa Efendi, Hüseyni Yürük Semai)6,88a
Ben sana aşık değilim (Dede Efendi, Muhayyer Şarkı)108,121b
Ben sana gönül vereli bak ne hal oldum (Çorlu'lu, Hicazkar Şarkı)85b,105
Ben sana mecbur olmuşum gel yavrucağım (Dellalzade İsmail Efendi, Tahir Şarkı)20,39,64,71a
Ben seni sevdim seveli kaynayıp coştum (Dede Efendi, Bestenigar Şarkı)53b,82b,116a,116b,135a,55b
Ben sözüne bağlamam bel (Numan Ağa, Hicazkar Şarkı)72b,129b
Ben yürürem yane yane (Segah İlahi)79b,103
Beni bi-zar ederken serzenişler (Hacı Arif Bey, Suzinak Şarkı)91
Beni çün kendine ol serv-i revan bende bile (Ebubekir Ağa, Mahur Yürük Semai)92,94a,114b
Benim halim firakınla yamandır (Hacı Faik Bey, Hicaz Şarkı)78b
Benim sen nemsin ey dilber deli gönlüm seni ister (Ahmet Rasim Bey, Segah Şarkı)19,61,118a
Benim yarem gibi yare bulunmaz (Latif Ağa, Suzinak Şarkı)94b,113b
Benliyi aldım kaçaktan (Dede Efendi, Karcığar Köçekçe)38,61,88b,43
Bensiz ey gül gülşen-i alemde mey nuş eyleme (Bimen Şen, Segah Şarkı)61
Benzemez kimse sana tavrına hayran olayım (Fehmi Tokay, Uşşak Şarkı)88b
Beste-i zencir-i zülfündür gönül ey dil-rüba (Tanburi İsak, Gülizar Beste)27b,43,88a
Beyati Araban Peşrev (Gazi Giray Han)93
Beyati Mevlevi Ayini (Derviş Kuçek Mustafa Dede)39,63a
Beyati Saz Semai (Kanuni ?mer Efendi)87a
Bezm-i alemde meserret bana canan iledir (3.Selim, Zavil Beste)61
Bezm-i meyde mutrıba bir nağme-i dil cu kopar (Enfi Hasan Ağa, Segah Beste)52a
Bezm-i meyde sakiya devreylesin mül gül gibi (Seyyid Nuh, Şehnaz Beste)29c
Bi vefa bir çeşm-i bidat ne yaman aldattı beni (Dede Efendi, Gülizar Şarkı)24c,28b,30a,37,116b,125a,130a,134a,135a
Bileydi derd-i derunum o fitnecu dilber (Tanburi İsak, Gülizar Yürük Semai)27b,43,88a
Bilirim daha sen pek küçüceksin (Bimen Şen, Hüzzam Şarkı)91
Bilmedik yari ki bizden bu kadar gafil imiş (Tanburi Ali Efendi, Suzidil Beste)9
Bilmem ki nedendir bana sen hor bakıyorsun (Selanikli Ahmet Efendi, Rast Şarkı)89b
Bilmem ki safa neşe bu ömrün neresinde (Karcığar Şarkı)48
Bilmezdim özüm gamzene meftun imişim ben (Tanburi Ali Efendi, Nihavend Yürük Semai)9,54a,61,120a,133b
Bilmiyorum bana ne oldu (Şevki Bey, Hicaz Şarkı)58b
Bin can ile sevdim seni (Küçük Osman Bey, Rast Şarkı)40,52c,57b,67b,90b,128a
Bin cefa görsem ey sanem senden (Zekai Dede, Acemaşiran Beste)5,5,30a,36,44,57a,115a
Bin gül çıkarırdım sana kalbimdeki külden (Lemi Atlı, Nihavend Şarkı)71a,61
Bin zeban söylersin ol çeşm-i sühan-perdaz ile (Ziya Paşa, Nişaburek Şarkı)112
Bir afet-i meh peyker ile nüktelerim var (Ebubekir Ağa, Mahur Beste)25a,33,52c,92,94a,113b
Bir cefacu nazlı yare (İsmet Ağa, Bestenigar Şarkı)27a
Bir dame düşürdü ki beni baht-ı siyahım (Hacı Faik Bey, Rast Şarkı)57b,78b
Bir dilberdir beni yakan (Tanburi Mustafa Çavuş, Hüseyni Şarkı)101
Bir dilbere dil düştü ki mahbub-i dilimdir (Şakir Ağa, Ferahnak Yürük Semai)31,66,124b,130a
Bir dilber-i nadide bir kamet-i müstesna (Dede Efendi, Ferahfeza Ağır Semai)22,44,53a,69,80a,116b
Bir elif çekti yine sineme canan bu gece (Sadullah Ağa, Muhayyer Yürük Semai)25c,64
Bir esmere gönül verdim (Tanburi Mustafa Çavuş, Saba Şarkı)27a,30a,125b
Bir gamlı hazanın seherinde ısrara ne hacet yine bülbül (Suphi Ziya Özbekkan, Kürdilihicazkar Şarkı)18,63b,113a,118a,126a,127a,130b,134a
Bir gonca-i nevres fidan (Raif Korel, H?zzam K??ek?e)66
Bir gölge ol beni peşinden koştur (Lemi Atlı, Karcığar Şarkı)58b,70b,124b
Bir gören bir dem unutmaz sen gibi mehveşi (Ali İçinger, Eviç Şarkı)117b
Bir gün gelecek ben gibi naçar olacaksın (Bimen Şen, Hüseyni Şarkı)124a
Bir gün görmezsem seni Mecnun'a dönerdim (Lemi Atlı, Kürdilihicazkar Şarkı)56
Bir gün o güzel ruhumu şad edecek sandım (Musa Süreyya Bey, Nihavend Şarkı)23c,75b,86b,120b,132a
Bir günah ettimse cana suzinak oldum yeter (Selanikli Ahmet Efendi, Suzinak Şarkı)40,65a
Bir hadise var can ile canan arasında (Servet Yesari Bey, Hisar Buselik Şarkı)28c,29c,30c,40,72a,95b,127b
Bir halet ile süzdü yine çeşmini dildar (Hacı Arif Bey, Hicazkar Şarkı)59,62,76a
Bir hoş hıram taze civan aldı gönlümüz (Tanburi İsak, Gülizar Ağır Semai)43,88a
Bir kendi gibi zalimi sevmiş yanıyormuş (Lemi Atlı, Kürdilihicazkar Şarkı)123a
Bir kerre yüzün görmeyi dünyaya değişmem (İsmail Hakkı Bey, Nişaburek Beste)64,116a
Bir mehveşe bağlandı gönül hayli zamandır (Hacı Faik Bey, Dügah Şarkı)84b
Bir neşe umdu gönül serapa keder oldum (Nuri Halil Poyraz, Nihavend Şarkı)87b
Bir nev-civansın şuh-i cihansın (Rahmi Bey, Hisar Buselik Şarkı)8,29c,30c
Bir nigah et ne olur (Şekerci Cemil Bey, Hicaz Şarkı)47,102
Bir nigah ile beni ey dilrüba (Nikoğos Ağa, Suzidil Şarkı)17
Bir nigahın gönlümü etti esir-i aşkın ah (Tanburi Cemil Bey, Ferahnak Şarkı)130a
Bir sebeple gücenmişsin sen bana (Kazasker Mustafa İzzet Efendi, Eviç Şarkı)65b,105
Bir sihr-i tarab nağme-i sazındaki tesir (Rahmi Bey, Suzinak Şarkı)25a,40,65a
Bir vefasız yare düştüm hiç beni yad etmiyor (Selanikli Ahmet Efendi, Acem Kürdi Şarkı)80b,106,115b
Bir verd-i rana ettim temaşa (Dede Efendi, Ferahfeza Şarkı)32,80a,96b
Bir yar sevdim Kuşadalı (K.H. Yaşar, Hicazkar Şarkı)88b,49,72b
Bir yareli kuş çırpınıyor (Kanuni Hacı Arif Bey, Karcığar Şarkı)48,58b,79b
Birlikte bir akşam yine meynuş edelim gel (Suphi Ezgi, Kürdilihicazkar Şarkı)21,26b,105,118b,126a
Biya ki kadd-i tü der bağ-ı can nihal-i menest (İlya Efendi, Sazkar Yürük Semai)41,68b
Biz alude-i sagar-ı badeyiz (Hafız Post, Rast Yürük Semai)2,29a,79a,119a
Boş değildir sevdiğim naz ettiğim (Halit Bey, Uşşak Şarkı)114b,62,94b
Bu bi-vefalığı senden ümid etmezdim gerçekten (Hafız Balıkçı Mehmet Efendi, Hicazkar Şarkı)52a
Bu gece ben yine bülbülleri hamuş ettim (Dede Efendi, Ferahfeza Yürük Semai)36,50d,53a,69,80a,116b,134b
Bu gece çamlarda kalsak ne olur (Artaki Candan, Karcığar Şarkı)48
Bu gülzarın yine bir nev baharı (Santuri Ethem Bey, Sultaniyegah Şarkı)49
Bu imtidad-ı cevre ki bahtın şitabı var (Lemi Atlı, Uşşak Şarkı)55a
Bu şeb reca-yı dil ol dil-rübaya söylendi (Rifat Bey, Kürdilihicazkar Şarkı)74b,132b
Bu yıl da böyle geçti (Münir Nurettin Selçuk, Kürdilihicazkar Şarkı)120a
Bu zevk u safa sahn-ı çemenzare de kalmaz (Lemi Atlı, Rast Şarkı)79a,128a
Bulunmaz nev civansın hemdem-i ağyarsın hayfa (Küçük Mehmet Ağa, Zavil Ağır Semai)12,44,61,74a,82a
Buselik Kar-Sur-i şahi eyledi alemi tay (Dede Efendi)32,96b
Bülbül asa ruz ü şeb karım neva (Dede Efendi, Eviç Şarkı)32,96b,109
Bülbül gibi pür oldu cihan nağmelerimden (Zekai Dede, Hicazkar Yürük Semai)5,5,76a,85b,90b,115a,123b
Bülbül olsam (Dede Efendi, Karcığar Köçekçe)97,38,114a
Bülbül Uşşakı (Neva Son Peşrev)63a
Bülbül yetişir bağrımı hun etti figanın (Hacı Arif Bey, Segah Şarkı)13,23b,52c
Bülbül-i dil ey gül-i rana senindir sen benim (Hacı Sadullah Ağa, Beyati Araban Beste)11,52b,93,100,126b,129a,130a
Bülbül-i hoş-neva (Dede Efendi, Ferahfeza Şarkı)60
B?lb?ller ?t?yor seher vaktidir (Mahur Serhat T?rk?s?)73
Bülbülüm bir güle kim şevkimi efzun eyler (Dellalzade İsmail Efendi, Yegah Yürük Semai)62
Came-i sürh ile sanma lal-gün gelin (Enfi Hasan Ağa, Nişaburek Ağır Semai)34,112,116a
Can hasta gözüm yaşlı gönül zar ü perişan (Ahmet Rasim Bey, Hicaz Şarkı)19
Cana firak-ı aşkınla suzinakinem (Dede Efendi, Suzinak Yürük Semai)32,96c,109,121a
Cana rakibi handan edersin (Giriftzen Asım Bey, Uşşak Şarkı)55b,85b,106
Cana sana aşık nice bir münhasır olsun (Kanuni Ahmet Bey, Bestenigar Şarkı)131a
Canım tezdir sabredemem (Tanburi Mustafa Çavuş, Uşşak Şarkı)24b,30c
Canım yerine geldi ki cananımı gördüm (Ebubekir Ağa, Hüseyni Beste)24b,28b
Can-? dilimiz lutf u keremkar ile ma'mur (Dede Efendi, Sultaniyegah Beste)42,68a
Cefası aşıka yarin vefa değil de nedir (Dellalzade İsmail Efendi, Buselik Yürük Semai)52a
Cemalin şem'ine pervane gönlüm (Zekai Dede, Hüseyni aşiran Şarkı)5,5
Ceyhun arayan dide-i giryanımı görsün (Tanburi Ali Efendi, Suzidil Yürük Semai)51d,123b
Cihan neyl-ü nehar ağlar benim’çün (Lavtacı Hristo, Şevkefza Şarkı)50d
Çeçen Kızı (Tanburi Cemil Bey, Hüseyni Saz eseri)62,74b
Çektim elimi gayri bu dünya hevesinden (Tatyos Efendi, Hüseyni Şarkı)88a
Çepçevre bahar içinde bir yer gördük (Münir Nurettin Selçuk, Muhayyer Şarkı)124b
Çeşmanı o mehveşin eladır (Lemi Atlı, Karcığar Şarkı)48,58b
Çeşm-i meygunun ki bezm-i meyde canan döndürür (Zaharya, Segah Beste)23b, 51c
Çıkalım sayd-ı şikare (Tanburi Mustafa Çavuş, Beyati Şarkı)1
Çıkayım gideyim Urumeli'ne (Hüseyni Rumeli Türküsü)88b
Çıkmaz derun-i dilden efendim muhabbetin (Tab'i Mustafa Efendi, Beyati Ağır Semai)6,28c,35,100,126b
Çırpınırdı Karadeniz (Üzeyir Hacıbeyov, Segah Şarkı)70b,71b,73,77b
?in-i giysusuna zincir-i tesels?l dediler (3.Selim, Suzidilara Beste)6,23a,36,52b,82a,100,130b
Çok sürmedi geçti tarab-ı şevk-i baharım (Hafız Hüsnü Efendi, Bestenigar Şarkı)82b
Çok zamandır gelmez oldun nev-civanım yanıma (Santuri Ethem Bey, Karcığar Şarkı)58b
Çoktur gönülde dağ-ı melalim (Dede Efendi, Hicaz Şarkı)53b,116b
Çözülme zülfüne ey dilrüba dil bağlayanlardan (Hacı Arif Bey, Nihavend Şarkı)25a,25b,38,50a,51b,75a,87b,131a
Dağlar dağlar viran dağlar (Hicaz Rumeli Türküsü)41
Dağlar dayanmaz eninine dil-i mahzunumun (Şevki Bey, Uşşak Şarkı)16,90a,115a
Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni (Kutbi Dede, Hicaz İlahi)76b,102
Dedim ey gönül sultanı aman ey canımın canı (Dellalzade İsmail Efendi, Suzinak Şarkı)88b,20,25a,36
Değildi böyle evvel tarz-ü tavrın bi-karar oldu (Mahmud Celaleddin Paşa, Hüzzam Şarkı)2,10,104
Dehr olmada bu sur ile ma'mur-ı meserret (Dede Efendi, Buselik Yürük Semai)27a,42,67a
Demedim hiç ona kimsin sen nesin söyle adın (Rakım Elkutlu, Kürdilihicazkar Şarkı)122a
Dem-i visal o şuha itabı n’eylersin (Kara İsmail Ağa, Şehnaz Yürük Semai)29c
Denizin dalgasını bekliyorum dinliyorum (Şemseddin Ziya Bey, Şehnaz Şarkı)59,120b
Derdimi arz etmeğe ol şaha bir bulmadım (Enderuni Ali Bey, Hicaz Şarkı)28c,72b
Didem yüzüne nazır nazır yüzüne didem (Yahya Nazim Efendi, Şehnaz Ağır Semai)29c
Dil benim terk-i sebata her zaman amadedir (Leyla Saz, Sultaniyegah Şarkı)14
Dil bir güzele meyletti hele (Dede Efendi, Rast Şarkı)32,53b,96c,109,122b
Dil harab-ı aşkınım sensin sebep berbadıma (Tanburi Ali Efendi, Segah Şarkı)2,9
Dil hun olurum yad-ı cemalinle senin ben (Bimen Şen, Hüzzam Şarkı)67b,71b,76b,104
Dil seni sevmeyeni sevmede lezzet mi olur (Civan Ağa, Nihavend Şarkı)26b,47,55a,65a,95a,123a
Dil verdiğin ol çeşm-i siyeh-meste işittim (Zekai Dede, Hüzzam Yürük Semai)5,68b,117b,120b,132a
Dil yaresini andıracak yare bulunmaz (Şevki Bey, Hicaz Şarkı)47,132a,133a
Dilbesteye lutf-u keremin mahzar eyle (Kömürcüzade Mehmet Efendi, Şevkefza Ağır Semai)24c,107
Dilerim zülfüne ber-dar olayım (Hacı Arif Bey, Hicazkar Şarkı)25b
Diller nice bir çarh-ı zenahdanına düşsün (Hacı Sadullah Ağa, Beyati Araban Yürük Semai)93
Dinle sözümü sana direm özge edadır (Segah İlahi)32,66
Dinlendi başım dün gece bir parça dizinde (Lemi Atlı, Nihavend Şarkı)54a
Diyemem sine-i berrakı semender gibidir (Dede Efendi, Neveser Beste)26a
Doldur getir ey saki-i gül çehre piyale (Kazasker Mustafa İzzet Efendi, Segah Şarkı)23b,50a,120b
Dök zülfünü meydana gel (Tanburi Mustafa Çavuş, Hisar Buselik Şarkı)4,29c,34,54a,57b,73,79b,95b,100,125b,130b
Dökülmüş zanbak gibi (Suphi Ziya Özbekkan, Uşşak Şarkı)1,118b
Dönsek mi bu aşkın şafağından gitsek mi ekalim-i leyale (Suphi Ziya Özbekkan, Müstear Şarkı)129b
Dönülmez akşamın ufkundayız (Münir Nurettin Selçuk, Segah Şarkı)81b,118a,134a
Dumanlı başları göklere ermiş (Münir Nurettin Selçuk, Hüseyni Şarkı)81b
Dü çeşmimden gitmez aşkın hayali (Tanburi Mustafa Çavuş, Hisar Buselik Şarkı)4,29c,30c,34,95b,127b,130b,131b
Dügah Kar-Pek sevdim efendim seni gayetle beğendim (Hacı Faik Bey)7,36,50b,51c,78a,120a
Dün gece saz meclisine neden geç geldin (Muhlis Sabahattin Ezgi, Nihavend Şarkı)87b
Dün gece sende ben derd-i mende (Şakir Ağa, Buselik Şarkı)17,40,50b,51d,72a,83b,114a
D?n gece ye's ile kendimden ge?tim (Suphi Ziya ?zbekkan, Hicaz Divan)18,76b,102,114a,130b
Düşer mi şanına ey şeh-i huban (Hacı Arif Bey, Kürdilihicazkar Şarkı)51a,62,65b,72b,113a
Düşmesin miskin gönüller zülf-i anber-bulere (Zaharya, Hicaz Hümayun Beste)11
Düştüm düşeli aşk oduna ruz-i ezelden (Hacı Sadullah Ağa, Arazbar Buselik Ağır Semai)72a,40
Düştün elem-i aşka gönül dağları aştın (Lavtacı Hristo, Isfahan Şarkı)2
Düştün yine bir şuh-i sitemkare gönül vay (Latif Ağa, Mahur Şarkı)12,26a,121a,129a
Edalı bir yosma kararım aldı (Ali Rıfat Çağatay, Hüseyni Şarkı)121b
Edemem kimseye halim hikayet (Hacı Arif Bey, Suzinak Şarkı)88b
Efem şimdi eller sözüne kandı (Lavtacı Hristo, Tahir Şarkı)117b
Efsun okur uşşakına ol gamze-i cadu (Şakir Ağa, Evcara Şarkı)97
Ehl-i aşkın neşvegahı (Tatyos Efendi, Kürdilihicazkar Şarkı)46
El benim çün seni sarmış biliyor (Dede Efendi, Ferahfeza Şarkı)32,60,80a,96b
Elimde iken senin gül-pembe destin (Lavtacı Hristo, Karcığar Şarkı)58b,99
Elmas senin yüzün gören (Tanburi Mustafa Çavuş, Rast Şarkı)27b,30b,70b,114b,125b,128a,133a
Emel-i meyl-i vefa sende de var bende de var (Şevki Bey, Bayati Şarkı)38,126b
Erdi bahar sardı yine neş'e cihanı (Münir Nurettin Selçuk, Rast Şarkı)83b,118a
Ermesin el o şehin şevket-i valalarına (III.Selim, Şevkefza Beste)24c,107
Esir ettin beni ey dil-pesendim (Rahmi Bey, Mahur Şarkı)82b
Esir-i zülfünüm ey yüzü mahım (Şevki Bey, Uşşak Şarkı)16,38,45,114a,126b
Eski hali hiç göremem (Şakir Ağa, Suzinak Şarkı)88b
Esti nesim-i nev-bahar açıldı güller subh-dem (Hacı Arif Bey, Rast Şarkı)90b
Etdi o güzel ahde vefa müjdeler olsun (Ebubekir Ağa, Segah Yürük Semai)33,50a,61,79a,103,119a,124a
Etme bihude figan vazgeç gönül (Rahmi Bey, Isfahan Şarkı)117a,129b
Etmedin asla terahhum pek çok üzdün canımı (Leyla Saz, Mahur Şarkı)14,92,94a,114b
Evcara Peşrev (Dilhayat Kalfa)35
Evcara Saz Semai (Dilhayat Kalfa)35,62,97,100,131a
Eviç Kar-İmruz hevay-ı bagest (Abdülali Efendi)97
Evvel benim nazlı yarim (Şakir Ağa, Müstear Şarkı)17,79a,103,124a,129b
Ey bad-ı saba yar ile vuslat ne zamandır (Suphi Ziya Özbekkan, Saba Yürük Semai)18,120a
Ey benim bahtı yarim Gönlümün tahtı yarim (Muhlis Sabahattin Ezgi, Kürdilihicazkar Şarkı)91
Ey büt-i nev eda (Dede Efendi, Hicaz Şarkı)22,32,50c,54a,59,77b,80b,96b,109,135a
Ey çerh-i sitemger dil-i nalane dokunma (Medeni Aziz Efendi, Hicaz Şarkı)21,87b,117a
Ey çeşm-i ahu hicr ile tenhalara saldın beni (Dede Efendi, Hicaz Beste)28a,53a,89b,118b,122b
Ey çeşm-i ahu mehlika cürmüm nedir söyle bana (Nikoğos Ağa, Acemaşiran Şarkı)1,116a
Ey dil heves-i vuslat-ı canan sana düşmez (Küçük Mehmet Ağa, Suzinak Yürük Semai)79a,103,127a
Ey gonca açıl zevkini sür fasl-ı baharın (Şemseddin Ziya Bey, Suzidil Şarkı)65a
Ey gonca dehen har-ı elem canıma geçti (Dede Efendi, Mahur Beste)25a,37,65a,82b,134b,135a
Ey gonca-i nazik tenim sensin benim şuh-i şenim (III.Selim, Muhayyer Sünbüle Şarkı)6,24b,29b,39,50d,63b,134a
Ey g?z? ahu bana bilmem ni?in biganesi (Eyyubi Mehmet Bey, Mahur Beste)77a
Ey gül ne aceb silsile-i müşk-i terin var (Yusuf Ziya Paşa, Nişaburek Yürük Semai)57b
Ey gül-i bağ-ı eda (Dede Efendi, Hüzzam Şarkı)22,104,115b,116a,135a
Ey hüma-yı padişahi ber ser-i bala-yi tü (Dede Efendi, Hisar Buselik Ağır Semai)70a
Ey hüsn-i cemal aleme sen darb-ı meselsin (Ahmet Irsoy, Hüzzam Şarkı)66,2
Ey kaş-ı keman tir-i müjen canıma geçti (Dede Efendi, Ferahfeza Beste)50d,53a,69,80a,116b
Ey lebleri gonca yüzü gül serv-i bülendim (Dede Efendi, Acemaşiran Ağır Semai)30a,57a
Ey mehlika ey gül beden (İsmail Hakkı Bey, Hicaz Şarkı)40
Ey mutrıb-i zevk aşina (Rahmi Bey, Nihavend Şarkı)8,63b,75b,122a,123a,134a
Ey nihal-i emelimde (Udi Arşak, Nihavend Şarkı)47
Ey nihal-i işve bir nevres-fidanımsın benim (Vardakosta Ahmed Ağa, Muhayyer Sünbüle Şarkı)24b,29b
Ey sabah-ı hüsn-ü anın afitab-ı enveri (Leyla Saz, Hüzzam Şarkı)14,46,86a,129a
Ey sefayı arızından çeşme-i hurşid-i ab (Tanburi İshak, Şedd-i araban Beste)23c,43,51b,87a
Ey serv-i gülar-ı vefa (III.Selim, Şevkefza Şarkı)50d,107
Ey şah-i melek-hu kadd-i bala-yı ferahnak (Şakir Ağa, Ferahnak Şarkı)90a
Ey şuh seninle gizlice mehtaba çıksak gizlice (Haşim Bey, Müstear Şarkı)19
Ey şuh-i cefa-pişe bırak vaz-ı cefayı (Hacı Arif Bey, Uşşak Şarkı)13,90a,115a
Ey şuh-i sertab ey dürr-i nayab (Lemi Atlı, Kürdilihicazkar Şarkı)1,123a
Ey verd-i rana şuh-i melekveş (Dede Efendi, Şehnaz Şarkı)123b
Eyle kerem uşşakına ağlatma aman (Numan Ağa, Hisar Buselik Şarkı)72a
Ferahfeza Kar-Kasr-ı cennet havz-ı kevser ab-ı hay (Dede Efendi)60
Ferahfeza Kar-Kasr-ı cennet havz-ı Kevser ab-ı hay(Dede Efendi)60
Ferahfeza Mevlevi Ayini (Dede Efendi, Ferahfeza Ayin-i Şerif)60,89a
Ferahfeza Peşrev (Tanburi Cemil Bey)80a
Ferahfeza Peşrev (Zeki Mehmet Ağa)50d,53a,69
Ferahfeza Saz Semai (Şerif Muhittin Targan)62
Ferahfeza Saz Semai (Şerif Muhittin Targan)118b
Ferahfeza Saz Semai (Tanburi B?y?k Osman Bey)117b
Ferahfeza Saz Semai (Tanburi Cemil Bey)54a,72a,80a
Ferahnak Peşrev (Zeki Mehmet Ağa)81a,90a
Feryad ediyor bir gül için bülbül-i şeyda (Suphi Ziya Özbekkan, Hüseyni Şarkı)18,70b,85b,101,124a,132b
Feryad ile yad eyler iken ben seni her bar (İsmail Hakkı Bey, Nihavend Yürük Semai)71a,87b
Feryad ki feryadıma imdad edecek yok (Tanburi Cemil Bey, Şehnaz Şarkı)120b
Feryad ki feryadımı guş etmez ol simin beden (Zekai Dede, Şehnaz Buselik Beste)124a
Fesleğen ektim gül bitti (Tanburi Mustafa Çavuş, Isfahan Şarkı)2
Fırsat bulsam yare varsam (Tanburi Mustafa Çavuş, Şehnaz Şarkı)4,44,95a
Firakınla zalim harab oldu can (Şevki Bey, Hicaz Şarkı)16
Firkat-i canan ile nalan mı oldun ey gönül (Civan Ağa, Hüseyni Şarkı)58a,88a,132b
Firkat-i yar beni yaktı (İsmail Hakkı Bey, Acem Kürdi Ağır Semai)62
gizlemiş mahmur gözüne (Mahmud Celaleddin Paşa, Rast Şarkı)10,57b,90b,115a,128a
Gam-zedeyim deva bulmam (Tatyos Efendi, Uşşak Şarkı)77b
Geçip de karşıma gözlerin süzme (Ahmed Ağa, Şevkefza Şarkı)50d
Geçti bahar hazan erdi bu yerde (Fehmi Tokay, Buselik Şarkı)95b
Geçti o gamlı eyyam-ı serma (Rahmi Bey, Tahir Buselik Şarkı)2,42,67a
Geçti zahm-ı tir-i hicrin ta dil-i naşadıma (Hacı Arif Bey, Kürdilihicazkar Şarkı)13,75a,119b,122a
Gel bir daha gül ruyini aç handeni göster (Selanikli Ahmet Efendi, Mahur Şarkı)86a
Gel derim gelmez yanıma (Dede Efendi, Karcığar Köçekçe)97,38
Gel ey güzeller serveri (Dede Efendi, Evcara Şarkı)32,96b,109
Gel ey saba o gül-i hoş-nümayı söyleşelim (Kassamzade Mehmet Efendi, Nişaburek Yürük Semai)70a,112,116a
Gel seninle yarın ey serv-i revan (Hacı Sadullah Ağa, Hicazkar Şarkı)80b,86b,59
Gel seninle yeni bir aşka giriftar olalım (Ahmet Rasim Bey, Suzinak Şarkı)19,26a,62
Gel şu tayyare ile haki kederden kaçalım (Bimen Şen, Sultaniyegah Şarkı)49
Gelince bezme mestane (Kırım'lı Neşet Molla, Hüzzam Şarkı)118a,66,78b
Gelince hatt-ı muanber o meh cemalimize (Küçük Mehmet Ağa, Evcara Beste)12,35,99,131a,132b
Gelmedin bir kerreden ma'da neden (Fehmi Tokay, Uşşak Şarkı)1
Gelmiş değildir böyle peri (Şakir Ağa, Saba Şarkı)27a
Gelse o şuh meclise naz ü tegafül eylese (Hafız Post, Rast Yürük Semai)33,44,51a,54b,82a
Gerdaniye Köçekçe Takımı 83a
Gerdaniye Saz Semai (Suphi Ezgi)21
Gezdim yürüdüm dün gece hicranımı yendim (Lemi Atlı, Muhayyer Şarkı)117b
Gidelim Göksu'ya bir alem-i ab eyleyelim (Lavtacı Hristo, Kürdilihicazkar Şarkı)51a,62,65b,72b,113a
Gidem dedim aman yarenlerim darıldı (Rumeli Türküsü)71b,77b,116a,122a
Gidiyorum göz yaşımı dökerim (Nikoğos Ağa, Bayati araban Şarkı)28b,34
Girdi gönül aşk yoluna (Dede Efendi, Karcığar Şarkı)32,96c,109
Gitti de gelmeyiverdi gözlerim yollarda kaldı (Dede Efendi, Uşşak Şarkı)37,130a,135a
Gönlüm heves-i zülf-ü siyehkare düşürdüm (Zekai Dede, Hisar Buselik Yürük Semai)131b
Gönlüm sevdi şimdi bir yar (Lemi Atlı, Sultaniyegah Şarkı)49
Gönlüm yine bir ateş-i hicrana dolaştı (Şeyh Edhem Efendi, Nihavend Şarkı)75b,121a
Gönlümle oturdum hüzünlendim o yerde (Şekip Memduh Bey, Nihavend Şarkı)95a
Gönlümü bir tıfl-ı dilbaz eyledi kendine hem raz (Tahir Ağa, Hicazkar Şarkı)23a,51a,76a,91,126a
Gönlümü duçar eden o hale hep kara gözlü kara bahtımdır sebep (Şevki Bey, Hicazkar Şarkı)45,76a,80b
Gönlümün ezharı içinde gül gibi dildarı var (Fehmi Tokay, Rast Şarkı)89b
Gönül adlı bülbülüm var (Dellalzade İsmail Efendi, Mahur Şarkı)36,70b,127b
Gönül beni usandırdı(Selanikli Ahmet Efendi Karcığar Şarkı)74b
Gönül durmaz su gibi çağlar (Dede Efendi, Şehnaz Şarkı)59,76b,102,119a,120b,123b,135a
Gönül düşüp ham-ı geysu-yi yare kalmıştır (Yahya Nazim Efendi, Muhayyer Beste)25c,64
Gönül harareti sönmez şarab-ı kevserle (Şükrü Şenozan, Buselik Şarkı)83b
Gönül ki aşk ile pür-sinede hazine bulur (Dellalzade İsmail Efendi, Yegah Beste)62
Gönül ne için ateşlere yansın (Faize Ergin, Nikriz Şarkı)74a
Gönül verdim bir civane (III.Selim, Hüzzam Şarkı)6,52b,104,121a
Gönüller uğrusu bir yar-i bi-amanım var (İsmail Ağa, Hüseyni Yürük Semai)28b,34
Gör halimi cana bana çeşmin neler etti (Hacı Faik Bey, Hüzzam Şarkı)7,75b,78b,113a,129a
Gördüm bugün canan-ı dil (Dede Efendi, Mahur Şarkı)32,77a,96b,109
G?ren f?tade olur h?sn-i bi bahanesime (Dede Efendi, H?zzam Beste)113a
Görmek ister daima her yerde çeşmanım seni (Garbis Efendi, Nişaburek Şarkı)64
Görmek ister gözlerim her dem seni (Tanburi Cemil Bey, Hüseyni Şarkı)86b
Görsem seni doyunca (Dede Efendi, Rast Şarkı)40,50b,53b,67b,89b,115b,122b,135a
Görülmemiş böyle güzel devr-i Yusuf'tan beri (İsmail Hakkı Bey, Şedd-i araban Şarkı)108,121b
Görünce ben seni ey mah (Selanikli Ahmet Efendi, Karcığar Şarkı)48,108,121b
Gösterip ağyare lutfun bizlere biganesin (Hacı Arif Bey, Mahur Şarkı)86a,119b,127b
Gözden cemali çün ırak oldu (Rifat Bey, Muhayyer Şarkı)28,74b,99
Gözüm hasretle giryandır (Tatyos Efendi, Hüzzam Şarkı)127a
Gözümde işvenümadır hayal-i bibedeli (Ahmet Rasim Bey, Bayati araban Şarkı)19,30a,108,121b
Gözümden ey peri-ruyim (Rifat Bey, Rast Şarkı)70b,119a
Gözümden gitmiyor bir dem hayali (Hacı Arif Bey, Suzinak Şarkı)26a
Gözümden gönlümden hayalin gitmez (Dede Efendi, Şedd-i araban Şarkı)108,121b
Gurub etdi güneş dünya karardı (Hacı Arif Bey, Kürdilihicazkar Şarkı)1,13,38,75b,119b,126a
Gücendi biraz sözlerime münfail oldu (Suphi Ziya Özbekkan,Uşşak Şarkı)18,77b,88b
Gül hazin sünbül perişan bağ-ı zarın şevki yok (Rahmi Bey, Bayati Şarkı)8,87a
Gül yüzlülerin şevkine gel nuş edelim mey (Tab'i Mustafa Efendi, Bayati Yürük Semai)28c,35,126b
Gül yüzünde göreli zülf ü seman-say gönül (Münir Nurettin Selçuk, Rast Şarkı)54b
Güldü açıldı yine gül yüzlü yar (Hacı Arif Bey, Hicazkar Şarkı)23a,24a,41,72b,80b,117a
Gülizar Peşrevi (Gazi Giray Han, Gülizar Peşrev)88a
Gülle hem bezm-i visaliz gerçi har olsak da biz (Fehmi Tokay, Tahir Buselik Şarkı)2,42,67a
Güller açmış bülbül olmuş bi karar (Santuri Ethem Bey, Sultaniyegah Şarkı)49
Güller kızarır şerm ile ol gonca gülünce (İbrahim Ağa, Hicaz Ağır Semai)28a
Gülsen açılsan çemen gül şenlenir (Civan Ağa, Kürdilihicazkar Şarkı)56,113b,24a
Gülsitan-ı nakş-ı hüsnünden baharistan yazar (Zaharya, Saba Beste)11
Gülşende yine ah ü enin eyledi bülbül (İsmail Hakkı Bey, Rast Yürük Semai)76a
Gülşen-i ezhar açtı her yana (Basmacı Abdi Efendi, Mahur Şarkı)12,48,86a,1
Gülşen-i hüsnüne kimler varıyor (Rifat Bey, Hicaz Şarkı)76b,87b,102
Gülzara nazar kıldım virane visal olmuş (Şevki Bey, Uşşak Şarkı)16,38,45,77b,126b
Gün doğmayacak belli bu aşkın gecesinden (Musa Süreyya Bey, Kürdilihicazkar Şarkı)63b
Gün kavuştu su karardı beni üzme güzelim (Udi Nevres Bey, Muhayyer Şarkı)124b
Günc-i gamda ruz-i şeb dil bihuzur (Dellalzade İsmail Efendi, Ferahnak Şarkı)20,25b,31
Güvenme hüsnüne bu çağın geçer (Şemseddin Ziya Bey, Kürdilihicazkar Şarkı)23c,117a
Güzel gel aklımı aldın (Hicaz Köçekçe)24b,50c
Güzel gün görmedi avare gönlüm (Hacı Arif Bey, Hicaz Şarkı)76b
Hab-ı gah-ı yare girdim arz için ahvalimi (Giriftzen Asım Bey, Rast Şarkı)55a
Habide olan tali-i na sazım uyandı (Udi Sami Bey, Sultaniyegah Şarkı)49
Hala kanayan kalbimi aşk ateşi dağlar (Yorgo Bacanos, Mahur Şarkı)48
Hal-i dilimi şerh edemem kimseye eyvah (Şekerci Cemil Bey, Suzinak Şarkı)88b,94b,114b
Hal-i siyehi gerden-i nazik-terindedir (Sadullah Ağa, Muhayyer Ağır Semai)64
Hançer-i ebrusu saplandı dile (Asdik Ağa, Kürdilihicazkar Şarkı)23a,75b,88b,113a,113b
Harab-ı intizar oldum aman gel (Leyla Saz, Hüzzam Şarkı)14,115b
Hasret odu yaktı ciğerim ey ruh-i alim (Tanburi Ali Efendi, Hicaz Şarkı)9
Hasretle bu şeb gah uydum gah uyandım (Uşşak Müztezat)15,28a,30c,77b,84b,101,118b
Hastayım yalnızım seni yanımda sanıp da bahtiyar ölmek isterim (Lemi Atlı, Hicaz Şarkı)113a,132a
Hatırımdan çıkmaz asla ahd-ü peymanın senin (Hacı Arif Bey, Rast Şarkı)29a
Hayal-i yare değme girye dursun (Rifat Bey, Saba zemzeme Şarkı)30a,36,120a,121b
Hayat gençlik boyunca bir aşkın rüyasıdır (Münir Nurettin Selçuk, Sultaniyegah Şarkı)71b,123b
Hem sohbet-i dildar ile mesrur idik evvel (Itri, Pen?gah Beste)135b
Hemişe dilde sühan elde zakarımdır (Tab'i Mustafa Efendi, Sazkar Beste)6,41,44,68b
Her bir bakışında neş'e buldum (Tanburi Ali Efendi, Suzidil Şarkı)9
Her dilden ol meh çalmıyor (Şakir Ağa, Rast Şarkı)67b,133a
Her gece semada ararım seni (Bimen Şen, Kürdilihicazkar Şarkı)46
Her gördüğü periye gönül müptela olur (Buhurizade Mustafa Itri, Buselik Beste)4,27a,42,67a,135b
Her tel saçı bir ter dudağın değdiği yerdir (Kaptanzade Ali Rıza Bey, Kürdilihicazkar Şarkı)46,122a
Her telden ol meh çalmıyor (Şakir Ağa, Rast Şarkı)40,90b
Her zahm-ı ciğer-suze devakar aranılmaz (Giriftzen Asım Bey, Hicaz Şarkı)102
Hıram et gülşene guş eyle ar'ardan müdarayı (Sadullah Ağa, Hicazkar Şarkı)24a
Hicaz Hümayun Peşrevi (Veli Dede, Hicaz Hümayun Peşrev)78b
Hicaz K??ek?eler66
Hicaz Mandıra (Lavtacı Andon Efendi)77b
Hicaz Mevlevi Ayini (K?nhi Abd?rrahim Efendi)111
Hicaz Peşrev (Salim Bey)47
Hicaz Peşrev (Veli Dede)57b
Hicaz Saz Semai (Refik Talat Alpman)120a
Hicaz Saz Semai (Yusuf Paşa)47
Hicaz Sirto (Sultan Abd?laziz)86a
Hicazkar Peşrev (Tanburi Büyük Osman Bey)49,80b
Hicazkar Peşrev 1.Hane 1 Teslim (Tanburi Cemil Bey)90b
Hicazkar Saz Semai (Kemal Niyazi Seyhun)49,61,76a,93
Hicazkar Sirto (Nuri Halil Poyraz)91
Hicranla geçen günleri hasretle anarken (Zeki Arif Ataergin, Hicaz Şarkı)119a
Hisar buselik Peşrev (Kemal Batanay)70a
Hoş yaratmış bari ezel (Nikoğos Ağa, Ferahnak Şarkı)128a,130a
Hüseyni Peşrev (Andon Efendi)28b
H?seyni Saz Semai (Tatyos Efendi)58a,88a,117a
Hüsn alemini tuttu senin şöhret-ü şanın (Hacı Arif Bey, Suzinak Şarkı)2
Hüsn-ü zatın gibi bir dilber-i simin endam (Kömürcüzade Mehmet Efendi, Şevkefza Beste)24c,107
Hüsnüne etvar-ı nazın şan senin (Lemi Atlı, Karcığar Şarkı)48,79b,114a
Hüsnüne mail gönlüm ezelden (Dede Efendi, Evcara Şarkı)32,62,96b,97,109
H?zzam Mevlevi Ayini (Dede Efendi)32,96a
Hüzzam Peşrev (Seyfettin Osmanoğlu)24a,65b,88b,113a,120b
Hüzzam Peşrev (Tanburi Büyük Osman Bey)32,46,83a
Hüzzam Saz Semai (Neyzen Yusuf Paşa)117b
H?zzam Saz Semai (Udi Nevres Bey)69,84a,88b,104,115b,118a
Hüzzam Saz Semai (Yusuf Paşa)46
İdini tebrik için ey gülizar (Lemi Atlı, Şedd-i araban Şarkı)108,121b
İftirakındır sebep bu nale vü-feryadıma (Hacı Arif Bey, Kürdilihicazkar Şarkı)23c,91,119b
İki gözüm sensiz (Kemal Emin Bara, Mahur Şarkı)48,61
İlkbahar olunca leylim şen olur dağlar (Gerdaniye Köçekçe)50c
İltimas etmeye yare varınız (Hacı Arif Bey, Muhayyer Şarkı)28,99,121a
İnan İnan ki ey güzel duyunca hoş kelamını (Selanikli Ahmet Efendi, Hüzzam Şarkı)46,113a
İndim yarin bahçesine gülden geçilmez (Dede Efendi, Hicaz Şarkı)47,55b,116a,102
İntizar-ı mekdeminle reh-güzarın gözlerim (İsmail Hakkı Bey, Acem Kürdi Beste)57a
İstedin de gönlümü verdim sana (Şekerci Cemil Bey, Bestenigar Şarkı)131a
İzmir'in içinde vurdular beni (Hicazkar Şarkı)41,72b
Kaçma mecburundan ey ahu-yi vahşi ülfet et (Haşim Bey, Bestenigar Şarkı)19,131a
Kalb-i sevdazedeler ah ile daim daim inler (Selanikli Ahmet Efendi, Kürdilihicazkar Şarkı)46
Kalbimde açılmış dağılan bir kuru güldün (İsak Varon, Eviç Şarkı)43
Kaldı yollarda bu şeb aşıkının dideleri (Hafız Yusuf Efendi, Kürdilihicazkar Şarkı)1,46,74b
Kamer-çehre peri-ru tende canım (Hacı Arif Bey, Hicaz Şarkı)72b
Kani yad-ı lebinle hun-i dil-nuş etdiğim demler (Tanburi Ali Efendi, Suzidil Ağır Semai)9,23b,51d,123b
Kanlar döküyor hicrin ile dide-i giryan (Hacı Arif Bey, Kürdilihicazkar Şarkı)13,24a,75a,85b,105,119b
Karcığar köçekçelerden seçmeler (Dede Efendi)125a
Karcığar Peşrev (Tatyos Efendi)48
Karcığar Saz Semai (Tatyos Efendi)48,93
Karşıdan yar güle güle (Dede Efendi, Bayati Şarkı)1,37,130a
Kendine niçin emsal ararsın (Medeni Aziz Efendi, Hicaz Şarkı)3,21,89b,106,114a
Kerem eyle mestane kıl bir nigah (Medeni Aziz Efendi, Hüzzam Şarkı)21,83a,84a,103,117b
Kırdın ümmidimi yıktın şu gönül lanesini (Fehmi Tokay, Segah Şarkı)61
Kırımdan gelirim adım Sinan'dır (Gerdaniye Türkü)73
Kırsa bin tel naz ile terki esaret eylemem (Bimen Şen, Hicazkar Şarkı)49
Kış geldi firak açmadadır sineme yare (Şevki Bey, Hicaz Şarkı)119a
Kim görmüştür güzellerin vefasın (Hicaz Rumeli Türküsü)58b,77b
Kim görse seni aşkınla hasr-ı emel eyler (Şemseddin Ziya Bey, Hicaz Şarkı)57b
Kimin meftunu oldun ey peri ruyim (Küçük Mehmet Ağa, Evcara Ağır Semai)99
Kimseler gelmez senin feryad-ı ateş-barına (Şevki Bey, Uşşak Şarkı)16
Kimseyi dil-teng-i azar etme sultanlık budur (Dellalzade İsmail Efendi, Mahur Buselik Beste)52a
Ko sinem ateşe yansın (Şemseddin Ziya Bey, Neva Şarkı)25c,81a,84b
Koklasam saçlarını bu gece ta fecre kadar (Artaki Candan, Nihavend Şarkı)47
Koparan sinemi ağyar elidir (Bimen Şen, Kürdilihicazkar Şarkı)122a
Köçekçeler (Karcığar)74b
Köşküm var deryaya karşı (Hüseyni Rumeli Türküsü)70b
Kul oldum bir cefakare (Zekai Dede, Şehnaz Buselik Yürük Semai)124a
Kurban olayım gamzene bir kez nazar eyle (Hacı Faik Bey, Hüzzam Şarkı)78a,118a,132a
Kurdu meclis aşıkan meyhanede (Hacı Arif Bey, Hicaz Şarkı)77b
Kuyinde figanımla acep gulgule yok mu (Artin Ağa, Rast Yürük Semai)115b,85a
Kuzucağım ne kaçarsın benden (Hacı Faik Bey, Suzinak Şarkı)78a
Küçüksu'da gördüm seni (Tanburi Mustafa Çavuş, Şehnaz Buselik Şarkı)4,34,54a,95b,125b,130b
Kürdilihicazkar Peşrev (Kemençeci Vasilaki)46,122a
Kürdilihicazkar Peşrev (Tanburi Cemil Bey)61,63b
Kürdilihicazkar Saz Semai (Reşat Aysu)80b
K?rdilihicazkar Saz Semai (Tatyos Efendi)46,56,75a,122a,134a
Küşade sinesi bilmem ki bir sehası mı var (Enfi Hasan Ağa, Nişaburek Beste)34,112
Küşade talihim hem bahtım uygun (Şevki Bey, Hüzzam Şarkı)46
Leyl olur ki hüzn içinde her nefes bir ah olur (Kaptanzade Ali Rıza Bey, Acem Kürdi Şarkı)62
Mah yüzüne aşıkanım (Dede Efendi, Hicaz Şarkı)22,32,53b,77b,96b,116b,134b,135a
Mahmur bakışı aşıka bin lutfa bedeldir (Şekerci Cemil Bey, Kürdilihicazkar Şarkı)1,23c,24a,26b,56,117a,132b
Mahrum-i şevkim ruhum pür ahzan (Rahmi Bey, Kürdilihicazkar Şarkı)8,27c,85b,105,118b
Mahur Kar - G?l-i bi-ruh-i yar (Abd?lkadir Meragi)73
Mahur Peşrev (Gazi Giray Han)73,92,94a,135a,33
Mahur Peşrev (Rauf Yekta Bey)25a
Mahur Peşrev (Tanburi Cemil Bey)48,65a,86a,113b
Mahur Saz Semai (Kemen?eci Nikolaki)48,94a,121a
Mahur Saz Semai (Refik Talat Alpman)92,94b,113b
Mahveder her neş'eyi üftadelik dildadelik (Neyzen Rıza Bey, Acem aşiran Şarkı)1,42,68a
Mani oluyor halimi takrire hicabım (Leyla Saz, Suzidil Şarkı)65b,59,90b,117a
Mecbur oldum ben bir güle (Haşim Bey, Bestenigar Şarkı)27a
Meclis-i meyde sakiya bana ne g?l ne lale ver (Kassamzade Mehmet Efendi, Nikriz Y?r?k Semai)29a
Meftun olalı sen şeh-i huban-ı cihane (Hacı Arif Bey, Hüzzam Şarkı)27c,118a,127a
Menekşe kokulu yarim (Hüseyni Türkü)65b
Meram-ı andeli bin vaslı güldür (Kemani Rıza Efendi, Şehnaz Şarkı)15,120b
Merhaba ey fahr-i alem merhaba (Hacı Faik Bey, Hüzzam İlahi)78b
Mersin Mersin güzel Mersin (Cevdet Çağla, Karcığar Şarkı)124b
Mest-i nazım kim büyüttü böyle bi-perva seni (Ziya Paşa, Nişaburek Şarkı)70a
Mestim bu gece sen de bana mest olarak gel (Lavtacı Onnik, Hicazkar Şarkı)49,62,86b,88b
Mevsimle geçen şimdiki aşklar da kısaldı (Suphi Ziya Özbekkan, Uşşak Şarkı)88b
Mey içerken düştü aksin camıma (Şevki Bey, Saba Şarkı)27a,45
Meyl eder bu hüsn ile kim görse ey gül-fem seni (Şakir Ağa, Ferahnak Beste)17,81a
Meyl edip ağyarı aldın yanına (Kemani Rıza Efendi, Hüzzam Şarkı)15,66,120b
Meyl edip bir gül-i zare (Ali Rıfat Çağatay, Nişaburek Şarkı)64,70a,112
Meyler süzülsün meydane gelsin (Hacı Arif Bey, Nihavend Şarkı)26b,51b,75a,85a,133b
Misalini ne zemin-ü zaman görmüştür (Dede Efendi, Sultaniyegah Beste)42,53b,68a,122b
Muhayyer Kürdi Peşrev (Asdik Ağa)90b
Muhayyer Kürdi Saz Semai (Sadi Işılay)87b,90b
Muhayyer Peşrev (Neyzen Salim Bey)25c
Muhayyer Peşrev (Tanburi Cemil Bey)64,95b
Muhayyer Son Yürük semai Bülbül aşkı (Muhayyer Son Peşrev)63a
Muntazam kameti bi-misli bedel (Ebubekir Ağa, Gerdaniye Yürük Semai)101,108,121b
Muntazır teşrifine hazır kayık (Hacı Arif Bey, Kürdilihicazkar Şarkı)23a,85b,132b
Muntazırdır sana uşşak gel güzelim (Dellalzade İsmail Efendi, Uşşak Şarkı)30c,90a,115a
Muntazırım teşrifine reftar ile revişine (Tanburi Mustafa Çavuş, Neva Şarkı)25c,81a,84b,101
Muy-i jülidem oluptur serde anka lanesi (Şakir Ağa, Rast Şarkı)17
Müheyya oldu meclis sakiya peymaneler dönsün (Rakım Elkutlu, Hüseyni Beste)70b,85b
Mümkün mü bulmak bu gönlüm seni (Hacı Faik Bey, Hüzzam Şarkı)67b,91,46,78b,124a,127a
Müştak-ı cemalin gece gündüz dil-i şeyda (Dede Efendi, Suzinak Beste)32,96c,109,121a
Nar-ı aşkınla senin ey nev-civan (Rifat Bey, Nihavend Şarkı)51b
Nasıl eda bilir ol dilber-i fedayı görün (Dede Efendi, Neveser Beste)26a
Naz etse nola cihane ol gül (Zekai Dede, Şehnaz Buselik Ağır Semai)124a
Nazlandı bülbül güller sarardı (Lemi Atlı, Kürdilihicazkar Şarkı)123a,134a
Nazlı güzel bebeciğim (Bimen Şen, Kürdilihicazkar Şarkı)123a
Nazlı nazlı sekip gider o güzel ceylan (Dede Efendi, Gülizar Şarkı)25c,39,50c,63b,122b
Ne bahtımdır ne yar-i bi-amandır (Şemseddin Ziya Bey, Hicaz Şarkı)72b
Ne heva-yı bağ sezed ne kenar-ı kişt mara (Dede Efendi, Acem aşiran Yürük Semai)57a
Ne semtten canım bu geliş (Kemani Rıza Efendi, Bayati Şarkı)15
Neden hiç durmadan sevmiş bu gönlüm durmadan yanmış (Suphi Ziya Özbekkan,Uşşak Şarkı)18,55a
Nedendir bu dil-i zarın figanı (Şevki Bey, Rast Şarkı)45,90b,115a,119a
Nedir a sevdiğim söyle bu halin (Lemi Atlı, Nihavend Şarkı)95a,120a
Nedir bu cevr ü tegafül zaman zaman güzelim (Hafız Yusuf Efendi, Suzinak Şarkı)91
Nedir bu haletin ey meh cemalin (Şevki Bey, Hüseyni Şarkı)16,31,45,51d,58a,86b
Nedir murad-ı dil kuy-i yarı biz biliriz (Hacı Sadullah Ağa,Şedd-i araban Ağır Yürük Semai)23c,51b
Nedir ol cünbüş-i nadide o can-suz nigah (Tab'i Mustafa Efendi, Dügah Ağır Semai)84b
Nerdesin nerde acep gamla bıraktın beni (Leyla Saz, Hicaz Şarkı)14,90b,115a
Nerelerde kaldın ey serv-i nazım (İsmail Hakkı Bey, Nihavend Şarkı)31,41,95b,121a
Nesin sen a güzel nesin huri mi ya melek misin (Dede Efendi, Suzinak Ağır Semai)79a,94b,103,113b,121a
Neş'eyab-ı lütfun olsun bu ser-i şuridemiz (Musul'lu Hafız Osman, Hüzzam Şarkı)68b,71b
Neşvesi hatıra geldi nigeh-i dilberinin (Tanburi Ali Efendi, Şevkefza Şarkı)50d,107
Nev hıramım sana meyleyledi can bir dil iki (Dilhayat Kalfa, Rast Beste)14,51a
Neva Kar - Gülbün-i iyş ü midemed saki-i gül-i zar kur (Buhurizade Mustafa Itri)3,4,34,84a,135b
Neva Saz Semai (Ziya Paşa)74b,84b,101,133b
Nevbahar-ı hüsnüne ermez hazan (Rahmi Bey, Şedd-i araban Şarkı)108,121b
Neveser Peşrev (Yusuf Paşa)26
Neyleyeyim nicedeyim olamam bir an (Suyolcu Salih Bey, Karcığar Şarkı)24c,58b,63b,71a,79b,108,121b,126b,134a
Neyleyim bi çare dil encam-ı kar (Hacı Faik Bey, Hüseyni Şarkı)7
Nice bir aşkınla feryad edeyim (Dede Efendi, Bayati Şarkı)58a
Nice bir bülbül-i nalan gibi feryad edeyim (İlya Efendi, Sazkar Ağır Semai)41,68b
Nice bir ey şah-ı cihan aşk ile nalan olayım (Hacı Sadullah Ağa, Arazbar Buselik Beste)11,40,51c,72a
Nice bir hasret ile ruz-u şeb efgan edeyim (Hafız Yusuf Efendi, Hüzzam Şarkı)133a
Nice bir hasret-i canane tahammül edeyim (Tanburi Ali Efendi, Hüseyni, Şarkı)51d
Niçin a sevdiğim niçin seni kırdım budur suçum (Nikoğos Ağa, Hicaz Şarkı)17,27b
Niçin bülbül figan eyler bahar eyyamıdır şimdi (Rifat Bey, Hicaz Şarkı)24b,50b,72b,131b
Niçin mahzun bakarsın sen bana öyle (Hacı Arif Bey, Muhayyer Şarkı)95b
Niçin terk eyleyip gittin a zalim (Hacı Arif Bey, Kürdilihicazkar Şarkı)38,126a
Nideyim sahn-ı çemen seyrini cananım yok (Hacı Sadullah Ağa, Hicaz Hümayun Yürük Semai)11,24b,28a,30b,35,44,52b,71b,76b,102,125a,130a
Nigah-ı mestine canlar dayanmaz (Hacı Arif Bey, Saba Şarkı)27a
Nihan ettim seni sinemde ey mehpare canımsın (Dede Efendi, Sultaniyegah Ağır Semai)42,53b,68a,122b
Nihani ol büt-i şirin-sühanle söyleşiriz (Dellalzade Karcığar Yürük Semai )93
Nihansın dideden ey mest-i nazım (Hacı Faik Bey, Rast Şarkı)7,78b
Nihavend Peşrev (Hüseyin Saadettin Arel)71a
Nihavend Peşrev (Tanburi Büyük Osman Bey)41,47,86b
Nihavend Saz Semai (Hasip Dede)54a,66,75a,85a
Nihavend Saz Semai (Mesud Cemil Bey)75b,89a,95a
Nihavend Saz Semai (Ömer Altuğ)58b,70b
Nihavend Saz Semai (Refik Fersan)61
Nihavend Saz Semai (Vecdi Seyhun)92,94b,114b
Nihavend Saz Semai (Yusuf Paşa)47
Nikriz Saz Semai (Refik Fersan)55b,74a
Nim nigahın katle ferman ibtisamın can alır (Basmacı Abdi Efendi, Hüzzam Şarkı)68b
Nimet-i vaslın için ey gonca leb (Haşim Bey, Bayati araban Şarkı)19,87a
Nişaburek Peşrev (Tanburi Büyük Osman Bey)112
Nişaburek Saz Semai (Seyyid Ahmed Ağa)70a,116a,112
Niyaz-ı nağme-i dil yare bi-zeban okunur (Çömlekçizade Recep, Buselik Ağır Semai)27a,42,67a
Nolsun bu kadar ah ü figan ah gönül (Enderuni Ali Bey, Hicaz Şarkı)30b,95a
O gül endam bir al şale bürünsün yürüsün (Hacı Sadullah Ağa, Tahir Buselik Şarkı)42,67a,98
O gülün geçti güzellik çağı (Rahmi Bey, Mahur Şarkı)41,70b
O güzel gözlerine hayran olayım (Dellalzade İsmail Efendi, Isfahan Yürük Semai)20,84b,117a,129b
O güzel gözlerle bakmasını bil (Lemi Atlı, Hüseyni Şarkı)86b
Ok gibi hublar beni yaydan yabana attılar (Dertli, Muhayyer Divan)134a,39,63b,84b,71a,108
Ol gonca dehen bir gül-i handan olacaktır (Şevki Bey, Muhayyer Şarkı)39,108,121b
Ol gülün gülzar-ı hüsn-ü bad-ı mihnet bulmasın (Zekai Dede, Bayati Beste)58a
Olduk yine bu şevk ile mesrur-u meserret (Dede Efendi, Buselik Beste)27a,42,67a
Olmada diller rubude gamze-i cadusuna (Abdülhalim Ağa, Hicaz Beste)28a
Olmadım ben destrest manendine (Dellalzade İsmail Efendi, Ferahnak Şarkı)20
Olmaz ilaç sine-i sad-pareme (Hacı Arif Bey, Segah Şarkı)2,13,55b
Olmuş nişan-ı tir-i muhabbet civan iken (3.Selim, Zavil Yürük Semai)61,74a,82a
Olsa alem reşk-i gülizar-ı irem (Hacı Faik Bey, Hüzzam Şarkı)7,23b,27c,78a,115b,117b
Ömrün şu biten neşvesi tam olsun erenler (Süleyman Erguner, Uşşak Şarkı)84b
Öyle bir afet-i yekta-yı emelsin meleğim (Aleko Bacanoz, Saba Şarkı)55b
Pabusuna ermek üzre ey yar (Hacı Arif Bey, Suzinak Şarkı)25a
Padişahım lutfedip mesrur-u şad eyle (Hacı Sadullah Ağa, Bayati araban Beste)93
Pek cefacusun sana yoktur bedel (Kemani Rıza Efendi, Hicaz Şarkı)15
Pek muzdaribim ey gül-i ter zahm-ı dilinden (Hasan Fehmi Mutel, Acem Kürdi Şarkı)62,106
Pembelikle imtizaç etmiş tenin (Lemi Atlı, Hicazkar Şarkı)51a
Pencere açıldı Bilal oğlan (Hicaz Rumeli Türküsü)55b,65b
Pençe-i gamdan azad kıl harab gönlümü abad kıl (Kemençeci Usta Yani, Acem aşiran Şarkı)42,68a
Pir olmada gerçi gönül amma civan ister (Tanburi İsak, Şedd-i araban Yürük Semai)23c,43,51b,87a
Piyale elde ne dem bezmime habib gelir (Dellalzade İsmail Efendi, Yegah Ağır Semai)62
Pür-hande çiçekler dereler şevk ile çağlar (Selanikli Ahmet Efendi, Acem Kürdi Şarkı)57a
Rast Kar-ı Muhteşem Ah ki küned kavm-i be-yakin (Abdülkadir Meragi)125b,33,73
Rast Kar-ı Müşterek-Aşk-ı tü nihal-i hayret amed (Dede Efendi)32,96c,109
Rast Kar-ı Natık-Rast getirip fend ile seyretti hümayı (Dede Efendi)2,26b,37,76a
Rast Kar-ı Nev-Gözümde daim hayal-i cana (Dede Efendi)22,37,55a,65a,85a,100,115b,134b
Rast Peşrev (Refik Fersan)54b,55a,85a
Rast Saz Semai (Benli Hasan Ağa)93
Reh-i aşkında edip kaddimi kütah gönül (Dede Efendi, Hüzzam Yürük Semai)24a,27c,84a,103,113a
Rencide sakın olma nigah eylediğimden (Dede Efendi, Nihavend-i Kebir Yürük Semai)123a
Ruhumda bu şeb hicr-i visalin yanıyorken (Bimen Şen, Hüzzam Şarkı)46,57b
Saba Peşrevi (Tanburi Büyük Osman Bey)70b
Saba tarf-ı vefadan peyam yok mu (Hafız Hüsnü Efendi, Mahur Şarkı)48,61,128a,131b
Sabah oldu uyansana (Rumeli T?rk?s?)105
Sabah olsun ben şu yerden gideyim (İbrahim Ağa, Mahur Şarkı)77a,82b,127b
Sabrımı gamzelerin sihr ile tarac edeli (Bimen Şen, Hüzzam Şarkı)46
Saçın bükümleri gönül bağıdır (Hafız Yusuf Efendi, Hüseyni Şarkı)66,117a
Saçlarına bağlanalı ey peri (Hacı Arif Bey, Nihavend Şarkı)8,25a,50a,85a,128b
Safvet-i aşkın bilip ey gültenim (Şevki Bey,Kürdilihicazkar Şarkı)118b
Sahilden uzaklaştık elin şimdi elimde (Münir Nurettin Selçuk, Hüzzam Şarkı)81b
Saki çekemem va'z-ı zarifaneyi boş ko (Küçük Mehmet Ağa, Evcara Yürük Semai)35,99,100,131a,132b
Sakiya sun bade-i lalin bana (Hacı Faik Bey, Hicazkar Şarkı)7
Sana dün bir tepeden baktım Aziz İstanbul (Münir Nurettin Selçuk, Hicaz Şarkı)81b,113a
Sana ey canımın canı efendim (Rahmi Bey, Kürdilihicazkar Şarkı)8,75b,118b
Sana gül gonca diyorlar bana şeyda bülbül (Nuri Halil Poyraz, Muhayyer Şarkı)95b
Sana layık mı ey gülten (Dede Efendi, Mahur Şarkı)41,70b,131b
Sarahaten acaba söylesem darılmaz mı? (Ali Rıfat Çağatay, Nihavend Şarkı)41,86b,95a,123a
Sarsam miyanını ey güliter yasemen gibi (Ebubekir Ağa, Mahur Ağır Semai)25a,77a,92,94a,113b
Sayd eyledi beni bir gözleri ahu (Hacı Arif Bey, Hicaz Şarkı)50b,71b
Sazkar Peşrev (Kantemiroğlu)6,41,68b
Sazkar Peşrev (Osman Bey)51c
Segah Mevlevi Ayini (Itrî, Segâh Mevlevî Ayini)110a
Segah Saz semai (Nayi Osman Dede)79a
Semalardan güneş hala inmiyor (Mısırlı İbrahim Efendi, Nihavend Şarkı)43,120a
dare bu demler güzerin var mı saba (Suphi Ziya Özbekkan, Saba Şarkı)18
Sen beni bir buseye ettin feda (Mahmud Celaleddin Paşa, Kürdilihicazkar Şarkı)10,27c,91
Sen bu yerden gideli ey saçı zer (Şevki Bey, Hicaz Şarkı)16,28c,40,47
Sen de acep ishaka eziyet mi çoğaldı (Hacı Arif Bey, Kürdilihicazkar Şarkı)13,23a,114b,119b,128b
Sen de mi hala esir-i zülf-i yar olmaktasın (Udi Hasan Bey, Isfahan Şarkı)84b,101,117a,129b
Sen sanki baharın gülüsün (Musa Süreyya Bey, Hüzzam Şarkı)75b,76b,86a,119a
Sen söyle ne oldun yine avare mi kaldın (Ahmet Rasim Bey, Hicaz Şarkı)19
Sen şarkı söylediğin zaman (Münir Nurettin Selçuk, Sultaniyegah Şarkı)71b,81b
Senden bilirim yok bana bir faide ey gül (Tanburi Ali Efendi, Hüseyni Şarkı)9
Senelerce aşkı anmış (Sabri Süha Ansen, Hicazkar Şarkı)49
Seni arzu eder bu didelerim (Lemi Atlı, Uşşak Şarkı)10
Seni candan severim (Mehmet Yürü, Hicazkar Şarkı)49
Seni hükm-i ezel aşub-i devran etmek istermiş (İsmail Hakkı Bey, Nihavend Ağır Semai)86b
Seni tenhada bir bulsam (İsmet Ağa, Nihavend Şarkı)85a,114a,128b
Senin aşkınla çak-i çah oldum (Basmacı Abdi Efendi, Rast Şarkı)12,29a
Seninle ey gül-i ahsen (Bimen Şen, Kürdilihicazkar Şarkı)46,122a,123b
Sensiz cihanda aşıka işret reva mıdır (Zekai Dede, Ferahnak Yürük Semai)5,5,81a,90a,124b
Ser-i zülf-ü anberinin yüzüne nikab edersin (Dede Efendi, Şevkefza Yürük Semai)24c,107
Serv-i nazı seyret çıkmış oyuna (Rahmi Bey, Mahur Şarkı)61,129a
Sevda-yı ruhun aşk eline son seferimdir (Hafız Yusuf Efendi, Hicaz Şarkı)76b,102
Sevdi gönlüm ey melek sima seni (Nikoğos Ağa, Acem Kürdi Şarkı)17,24c,80b,106,115b
Sevdiceğim aşıkını ağlatır (Dede Efendi, Muhayyer Şarkı)95b,134b
Sevdiğim cemalin çünkü göremem (Mahmud Celaleddin Paşa, Hüseyni Şarkı)10,66,85b,88a,117a
Sevdiğim gözlerinin billahi ben meftunuyum (Nasibin Mehmet Yürü, Kürdilihicazkar Şarkı)118b
Sevdim bir gonca-i rana (Dede Efendi, Eviç Şarkı)32,96b,109
Sevdim seni ey işve-baz (Tanburi Cemil Bey, Nihavend Şarkı)47,71a,79b,95a,104,127b
Sevdim yine bir nev civan (Basmacı Abdi Efendi, Rast Şarkı)12,54b,61,83b,133a
Sevdim yine bir şuh-i dil-ara pek ilerde (Tanburi Ali Efendi, Nihavend Şarkı)85a
Severim can-ü gönülden seni tersa çiçeğim (Şevki Bey, Hicaz Şarkı)45,89b,106,117a
Severim her güzeli senden eserdir diyerek (Lemi Atlı, Hicaz Şarkı)16,50c,122a
Sevmediklerinle gönül avutma (Mısırlı İbrahim Efendi, Rast Şarkı)43
Seyretmek için seyrini ey ruh-i revanım (İsak Varon, Ferahfeza Şarkı)43
Seyreyle o billur bedeb taze frengi (Tab'i Mustafa Efendi, Rast Beste)6,76a,85a
Seyr-i gülşen edelim ey şivekar (Dede Efendi, Hicaz Şarkı)32,96b
Sırma saçlı yare kim haber versin (Hacı Arif Bey, Kürdilihicazkar Şarkı)27c,75a
Sinede bir lahza aram eyle gel canım gibi (Dellalzade İsmail Efendi, Suzinak Beste)2,20,36,79a,127a
Sineler aşkınla inler dideler mahmur olur (Mısırlı İbrahim Efendi, Kürdilihicazkar Şarkı)43
Siyah ebrulerin duruben çatma (Lemi Atlı, Uşşak Şarkı)74b,106
Son aşkımı canlandıran en tatlı emelsin (Lemi Atlı, Hicazkar Şarkı)123b
Sorulmasın bana ye’sim garik-i hicranım (Lemi Atlı, Hicaz Şarkı)121a,128b
Söyle ey mutrib-ı nazende eda (Rahmi Bey, Kürdilihicazkar Şarkı)8,85b,113a,118a,128b
S?yle g?zel ruh-i musavver misin (Abd?laziz Efendi, Bayati Y?r?k Semai)58a,87a
Söyle nedir bais-i zarın gönül (Hristaki Efendi Nihavend Şarkı)61
Söyletme beni canım efendim kederim var (Zekai Dede, Ferahnak Beste)5,5,81a,90a,124b
Sultaniyegah Medhal (Kemal Emin Bara)77b
Sultaniyegah Peşrev (Kanuni Hacı Arif Bey)42,49,68a
Sultaniyegah Peşrev (Nedim Ağa)53b,116b
Sultaniyegah Peşrev (Refik Fersan)72a,124b
Sultaniyegah Saz Semai (Kanuni Hacı Arif Bey)49
Sultaniyegah Sirto (Sadi Işılay)66
Sun da içsin yar elinden aşıkın peymaneyi (Bimen Şen, Segah Şarkı)124a
Suy-i Kağıthane'de Mecnun misal (Lavtacı Hristo, Segah Şarkı)23b,52c,118a,119a
Suzidil Peşrev (Tanburi Ali Efendi)9,51d
Suzidil Saz Semai (Sedat ?ztoprak-Fahri Kopuz)116a,79b
Suzidilara Peşrev (3.Selim)6,23a,52b
Suzinak Peşrev (Tatyos Efendi)88b,121a
Suzinak Saz Semai (Enise Can)65b
Suziş-i aşkınla ben nalan iken (Musa Süreyya Bey, Nihavend Şarkı)23c,79b,121a
Süzüp süzüp de ey melek o çeşm-i nim habını (Rahmi Bey, Nihavend Şarkı)8,31,38,50a,54a,86b,131a
Şad eyledi can-ü dilimi ruh-i revanım (Dede Efendi, Sultaniyegah Yürük Semai)42,68a,123b
Şahane gözler şahane (Rumeli Türküsü)55b,65b,82b,105
Şarab iç gülfeminde gül açılsın (Hacı Arif Bey, Nihavend Şarkı)25b,31
Şeb ta seher akar su gibi çağlar ağlarım (Haşim Bey, Hicazkar Şarkı)19,23a
Şeb-i yelday-ı hicran içre kaldım (Şevki Bey, Muhayyer Şarkı)16,45,74b,117b
Şedd-i araban Peşrev (Refik Fersan)51b,78b
Şedd-i araban Peşrev (Tanburi Cemil Bey)23c
Şedd-i araban Saz Semai (Tanburi Cemil Bey)54b,78b,128b,130a
Şehnaz Peşrev (Kemani Ali Dede)29c
Şehnaz Saz Semai (Kemençeci Nikolaki)87b
Şehnaz Saz Semai (Münir Mazhar Kamsoy)86a
Şehnaz Saz Semai (Sedat Öztoprak)123b
Şem-i ruhuna cismimi pervane düşürdüm (Segah İlahi)32,66
Şen gözlerine neş'e veren bir çiçek olsam (Mısırlı İbrahim Efendi, Kürdilihicazkar Şarkı)43,46
Şevkefza Peşrev (Numan Ağa)24c,107
Şevkefza Saz Semai (Şeyh Sait Dede)107
Şevkinle hayalinde olur neş'e bedidar (Lavtacı Hristo, Hicaz Şarkı)3
Şol cennetin ırmakları (Segah İlahi)33,66
Şu güzele bir bakın (Şemseddin Ziya Bey, Mahur Şarkı)48,61,113b
Şu karşıki dağda bir yeşil çadır (Dede Efendi, Hicaz Şarkı)76b,80b,89a,102,135a
Şu yaltadan taş yükledim (Hicaz Türkü)59,116a
Tabekey sinemde ca etmek cefa v? kineye (Dilhayat Kalfa, Mahur Beste)14
Tac-ı hüsnün hükmeder şairlerin divanına (Musa Süreyya Bey, Mahur Şarkı)61,74a
Tahir buselik Saz Semai (Kemani Rıza Efendi)42,67a,98
Takat mı gelir sevdiğim ol işve-vü naze (Tab'i Mustafa Efendi, Hicaz Yürük Semai)87b,133a
Talatın devr-i kamerde mihr-i alem tab eder (Zaharya, Hüseyni Ağır Semai)11
Tasdi edeyim yari biraz da sühanımle (Hacı Arif Bey, Hicaz Şarkı)13,24b,29b
Te'lif edebilsem feleği ah emelimle (Latif Ağa, Mahur Şarkı)1,12,74a,92,94a,114b
Terkeyledi ger?i beni ol mah-cemalim (Zaharya, Hicaz Y?r?k Semai)95a
Tıfl-ı nazım meclis-i rindane gel (Tanburi Ali Efendi,Uşşak Şarkı)9,114a
Tir-i nigehin açtı ciğergagıma yare (Selanikli Ahmet Efendi, Kürdilihicazkar Şarkı)62,120a,134a
Titrer yüreğim her ne zaman yadıma gelsen (Suphi Ziya Özbekkan, Muhayyer Şarkı)18,84b
Tuna'da çırpar bezini kim sevmez Bulgar kızını (Gerdaniye Köçekçe)73
Tuti-i mucize guyem ne desem laf değil (Buhurizade Mustafa Itri, Segah Yürük Semai)4,33,44,66,135b
Tutuldu dam-ı zülfiyare gönlüm (Şevki Bey, Uşşak Şarkı)50a
Uslanmadı hala emeli bitmedi gönlüm (Hacı Arif Bey, Suzinak Şarkı)2,25a
Uşşak Saz Semai (Aziz Dede)115a,90a
Uyur daim uyanmazdı benim baht-ı siyehkarım (Hacı Arif Bey, Nihavend Şarkı)23c,86b,120b
Üç yıl beni sevdanın ipek saçları sardı (Muhlis Sabahattin Ezgi, Nihavend Şarkı)86b,95b
Üftadenim ey bi-vefa (Dede Efendi, Rast Şarkı)30b,32,50b,96c,109,116b
Ülfet etsem yar ile ağyare (Şevki Bey, Hicaz Şarkı)45,58b,89b
Üsküdar'a gider iken aldı da bir yağmur (İstanbul Türküsü)40,65b,73,134a
Vah meyus-i visalindir gönül (Mahmud Celaleddin Paşa, Karcığar Şarkı)10,79b,99,124b
Vakf-ı rahı aşkın etmiş iken can-ü teni (Zekai Dede, Suzinak Şarkı)5
Var mı hacet söyleyin ey gül-tenim (Nikoğos Ağa, Muhayyer Kürdi Şarkı)17,30a,39,50d,63b
Vardım ki yurdundan ayak göçürmüş (Nevres Paşa, Şehnaz Divan)15,29b,50c,59
Varken gönülde bin türlü yare (Hacı Arif Bey, Karcığar Şarkı)93
Varsın gönül aşkınla harab olsun efendim (Lemi Atlı, Nişaburek Şarkı)57b
Vur pençe-i alideki şemşir aşkına (Münir Nurettin Selçuk, Mahur Şarkı)54b,71b,73,81b
Vuslatından gayrı el çektim yeter ey bi-vefa (Hacı Arif Bey, Rast Şarkı)57b
Vücud ikliminin sultanısın sen (Hacı Arif Bey, Nihavend Şarkı)38,79b,119b
Yabandan geldim yabandan (Karcığar Köçekçe)29a
Yad ile geçmiş zamanım ağlarım (Şevki Bey, Uşşak Şarkı)50a
Yadigar kaldı bana dilde bu ah (Hacı Arif Bey, Nihavend Şarkı)75a,85a
Yakdı gönlüm şimdi bir meh-paresi (Markar Ağa, Mahur Şarkı)48
Yaktı can-ı bezm-i aşkın ateşin peymanesi (Hacı Faik Bey, Zavil Beste)74a
Yalnız bırakıp gitme bu akşam yine erken (Mısırlı İbrahim Efendi, Uşşak Şarkı)43
Yandım deminden ağyar elinden (Denizlioğlu Ali Bey, Hisar Buselik Şarkı)28c,30c,40,72a
Yanıyor mu yeşil köşkün lambası (Hüzzam Şarkı)71b,83a,104,133a,57b
Yar olmıyacak cam-ı safayı çekemez dil (Zekai Dede, Hisar Buselik Beste)70a
Yar senden kalınca ayrı (Münir Nurettin Selçuk, Nihavend Şarkı)81b
Yemen T?rk?s? (D?riye Keskin'den, H?seyni T?rk?)63a,65b
Yemenimin uçları çıkamam yokuşları (Segah Türkü)55b,71b,86a
Yetmez mi sana bister ü balin kucağım (Rahmi Bey, Muhayyer Şarkı)8,95b,117b
Yıkıldı darb-ı sitemden harab olan gönlüm (Tanburi Ali Efendi, Suzidil Beste)23b,51d
Yıllar ne çabuk geçti o günler arasından (Bimen Şen, Hicaz Şarkı)47,123a
Yine bağlandı dil bir nev nihale (Zekai Dede, Neva Şarkı)5,25c,81a
Yine bezm-i ıyş-i vuslat dil-i bi-karare düştü (Dede Efendi, Hisar Buselik Yürük Semai)70a
Yine bir aşk-ı emel-suz ile giryan oldum (Lemi Atlı, Hicazkar Şarkı)86b,105
Yine bir gülnihal (Dede Efendi, Rast Şarkı)37,54a,83b,90b,115a,134b,135a
Yine de kaynadı coştu dağların taşı (Gerdaniye Köçekçe)39,73
Yine neş'e-i muhabbet dil ü canım etti şeyda (Dede Efendi, Hicaz Yürük Semai)29b,53a,69,89b,118b,122b
Yine yol vermedi acem dağları (Karcığar Köçekçe)29a
Yine zevrak-ı derunum kırılıp kenare düştü (Dede Efendi, Mahur Yürük Semai)1,25a,37,52c,77a,134b,135a
Yok mu cana aşıka hiç şefkatin (Lemi Atlı, Rast Şarkı)10,52c,82a,119a
Yoktur zaman gel mahım heman gel (Latif Ağa, Hicazkar Şarkı)12,24a,51a,72b,85b,90b,129b
Yüceldikçe yüceldi yüce dağlar (Nedim Şükrü Bey, Hicaz Şarkı)57b,95a
Yüzüm şen hatıram şen meclisim şen mevkim şen (Bimen Şen, Kürdilihicazkar Şarkı)122a
Yüzündür cihanı münevver eden (Dede Efendi, Rast Şarkı)22,32,96c,109,115b,116b
Zahir-i hale bakıp etme dahil bir ferdi (Hacı Arif Bey, Mahur Şarkı)48,86a,90b,119b,121a,129a
Zahm-ı hicranım gibi (Selanikli Ahmet Efendi, Karcığar Şarkı)48
Zaman olur ki anın hacre-i visalinde (Lemi Atlı, Hüseyni Şarkı)31
Zamanı var ki her bezmim ararsın (İbrahim Efendi, Hüzzam Şarkı)83a,40,55b,65b,76b
Zannetme seni şimdi görüp (Kemani Sarkis Efendi, Acem Kürdi Şarkı)62,80b
Zannım bu ki cana beni kurban edeceksin (Şevki Bey, Hicaz Şarkı)29b,45
Zavil Peşrev (Zeki Mehmet Ağa)61
Zavil Saz Semai (Arif Mehmet Ağa)59
Zeybeklerle gezer dağlar başında (Şevki Bey, Uşşak Şarkı)85b
Zincir-i aşkın dil bestesiyim (Hacı Faik Bey, Segah Şarkı)78b,7
Zülfün görenlerin hep bahtı siyah olurmuş (Ali Rıfat Çağatay, Nihavend Beste)71a
Zülfündedir benim baht-ı siyehkarım (Dede Efendi, Buselik Şarkı)32,96b
Zülfüne dil-besteler zülf-ü perişanın kadar (Asdik Ağa, Hicaz Şarkı)47,102,114a
Şevkutarab Mevlevi Ayini (Dede Efendi, Şevkutarab Mevlevî Ayini) 110b

Yorumlar kapatıldı.